КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Програми фахових іспитів (ІІ курс) 2022


***

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ІСПИТІВ
для вступу за освітнім ступенем бакалавра на старші курси
до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Вступ 2022 року


Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (далі – Університет) у 2022 році здійснює набір за галуззю знань 02 «Культура і мистецтво» за ступенем бакалавр за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

Спеціальність 026 – «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»


  Для вступників до Університету протягом року і перед початком творчого конкурсу проводяться попередні творчі консультації. Мета консультацій – ознайомлення вступника з Правилами прийому та Програмами творчих конкурсів з кожної освітньо-професійної програми, визначення фахових здібностей та рівня підготовки осіб, які бажають вступити до Університету на старші (другі) курси.

  Під час консультацій педагоги знайомляться з творчими даними та творчим доробком вступника, висловлюють рекомендації щодо можливості та доцільності його навчання за обраною професією.

  Для участі у консультаціях не потрібно подавати документи, передбачені правилами прийому. Письмові роботи, подані на попередні консультації поштою, не повертаються і можуть бути одержані вступниками, які не вступили до Університету, особисто в Приймальній комісії протягом року після закінчення вступних випробувань.

  Вступникам за освітньо-професійними програмами «Акторське мистецтво театру і кіно» до подання документів бажано пройти творчі консультації для вступу до Університету. Для цього вони повинні підготувати репертуар, передбачений Програмами творчих конкурсів, а саме: вірш, байку, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), монолог з п’єси і пісню.

  Викладачі Університету, прослуховуючи підготовлений вступником репертуар, дають необхідні поради щодо обраного ним літературного матеріалу та його виконання, можуть порекомендувати змінити підготовлену програму, доповнити її іншими творами.

  Усі вступники за цими освітньо-професійними програмами повинні мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість, музикальність та пластичність. Вони повинні виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача.

  Вступники за освітньо-професійними програмами «Режисура драматичного театру», «Театрознавство», «Режисура телебачення», «Кінознавство» для проходження консультацій подають особисто або надсилають поштою на адресу приймальної комісії письмові роботи, передбачені Програмами творчих конкурсів. До робіт, що надсилаються, додаються короткі біографічні дані вступника: відомості про вік, освіту, місце роботи, посаду, домашню адресу, мобільний телефон.

  Вступники за освітньо-професійною програмою «Режисура анімаційного фільму» подають:

  1) малюнки, начерки з натури, живописні та графічні роботи, що характеризують рівень підготовки з малювання (бажано – комікси, карикатури, начерки людей та тварин у русі);

  2) дві-три письмові твори на тему: "Рецензія на анімаційний фільм" обсягом 1-2 сторінки.

  Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

  За освітньо-професійною програмою «Звукорежисура» приймаються особи, які мають повну музичну освіту або закінчили приватний музичний коледж, дитячу музичну академію, музичне училище, консерваторію або мають неповну музичну освіту (незакінчена музична семирічна школа).

  Обов’язковим для вступників є знайомство з творами, зазначеними у списку літератури.

  Етапи фахового іспиту органічно поєднують теоретичні та практичні питання, що дозволяє вступнику виявити наявні знання, використовувати свої природні дані та виконувати функції за обраною спеціальністю.

  Рівень знань та практичних навичок вступників оцінюється екзаменаційною комісією за результатами двох етапів фіахового іспиту.

  У випадку, якщо вступник за результатами вступного випробування набрав менше 100 балів, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на участь у вступному конкурсі.

  Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування в зазначений у розкладі час, до участі у конкурсі не допускаються.


  Затверджено на засіданні Приймальної комісії 10 травня 2022 року

  ***     УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
  У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ  МІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
  "МИР УКРАЇНІ!
  МИР СВІТУ!"
  /
  «PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

   ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


   © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
   Розробка сайту bo-co