КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Зміни до Правил прийому 2021 (схвалено 25 травня 2021 року (Протокол №4))ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

до Київського національного університету театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого
в 20
21 році


СХВАЛЕНО

Вченою радою КНУ театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого
25 травня 2021 року (Протокол №4)


Київ - 2021Перший та другий абзаци пункту 4 розділу І викласти у такій редакції:

«Для студентів, які потребують поселення в гуртожиток надається 234 місця. Надання місць в гуртожитку здійснюється відповідно до Положення про студентський гуртожиток Університету.

На період вступу до Університету місце проживання в гуртожитку надається тільки пільговим категоріям вступників (квота-1, квота-2)».

У розділі ІІ пункт 1 другий абзац читати у такій редакції:

1. Для здобуття вищої освіти приймаються:

– особи, які здобули повну загальну середню освіту для здобуття ступеня бакалавра;

Останній абзац пункту 2 розділу V вилучити.

П. 13 розділу VІ читати у такій редакції:

«Під час подання заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для вступу на старші курси можуть прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. №193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року №645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».


У підпункті 1.1. пункту 1 розділу VІІ вилучити рядок:

– освітньо-професійна програма «Театрознавство» (денна форми навчання).

У підпункті 1.2. пункту 1 розділу VІІ рядок «освітньо-професійна програма «Режисура кіномонтажу (денна форма навчання)» замінити на рядок освітньо-професійна програма «Режисура ігрового кіно (денна форма навчання)».

У підпункті 1.3. пункту 1 розділу VІІ вилучити рядок:

– освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру» (заочна форма навчання).

Підпункт 2.2. пункту 2 розділу VІІ вилучити.

Перший абзац підпункту 8.2. пункту 8 розділу VІІ читати у такій редакції:

«для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на старші курси) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за такою формулою:»

Четвертий абзац пункту 1 розділу VІІІ вилучити.

Пункт 4 розділу VІІІ читати у такій редакції:

«Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти: »

Пункт 5 розділу VІІІ читати у такій редакції:

«Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2021 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений Університетом мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти: »

Перший абзац пункту 6 розділу ІХ читати у такій редакції:

«Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на здобуття ступеня бакалавра (на старші курси ) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на здобуття ступеня доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Правил з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників».

Другий абзац пункту 5 розділу ХІІІ читати у такій редакції:

«Заяви вступників, зарахованих на навчання за державним замовленням для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти виключаються з конкурсів на інші місця за кошти фізичних або юридичних осіб, крім випадків подання вступником окремої заяви під час виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу Х Правил прийому».

Відповідальний секретар

Приймальної комісії

Є.В.Локтіонов
 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co