КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Відділ міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків - структурний підрозділ Університету вирішує питання пов’язані з організацією міжнародних зв’язків університету; підготовка та проведення Міжнародного фестивалю театральних шкіл «Натхнення» та Відкритого студентського кінофестивалю «Пролог», навчання в університеті іноземців та осіб без громадянства.

Основними напрямами діяльності відділу є:

  • вирішення питань, пов’язаних з організацією міжнародних зв’язків, проектів університету;
  • організація навчання в університеті та перебування в Україні студентів, магістрантів, аспірантів, іноземців та осіб без громадянства.СОЛГАНЕНКО Вікторія Володимирівна
начальник відділу міжнародних зв'язків


Тел. / phone: +38 (044) 272-02-17
Адреса відділу: вул. Ярославів Вал, 40, Київ, 01054
e-mail:
international@knutkt.edu.ua
facebook: /knutkitKarpenkoKary


Про відділ

Розвиток міжнародного співробітництва у сфері художньої культури є одним із пріоритетних напрямів діяльності Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Завдяки потужному науково-творчому потенціалу викладацького складу, здобуткам у справі підготовки творчих, наукових і науково-педагогічних кадрів університет відіграє помітну роль у примноженні культурного і духовного потенціалу України, успішно репрезентує досягнення вітчизняного театрального мистецтва і кіномистецтва на міжнародній арені та активно розвиває співробітництво з міжнародними організаціями, театральними школами та кіношколами світу.

Сьогодні в університеті навчається 30 студентів іноземців, зокрема – це громадяни Азербайджану, Білорусі, Грузії, Ірану, Казахстану, Латвії, Молдови, Сирії, Хорватії, Великобританії, Швейцарії, Литви, Кіпру, Ізраїлю, Китаю.

У напрямку навчання іноземних громадян відділ міжнародних зв’язків займається організацією проведення вступу до університету, навчання іноземців, проводить нострифікацію документів про освіту іноземних громадян, підготовку пакету документів для вступу на навчання, а також дипломів.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі: міжнародних договорів; загальнодержавних програм; договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.
International Relations Office - a structural unit of the University deals with issues related to the organization of international relations of the university, preparation and holding of the International Festival of Theater Schools «Inspiration» and Open Student Film Festival «Prologue», study at the University of Foreigners and Stateless Persons.

The main activities of the department are:

  • solving issues related to the organization of international relations, university projects;
  • organization of studies at the university and stay in Ukraine of students, undergraduates, graduate students, foreigners and stateless persons.

Viktoriya SOLGANENKO
Head of the International Relations DepartmentAddressKyiv, street Yaroslaviv Val, 40


The development of international cooperation in the field of art culture is one of the priority areas of the Kyiv National University of Theater, Film and Television named after I.K. Karpenko-Kary. Thanks to the sound scientific and creative potential of the teaching staff, achievements in training creative, scientific and scientific-pedagogical staff, the University plays a significant role in increasing the cultural and human potential of Ukraine. And, successfully represents the achievements of domestic theater and cinema on the international arena and organizations, theater and film schools around the world.

Today, the University has got more than 30 foreign students from of Azerbaijan, Belarus, Georgia, Iran, Kazakhstan, Latvia, Moldova, Syria, Croatia, Great Britain, Switzerland, Lithuania, Cyprus, Israel and China.

Training of foreign citizens and stateless persons is carried out on the basis of: international agreements; national programs; agreements concluded by the University with legal entities and individuals.
 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co