КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Кафедра філології


Завідувач кафедри —
Могила Юрій Андрійович
,
кандидат філологічних наук,
доцент (професор кафедри)


Завідувач навчальної лабораторії
Демченко Тетяна Іванівна

Адреса кафедри:м. Київ вул. Євгена Коновальця (Щорса), 18
тел.: (044) 529-51-95
e-mail:philology@knutkt.edu.ua


Коротка історична довідка про кафедру

Філологічні дисципліни викладалися в усі роки існування школи — інституту — університету: і на очолюваному Марією Старицькою українському відділі Музично-драматичної школи М.В.Лисенка, й у Вищому музично-драматичному інституті імені М.В.Лисенка, і в Державному театральному інституті в довоєнні часи. Серед викладачів українського відділу курсу драматичного мистецтва Музично-драматичної школи М.В.Лисенка був видатний учений В.М.Перетц — академік Імператорської Академії наук у Петербурзі, а згодом — академік Української Академії наук, філолог широкого плану — літературознавець, фольклорист, історик театру.

У 1944 р., після звільнення Києва від фашистської окупації і повернення інституту з евакуації, була створена кафедра історії театру і літератури, яку очолив видатний український учений, академік АН України, професор О.І.Білецький . З 1947 р. цією кафедрою керував доктор мистецтвознавства, професор М.К.Иосипенко. Наступного року філологічні дисципліни відокремилися у самостійний структурний підрозділ як кафедра історії літератури, а згодом — як кафедра літератури та мов, що зосередилася на викладанні лише філологічних дисциплін — української, російської, англійської, німецької, французької мов; історії української, російської та зарубіжної літератури. У 1948—1961 рр. кафедрою керував кандидат філологічних наук, доцент Л.Г.Сокирко.

Кафедру філології очолювали: в 1965—1967 рр. — доктор філологічних наук, відомий письменник М.И.Сиротюк; з 1968 по 1986 рр. — доктор філологічних наук, професор М.П.Пивоваров; з 1986 по 1992 рр. — професор Д.Я.Шлапак; з 1992 по 1995 рр. — доктор філологічних наук, професор І.П.Мегела; з 1995 по 2003 рр. — доктор філологічних наук, професор Н.С.Шумада; з вересня 2003 р. по січень 2007 р. — кандидат філологічних наук, доцент І.С.Гнатюк. З лютого 2007 на чолі кафедри - кандидат філологічних наук, доцент , професор кафедри Ю.А.Могила.

У різні роки на кафедрі працювали відомі філологи і мистецтвознавці: доктор філологічних наук, професор А.В.Краснова, доктор мистецтвознавства, професор Н.Б.Кузякіна, доктор філологічних наук, доцент Л.З.Мороз; кандидати філологічних наук, доценти І.С.Радовська, Л.Г.Лущик, В.Л.Скуратівський (тепер – доктор мистецтвознавства), Н.Д.Білик, О.І.Гончар, В.В.Дятчук, Ю.М.Проценко, Л.О.Кисельова, Т.Г.Свербілова, Е.С.Гончарик (тепер — доктор філологічних наук)— усе це викладачі з великим науково-педагогічним досвідом; застосування ними індивідуальних підходів та методик забезпечувало високий загальноосвітній, загальнокультурний рівень підготовки наших митців, еліти української культури.

Кафедра філології є загальноуніверситетською і багатопрофільною. Вона забезпечує викладання цілого ряду навчальних дисциплін. Завданням кафедри є підвищення і доповнення знань, здобутих в середній школі, — класичної і сучасної української та зарубіжної літератури, мови (української, української як іноземної, англійської, французької, німецької), навчити студентів самостійно мислити, орієнтуватися у новітніх здобутках класичної і сучасної світової культури.

До фахових дисциплін, які вивчають студенти, входять:

  • Українська мова
  • Культура української мови
  • Стилістика української мови
  • Ділова українська мова
  • Українська мова як іноземна
  • Іноземна мова (англійська, німецька, французька)
  • Історія української літератури
  • Історія зарубіжної літератури
  • Історія дитячої літератури та драматургії
  • Український фольклор та етнографія

  Навчальний процес побудовано на основі розроблених викладачами кафедри програм, затверджених вченою радою університету. Ці програми відповідають сучаснім вимогам вищої гуманітарної освіти і враховують специфіку вищого навчального закладу яким є Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого.

