КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Конкурсний набір до аспірантури та творчої аспірантури


Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється в
аспірантурі (ступінь вищої освіти доктора філософії)
та творчій аспірантурі (освітньо-творчий ступінь вищої освіти доктора мистецтва)
за спеціальностями:

 • 026 Сценічне мистецтво;
 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво


О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого
оголошує конкурсний набір до аспірантури (теоретичні кафедри)
та творчої аспірантури на 2021/22 навчальний рік


Вступ до аспірантури та творчої аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261, Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 865 та Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2021 році.

Набір до аспірантури здійснюється на очну та заочну форму навчання.

Набір до творчої аспірантури здійснюється очну та заочну форму навчання.

Вступники до аспірантури та творчої аспірантури подають наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора університету з візою завідувача відповідної кафедри;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • реферат з обраної спеціальності з відгуком та оцінкою рецензента, призначеного кафедрою. Реферат оформлюється за вимогами до наукової статті. Обсяг реферату: 20 – 22 аркуші А4, шрифт Times New Roman 14, 1,5 інтервал;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток до диплому. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію диплому, перекладеного на українську мову з апостилем та консульською легалізацією. У перший рік навчання ці особи повинні пройти процедуру визнання в Україні їх дипломів шляхом нострифікації.
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • 2 фотографії (3х4).

Документи подаються у білому картонному швидкозшивачі .

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після зарахування до аспірантури та творчої аспірантури очної форми навчання за держзамовленням (бюджетна форма навчання) вступником подається трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи.

Заяви про прийом до аспірантури та творчої аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються у відділі організаційно-наукової та редакційно-видавничої роботи щодня, крім суботи та неділі
за адресою
: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40, (з 10.00 – 16.00)

в такі терміни:

з 1 березня по 25 квітня 2021 р. та з 1 серпня по 25 серпня 2021 р.

Контактний тел. 272 02 17.

Вступні екзамени до аспірантури та творчої аспірантури проводяться з 31 серпня по 8 вересня.

Вступні екзамени до аспірантури КНУТКТ складаються з:

 • спеціальності в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра – для вступників до аспірантури на теоретичні кафедри (усно); вступні екзамени до творчої аспірантури складаються з творчого випробування із спеціальності та співбесіди (усно) з фахових питань ( в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра);
 • естетики – для вступників до аспірантури;
 • філософії – для вступників до творчої аспірантури;
 • іноземної мови за вибором (англійської, німецької, іспанської, французької) в обсязі, що відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти . Вступник, який має міжнародний сертифікат з іноземної мови, що засвідчує рівень В2, звільняється від складання вступного екзамену з іноземної мови. Наявність такого сертифіката прирівнюється до результатів вступного екзамену з іноземної мови з найвищим балом.
 • Вступники, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), складають додатковий вступний екзамен у формі співбесіди.

Вступники до аспірантури та творчої аспірантури, які позитивно склали вступні іспити але не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом.


e-mail: postgraduate@knutkt.edu.ua

 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
  ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co