КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Програми творчих конкурсів (ІІ курс) 2023


***


ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

для вступу за освітнім ступенем бакалавра
(
на основі НРК5, НРК6, НРК7)
на старші (другі) курси

до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Вступ 2023 року


Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (далі – Університет) у 2023 році здійснює набір за галуззю знань 02 «Культура і мистецтво» для здобуття освітнього ступеня бакалавра на другий курс на основі НРК5 (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра), НРК6 (освітнього ступеня бакалавра) та НРК7 (освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), здобутого за цією або іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступного випробування – творчого конкурсу.

Набір відбувається за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:


Спеціальність 026 – «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»


  Творчі конкурси для вступу до Університету проводяться згідно з Правилами прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у 2023 році (далі – Правила прийому).

  Для вступників до Університету протягом року і перед початком творчого конкурсу проводяться попередні творчі консультації. Мета консультацій – ознайомлення вступника з Правилами прийому та Програмами творчих конкурсів з кожної освітньо-професійної програми, визначення фахових здібностей та рівня підготовки осіб, які бажають навчатися в Університеті.

  Під час творчих консультацій для вступників педагоги знайомляться з творчими даними та творчим доробком вступника, висловлюють рекомендації щодо можливості та доцільності його навчання за обраною освітньо-професіфйною програмою.

  Вступникам за освітньо-професійними програмами «Акторське мистецтво театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок», «Майстерність актора кіно», «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» до подання документів бажано пройти творчі консультації для вступу. Для цього вони повинні підготувати репертуар, передбачений Програмами творчих конкурсів, а саме: вірш, байку, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), монолог з п’єси та пісню.

  Викладачі Університету, прослуховуючи підготовлений вступником репертуар, дають необхідні поради щодо обраного літературного матеріалу та його виконання, можуть порекомендувати змінити підготовлену програму, доповнити її іншими творами.

  Усі вступники за зазначеними освітньо-професійними програмами повинні мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість, музикальність та пластичність. Вони повинні виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача.

  Вступники за освітньо-професійними програмами «Режисура драматичного театру», «Театрознавство», «Кінознавство» для проходження консультацій подають особисто або надсилають на адресу електронної пошти письмові роботи, передбачені Програмами творчих конкурсів. До робіт, що надсилаються, додаються короткі біографічні дані вступника: відомості про вік, освіту, місце роботи, посаду, домашню адресу, мобільний телефон.

  Для проходження попередніх консультацій за освітньо-професійною програмою «Режисура кіномонтажу» потрібно подати автобіографію, в якій бажано описати мотивацію бажання вчитися саме обраній спеціальності. Стиль та жанр за вибором абітуріента. Також необхідно надати (бажано 5-10) фотографій (зроблених власноруч), у яких розкривається певна подія, ситуація або характер персонажу. Фотографії можуть бути подані в електронному вигляді.У роботах, що подаються на консультацію, вступник має виявити спостережливість, уміння детально й зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити. Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступникаУ листі обов'язково вказати своє ім'я та прізвище, вік, освіту, контактний телефон або е-mail.

  Вступники за освітньо-професійною програмою «Драматургія кіно і телебачення» для проходження консультації потрібно подати мінімум три власні літературні роботи у жанрі оповідання, написані на основі власного життєвого досвіду у жанрі оповідання, документального нарису, новели, казки, сценарію (кожна робота обсягом до 3 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно. Інші можуть бути літературними творами.

  Усі бажаючі вступати за освітньо-професійною програмою «Режисура телебачення» під час проходження творчих консультацій подають:

  – есе на тему «Чому я хочу бути режисером?»;

  – фоторепортаж «Ранок мого міста» (до 10 фотографій). Можна подавати в електронному вигляді;

  – додатково можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

  Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні та практичні завдання, що дозволяє вступнику виявити наявні знання, використовувати свої природні дані та виконувати функції за обраним фахом.

  Розклад проведення творчих конкурсів завчасно оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. Усі етапи творчого конкурсу відбуваються в один день. За результатами випробувань виставляється одна оцінка.

  Максимальна оцінка за проходження творчого конкурсу – 200 балів; мінімальний прохідний бал 121.

  У випадку, якщо вступник за результатами вступного випробування набрав менше 121 бала, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на участь у конкурсному відборі.

  Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування в зазначений у розкладі час, до участі у конкурсному випробуванні не допускаються!


  Затверджено на засіданні Приймальної комісії 01 травня 2023 року (протокол №5).

  ***   


  Міністерство культури та інформаційної політики України
  УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


  У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
  ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co