КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Кафедра кінознавства

Братерська-Дронь Марина Тарасівна
Завідувач кафедри —
Братерська-Дронь Марина Тарасівна
,
доктор філософських наук, кандидат мистецтвознавства,
професор, заслужений працівник культури України,
дійсний член (академік) УАН

Завідувач навчальної лабораторії –
Долганюк Юлія Олегівна

Старший лаборант навчальної лабораторії –
Леушина Вероніка Олександрівна


Є категорія кіноглядачів, які йдуть до кінотеатру як на роботу, і обов’язково з’ясовують, чому їм сподобався або не сподобався той чи інший фільм, при чому не тільки в приватній бесіді, а й на шпальтах журналу чи газети. У цьому випадку потрібні аргументи і докази, аби довести, що перед ними – справжній шедевр або чергова невдача того чи іншого митця. Автор статей та виступів повинен добре відчувати свою аудиторію - чи то широкий глядацький загал, чи вузьке коло колег-кінематографістів, включаючи постановника картини. Така людина називається кінокритиком. І саме людей цієї досить-таки рідкісної професії готує кафедра кінознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Проте не тільки про поточний процес повинен кваліфіковано говорити й писати кінокритик. Переконливим у своїх судженнях він може стати лише тоді, коли глибоко і всебічно вивчить історію та теорію аудіовізуального мистецтва, зможе зіставити і порівняти події сучасності з тим, що відбулося у минулі десятиліття. Доказовість забезпечується і серйозним теоретичним підґрунтям кінознавчої думки, а також знанням процесів і явищ із суміжних мистецьких галузей – з літератури, театру, музики, образотворчого мистецтва, а також інших гілок гуманітарного знання.

У тісному зв’язку знаходиться кіно з іншими екранними засобами масової інформації – зокрема, з відео та телебаченням. Чимало картин глядач дивиться саме на домашньому екрані, і тут на допомогу приходить кваліфікований кінознавець. Саме він допомагає готувати кінопрограми на телебаченні, враховуючи смаки і уподобання різних груп глядачів, вибирає оптимальний час для тої чи іншої програми. І, звичайно, кінознавець у засобах масової інформації повинен уміти грамотно презентувати фільм глядачам, розкрити соціокультурний контекст його створення, розповісти про митців, які брали участь у створенні стрічки.

Кінознавці вивчають історію кіно близького і далекого зарубіжжя, приділяючи основну увагу українському кінематографу від його витоків до сьогодення. Майбутні знавці аудіовізуального мистецтва також мають ретельно вивчати архіви, бо тільки знання конкретних фактів може стати підґрунтям для всебічного наукового осмислення.

З 1961 року, коли було створено кінофакультет, кафедру історії та теорії кіно очолював заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор І. С. Корнієнко, який з 1968 по 1975 рік був також ректором Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого.

З 1975 року почався прийом на стаціонарне навчання до кінознавчого відділення. Кінознавців прагнули готувати фахівцями широкого профілю, аби вони могли працювати у різних галузях кіно і телебачення – як кінокритики, теоретики й історики кіно, у кінопропаганді, бути редакторами фільмів та організаторами різноманітних творчих акцій, писати сценарії і працювати в пресі.

У 1976–1991 рр. кафедру кінознавства очолював доктор філософських наук, професор, лауреат Всесоюзної та республіканської премій в галузі літературно-художньої критики Б.С. Буряк.

У 1991–2013 роках кафедру кінознавства очолювала кандидат мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, О.С. Мусієнко.

На початку 2000-го навчального року на кафедрі кінознавства була створена спеціалізація ОВФ (організація виробництва фільму), набір на яку відбувався до 2020 року.


З 2013 року кафедру кінознавства очолює вихованка кафедри, доктор філософських наук, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений працівник культури України, дійсний член (академік) УАН М.Т. Братерська-Дронь.

