КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Кафедра кінознавства

Братерська-Дронь Марина Тарасівна
Завідувач кафедри —
Братерська-Дронь Марина Тарасівна
,
доктор філософських наук, кандидат мистецтвознавства,
професор, заслужений працівник культури України,
дійсний член (академік) УАН

Завідувач навчальної лабораторії –
Долганюк Юлія Олегівна

Старший лаборант навчальної лабораторії –
Леушина Вероніка Олександрівна


Є категорія кіноглядачів, які йдуть до кінотеатру як на роботу, і обов’язково з’ясовують, чому їм сподобався або не сподобався той чи інший фільм, при чому не тільки в приватній бесіді, а й на шпальтах журналу чи газети. У цьому випадку потрібні аргументи і докази, аби довести, що перед ними – справжній шедевр або чергова невдача того чи іншого митця. Автор статей та виступів повинен добре відчувати свою аудиторію - чи то широкий глядацький загал, чи вузьке коло колег-кінематографістів, включаючи постановника картини. Така людина називається кінокритиком. І саме людей цієї досить-таки рідкісної професії готує кафедра кінознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Проте не тільки про поточний процес повинен кваліфіковано говорити й писати кінокритик. Переконливим у своїх судженнях він може стати лише тоді, коли глибоко і всебічно вивчить історію та теорію аудіовізуального мистецтва, зможе зіставити і порівняти події сучасності з тим, що відбулося у минулі десятиліття. Доказовість забезпечується і серйозним теоретичним підґрунтям кінознавчої думки, а також знанням процесів і явищ із суміжних мистецьких галузей – з літератури, театру, музики, образотворчого мистецтва, а також інших гілок гуманітарного знання.

У тісному зв’язку знаходиться кіно з іншими екранними засобами масової інформації – зокрема, з відео та телебаченням. Чимало картин глядач дивиться саме на домашньому екрані, і тут на допомогу приходить кваліфікований кінознавець. Саме він допомагає готувати кінопрограми на телебаченні, враховуючи смаки і уподобання різних груп глядачів, вибирає оптимальний час для тої чи іншої програми. І, звичайно, кінознавець у засобах масової інформації повинен уміти грамотно презентувати фільм глядачам, розкрити соціокультурний контекст його створення, розповісти про митців, які брали участь у створенні стрічки.

Кінознавці вивчають історію кіно близького і далекого зарубіжжя, приділяючи основну увагу українському кінематографу від його витоків до сьогодення. Майбутні знавці аудіовізуального мистецтва також мають ретельно вивчати архіви, бо тільки знання конкретних фактів може стати підґрунтям для всебічного наукового осмислення.

З 1961 року, коли було створено кінофакультет, кафедру історії та теорії кіно очолював заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор І. С. Корнієнко, який з 1968 по 1975 рік був також ректором Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого.

З 1975 року почався прийом на стаціонарне навчання до кінознавчого відділення. Кінознавців прагнули готувати фахівцями широкого профілю, аби вони могли працювати у різних галузях кіно і телебачення – як кінокритики, теоретики й історики кіно, у кінопропаганді, бути редакторами фільмів та організаторами різноманітних творчих акцій, писати сценарії і працювати в пресі.

У 1976–1991 рр. кафедру кінознавства очолював доктор філософських наук, професор, лауреат Всесоюзної та республіканської премій в галузі літературно-художньої критики Б.С. Буряк.

У 1991–2013 роках кафедру кінознавства очолювала кандидат мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв України, О.С. Мусієнко – автор багатьох наукових робіт, серед яких монографії «В лабіринті ілюзій», «Світло далеких зірок» (у співавторстві), «Нова хвиля у французькому кінематографі», «Українське кіно: тексти і контекст», «Модернізм & авангард: єдність протилежностей. Кінематограф ХХ століття», сценаріїв фільмів та телепередач, лауреат премії Спілки кінематографістів України.

На початку 2000-го навчального року на кафедрі кінознавства була створена спеціалізація ОВФ (організація виробництва фільму), набір на яку відбувався до 2019 року.


З 2013 року кафедру кінознавства очолює вихованка кафедри, доктор філософських наук, кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений працівник культури України, дійсний член (академік) УАН М.Т. Братерська-Дронь – автор низки наукових праць, серед яких монографії «Етика космізму: проблема людських стосунків», «Інтерпретація наріжних понять моралісної свідомості у кіномистецтві», «Кінофантастика: філософський аспект», «Царство Духа і царство Кесаря в дзеркалі кіноекрана».