  Науково-педагогічний склад кафедри

  Тепер на кафедрі працює кандидат наук, професор кафедри Могила Ю.А.; кандидати наук, доценти,: Матвієнко Т.І., Поліщук Н.М., Черненко М.М.; кандидати наук , доценти кафедри,: Альперіна В.Ю., Хоню В.В.; кандидати наук: Завірюхіна І.Г.; доценти кафедри: Мартиненко Н.Я., ст.викладачі: Бойко С.М., Калашник О.О., Кошланська Т.С., Мороз О.М.

  Викладацька робота

  Серед заходів, що сприяють глибшому засвоєнню матеріалу, слід назвати запровадження усних та письмових рефератів із наступним обговоренням ,що активізує наукову і творчу думку студентів, спонукає їх до студіювання запропонованої літератури; перегляд студентських театральних вистав з наступним обговорення викладачами кафедри також допомагає підняти фаховий рівень виконання майбутніми акторами. Позитивні наслідки дають і щорічні екскурсії-лекції для студентів до Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.. М.Т.Рильського НАН України, де студенти знайомляться з раритетами української й зарубіжної науки і культури, одержують можливість зустрітися і більше довідатися про наукові пошуки відомих дослідників театру,кіно. українського та слов’янського фольклору.

  Наукова робота кафедри

  Крім викладацької роботи члени кафедри проводять значну наукову діяльність, відтворену в ряді посібників та наукових видань. Серед них:

  Ю.А.Могила – навчальний посібник «Українська мова. Практикум з орфографії».– К.: «Ліра», 2018; «Українська мова : практикум з пунктуації» Юрій Могила. – К: «Ліра», 2019, посібник «Народні джерела творчості Степана Васильченка. До питання жанрово-стилістичних особливостей художнього самовираження.- К.: «Ліра», 2019. Н.М.Поліщук – навчальний посібник «Рівненське Полісся: зразки мовлення, тексти». - Луцьк: Вежа-Друк, 2017.

  М.М.Черненко – «Середньовічна література»: Лекції. Навчальний посібник до курсу «Історія зарубіжної літератури» для студентів гуманітарних спеціальностей. – К.: «Кий», 2008 (перевидання);«Література Ренесансу»: Навчальний посібник до курсу «Історія зарубіжної літератури» для студентів гуманітарних спеціальностей. – К.: «Кий», 2008 (перевидання); «Антична література»: Лекції. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. – К.: FLAMINGER, 2011 (перевидання); «Література кінця XIX – початку XX століття»: Методичний посібник з курсу історії зарубіжної літератури. – К.:«Кий», 2010.; «Література кінця ХІХ та ХХ століття»: Лекції. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей. Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого, К., 2013 (друге видання); збірка есе «Об Арсении Тарковском».- К.: «Атопол», 2018.

  Науково-педагогічні працівники кафедри активно друкуються у наукових збірниках та фахових журналах, беруть активну участь у наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, здійснюють редагування та рецензування наукової літератури, дають офіційні відгуки на філологічні праці.

  Творча робота

  Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні загальноуніверситетських заходів, таких як «День рідної мови» та «День української писемності та мови», «Вечір іноземної поезії» та ін.

  За останні роки науково-педагогічні працівники були відзначені: Поліщук Н.М. – відзнакою Київського міського голови з нагоди святкування Дня української писемності (2006); Хоню В.В. – подякою Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у розвиток української мови і культури та високий професіоналізм» (12.03.2009 р.); Могила Ю.А. – подякою Київського міського голови (16.05.2007 р.), почесною грамотою Міністерства культури і туризму України «За вагомий особистий внесок у створення духовних цінностей та високу професійну майстерність» (2010 р.).
   


  Міністерство культури та інформаційної політики України
  УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


  У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
  ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co