Наукове керівництво навчальних курсів, керівництво науковими пошуками студентів та викладання предметів забезпечується провідними українськими кінознавцями і кінокритиками, що мають значний творчий доробок, та іменитими представниками української кінознавчої думки, такими, як:

Вихованка кафедри  І.Б. Зубавіна - доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член (академік) Національної академії мистецтв України, Т.І. Ковтун, кандидат мистецтвознавства, доцент;  Р.В. Росляк – проректор з науково-педагогічної роботи Університету, кандидат мистецтвознавства, доцент. Вихованка кафедри О.М. Равлюк-Голіцина – директор Інституту екранних мистецтв, доцент; Тримбач Сергій Васильович – кінознавець, кіносценарист, член-кореспондент Національної академії мистецтв України. лауреат державної премії України імені О. Довженко, заслужений діяч мистецтв України;  вихованка кафедри  Г.П. Погребняк доктор мистецтвознавства, доцент;  О.О. Войналович - кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України;  заслужений журналіст України  С.О. Случевський.

На кафедрі також викладають її вихованці – кандидат мистецтвознавства Л. Є. Новікова, кандидат мистецтвознавства Г. А. Черков, кандидат мистецтвознавства Т. В. Журавльова, замісник директора екранних мистецтв І. Т. Чхатарашвілі-Петраш,, О. І. Конюх, О. В.  Волошенюк.


Свою кваліфікацію науково-педагогічний склад кафедри підвищує на міжнародних науково-педагогічних та творчих конференціях, семінарах, у закордонних відрядженнях, систематично виступає зі статтями на шпальтах періодичних видань, бере активну участь у роботі як вітчизняних, так і міжнародних кінофестивалів.

Серед фахових дисциплін що включені до навчальних планів :

 • Історія українського, радянського, зарубіжного кіно;
 • Історія неігрового кіно
 • Майстерність кінокритики
 • Основи теорії кіно
 • Історія та теорія анімації
 • Тенденції розвитку сучасного кінематографу
 • Історія та теорія телебачення
 • Проблеми сучасного телебачення
 • Зображальна культура фільму
 • Сценарна майстерність
 • Редагування сценарію фільму
 • Основи кінорежисури
 • Основи операторської майстерності
 • Актор в кіно і телебаченні
 • Звукове вирішення фільму
 • Майстерність художника в кіно
 • Основи продюсерства
 • Основи журналістики
 • Основи реклами
 • Сучасні інформаційні технології  та піар
 • Міжнародна кінофестивальна індустрія
 • Педагогіка вищої школи
 • Педагогічна практика

Студенти спеціалізації «Кінознавство» під час навчання проходять навчально-виробничу практику на Національному телебаченні, в Національному центрі ім. О.П. Довженка, у редакції журналу «Кіно-Театр», в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України, де прагнуть реалізувати свої теоретичні знання. Така практика допомагає майбутнім фахівцям у їхній подальшій роботі.

Студенти кафедри кінознавства багато років працюють в оргкомітетах фестивалів «Пролог» і «Відкрита ніч», беруть активну участь у підготовці Міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Випускники кафедри кінознавства плідно працюють на багатьох ділянках аудіовізуального мистецтва: як наукові працівники у науково дослідницьких інститутах та лабораторіях, як викладачі у навчальних закладах, держслужбовці у державних закладах дотичних до культури і мистецтва, журналісти і редактори на телебаченні та у фахових виданнях.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців ступенів «Бакалавр» (денна і заочна форми навчання) і «Магістр» (заочна форма навчання) за спеціальністю «Кінознавство».

Після закінчення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого випускники мають змогу вступити до аспірантури за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» .


Серед випускників кафедри чотири доктори наук і шістнадцять кандидатів наук.

Для забезпечення якісного контингенту студентів викладачі кафедри ведуть підготовчу роботу з абітурієнтами – проводять консультації протягом усього начального року. Вони вишукують обдарованих вступників, допомагають зорієнтуватись в аналізі та оцінці явищ аудіовізуального мистецтва, тенденцій його розвитку в сучасній соціокультурній ситуації.


Адреса кафедри: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 18,
тел.: (044) 529-51-95
e-mail: filmstudies@knutkt.edu.ua
 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

  ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co