Художнє керівництво навчальних курсів, керівництво науковими пошуками студентів та викладання предметів забезпечується провідними українськими кінознавцями і кінокритиками, що мають значний творчий доробок, та іменитими представниками української кінознавчої думки, такими, як: М.І. Слободян, заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри, заслужений працівник культури України, автор низки документальних фільмів, автор багатьох праць з питань кіно і телебачення, серед яких монографії «Сучасний український документальний фільм», «Сучасна українська радянська кінопубліцистика» та ін.; В.Р. Слободян, кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений працівник культури України, професор кафедри, автор багатьох наукових робіт, серед яких «Актор і кіно», «Час. Герой. Кіноактор», «Кіноактор і сучасність», «Світло далеких зірок», автор сценаріїв фільмів та телепередач; І.Б. Зубавіна, вихованка кафедри, доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член (академік) Академії мистецтв України професор кафедри, автор низки статей у періодичній пресі та наукових збірниках, книжок «Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності», «Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті», «Час і простір в кінематографі»; Т.І. Ковтун, професор кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент, автор статей у збірниках, журналах і газетах; Л. В. Большак, доцент, автор наукових розробок та навчального посібника з науково-популярного кіно; О.М. Равлюк-Голіцина – директор Інституту екранних мистецтв, доцент кафедри кінознавства, автор наукових робіт у фахових виданнях; Р.В. Росляк – проректор з науково-педагогічної роботи Університету, кандидат мистецтвознавства, доцент, автор наукових статей, а також монографії «Кіноосвіта в Україні», упорядник збірнику «Архівні документи А.Довженко. Документи і матеріали спецслужб»; О.О. Войналович, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України; О.О. Мусієнко, кандидат мистецтвознавства, заслужений журналіст України, автор низки сценаріїв документального кіно С.О. Случевський.

На кафедрі викладають її вихованці – доктор мистецтвознавства, доцент Г.П. Погребняк, кандидат мистецтвознавства Л.Є. Новікова, кандидат мистецтвознавства Г.А. Черков, кандидат мистецтвознавства Т.В. Журавльова, замісник директора екранних мистецтв, старший викладач І.Т. Чхатарашвілі-Петраш, кандидат мистецтвознавства А.Ю. Пасічник, старший викладач О.І. Конюх.

Свою кваліфікацію науково-педагогічний склад кафедри підвищує на міжнародних науково-педагогічних та творчих конференціях, семінарах, у закордонних відрядженнях, систематично виступає зі статтями на шпальтах періодичних видань, бере активну участь у роботі як вітчизняних, так і міжнародних кінофестивалів.

Студенти спеціалізації «Кінознавство» під час навчання проходять навчально-виробничу практику на Національному телебаченні, в Національному центрі ім. О.П. Довженка, у редакції журналу «Кіно-Театр», в Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України, де прагнуть реалізувати свої теоретичні знання. Така практика допомагає майбутнім фахівцям у їхній подальшій роботі.

Студенти кафедри кінознавства багато років працюють в оргкомітетах фестивалів «Пролог» і «Відкрита ніч», беруть активну участь у підготовці Міжнародного кінофестивалю «Молодість».

Випускники кафедри кінознавства плідно працюють на багатьох ділянках аудіовізуального мистецтва: як наукові працівники у науково дослідницьких інститутах та лабораторіях, як викладачі у навчальних закладах, держслужбовці у державних закладах дотичних до культури і мистецтва, журналісти і редактори на телебаченні та у фахових виданнях.

Сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців ступенів «Бакалавр» (денна і заочна форми навчання) і «Магістр» (заочна форма навчання) за спеціальністю «Кінознавство».

Після закінчення Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого випускники мають змогу вступити до аспірантури за спеціальністю 021 «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» .

Серед випускників кафедри чотири доктори наук і шістнадцять кандидатів наук.

Для забезпечення якісного контингенту студентів викладачі кафедри ведуть підготовчу роботу з абітурієнтами – проводять консультації протягом усього начального року. Вони вишукують обдарованих вступників, допомагають зорієнтуватись в аналізі та оцінці явищ аудіовізуального мистецтва, тенденцій його розвитку в сучасній соціокультурній ситуації.


Адреса кафедри: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (Щорса), 18,
тел.: (044) 529-51-95
e-mail: filmstudies@knutkt.edu.ua
 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co