КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Кафедра суспільних наук


Завідувач кафедри —
Оніщенко Олена Ігорівна, доктор філософських наук, профессор, заслужений діяч науки і техніки України

Завідувач лабораторії – Гайдай Раїса Дмитрівна.

Суспільні дисципліни викладалися з 20-х років у Музично-драматичному інституті імені М.Лисенка, потім — у театральному інституті до і після війни. Окрема кафедра марксизму-ленінізму була створена в 1947 році, де крім філософських на ній викладалися історичні та економічні дисципліни. Кафедру очолював кандидат економічних наук
А.Ю. Шевченко. У 1952—1953 рр. нею завідувала кандидат філософських наук (згодом — член-кореспондент Академії педагогічних наук СРСР) М.М. Підтиченко, у 1953—1965 рр. — кандидат історичних наук Г.А. Ніколаєнко, у 1965—1976 рр. — кандидат філософських наук, доцент В.Ф. Безпальчий (згодом — доктор філософських наук, професор), у
1976—1979 рр. — кандидат філософських наук, доцент А.М. Макаров, у 1980—1981 рр. — кандидат філософських наук, доцент В.А. Лукеренко, у 1981—1983 рр. — кандидат філософських наук, доцент М.П. Савчук, у 1984—1999 рр. — кандидат філософських наук, доцент А.М. Феоктистов, у 1999—2005 рр.- доктор філософських наук, професор А.К. Бичко, а з 2005 р. до цього часу кафедру очолює доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України О.І. Оніщенко.
У середині 60-х — 70-х рр. XX ст. працювали доктори філософських наук, професори В.О. Кудін, В.Ф. Безпальчий,
В.Ф. Передерій, кандидати філософських наук, доценти І.А. Зязюн (пізніше — доктор філософських наук, професор, академік Академії педагогічних наук України), А.М. Макаров (пізніше — доктор наук, професор).

В.О. Кудін і В.Ф. Безпальчий згодом були призначені ректорами Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого, І.А. Зязюн — ректором Полтавського державного педагогічного інституту, В.Ф. Передерій — ректором Рівненського державного інституту культури.

Наприкінці 80-x на початку 90-х рр. на кафедрі Київського державного інституту театрального мистецтва було вперше запроваджено курс історії України, який читав тоді кандидат історичних наук О.П. Реєнт (тепер — доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України).
У 1990 р. кафедра була перейменована на кафедру суспільних наук. Того ж року до складу кафедри були включені викладачі історії образотворчого мистецтва, серед яких відомий мистецтвознавець Д.О. Горбачов.

Кафедра суспільних наук – багатопрофільна, її НПП забезпечують читання 21 суспільствознавчої дисципліни для бакалаврів, магістрів та аспірантів:

  • Навчальні плани бакалаврів передбачають вивчення: історії та культури України, філософії, естетики, релігієзнавства,політології, правознавства, соціології, основ економічної теорії, психології, історії образотворчого мистецтва та ін.;
  • Магістри вивчають: історію та теорію художньої творчості, психологію творчості, авторські моделі художньої творчості, філософсько-естетичні напрямки ХХ ст., Україна та світ в сучасному геополітичному вимірі;
  • Аспіранти вивчають: філософію мистецтва, естетичні концепції художньої творчості, філософсько-естетичні напрямки ХХ ст.

Нині на кафедрі працюють 10 штатних викладачів: доктор філософських наук, професор О.І. Оніщенко; кандидати наук, професори кафедри С.В. Кушинська, Т.І. Орлова; кандидати наук, доценти А.П. Голуб, Ільчук Л.П., Миропольська Є.В., Щербатюк О.В.; доцент кафедри О.О.Буднікова, ст.викл. Романова Н.В. За сумісництвом та на погодинних умовах працюють: співробітники Інституту філософії НАН України, Академії муніципального управління, Університету економіки та права «Крок» та ін.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову та науково-методичну роботу, є авторами монографій, підручників, посібників, статей у провідних фахових виданнях України:

  • О.І. Оніщенко – автор монографій: «Художня творчість у контексті гуманітарного знання» (К., 2001); «Художня творчість: проект некласичної естетики» (К., 2008); «Письменники як дослідники: потенціал теоретичних ідей (О.Уайльд, Т.Манн, А.Франс, І.Франко, С.Цвейг)» (К., 2011); навчальних посібників: «Основи естетики» ( у співавторстві, К., 2000, 2006); «Художня культура світу: європейський культурний регіон» (у співавторстві, К., 2001, 2010); «Художня культура світу: арабо-мусульманський, африканський, далекосхідний, латиноамериканський та північноамериканський культурні регіони (у співавторстві, К., 2003, 2010); «Художня культура України ( у співавторстві, К., 2006, 2010); підручників «Естетика (для вищих навчальних закладів – у співавторстві, К., 2005, 2006, 2010), «Художня культура» (для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – у співавторстві, 2011).
  • Т.І. Орлова – автор монографії «Естетика синтезу: категорії, універсалії, парадигми» (К., 2002).
  • Л.П. Ільчук – автор монографії «Психоаналітична модель художньої творчості: досвід теоретичних модифікацій»
    (К., 2013).

У процесі роботи знаходяться нові монографії співробітників кафедри: А.П. Голуб – «Інтелектуальне середовище християнських монастирів: історико-філософський аналіз»; Є.В. Миропольська – «Філософія абсурду і театральна естетика ХХ ст.»; О.І. Оніщенко – «Евристичний потенціал епістолярію у концептуальному полі некласичної естетики».

Викладачі кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях і симпозіумах, а також виступають їх організаторами та співорганізаторами, зокрема: щорічні міжнародні наукові конференції асоціації «Новий Акрополь» (університет є співзасновником асоціації).

Протягом 2015-16 р.р. викладачі кафедри провели 12 студентських наукових конференцій, круглих столів, історичних та культурологічних читаннь, серед яких: «Європейський вибір України: актуальність і перспективи» (2015), «Український іконопис та іконостаси» (2015 р.), «До 400-річчя Києво-Могилянської академії»(2016 р.), «Міф у мистецтві: класичні бачення та сучасні інтерпретації» (2016), «Історичне кіно та його перспективи в сучасній Україні» (2016).

У 2016-17 н.р. проведені круглі столи: «Україна та світ в сучасному геополітичному вимірі», «Композиція, колір, світло в картинах художників 17 ст.», «Т.Г.Шевченко – художник, поет, громадянин»; історичні читання «М.С.Грушевський – вчений, історик, громадський діяч. До 150-річчя від дня народження», «Духовна спадщина Острозької академії (до 440-річниці).

Щорічно до Дня прав людини к.і.н., доц. Кушинська Л.А. проводить студентські правові читання «Проблематика прав людини за сучасних реалій».

Викладачі кафедри суспільних наук мають високий науковий авторитет, є членами спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій у провідних наукових та навчальних закладах України, постійно виступають опонентами дисертаційних досліджень, рецензентами бакалаврських та магістерських робіт, головами Державних екзаменаційних комісій.


Адреса кафедри: 01054, м. Київ, вул. Ярославів вал, 40,
тел.: (044) 272-02-27
e-mail: social@knutkt.edu.ua
 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co