КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Програми творчих конкурсів 2022


***

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

для вступу за освітнім ступенем бакалавра
до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Вступ 2022 року

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (далі – Університет) у 2022 році здійснює набір за галуззю знань 02 «Культура і мистецтво» за ступенем бакалавр за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

Спеціальність 026 – «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

Прийом документів та творчі конкурси для вступу до Університету проводяться згідно з Правилами прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у 2022 році (далі – Правила прийому).

Для вступників до Університету протягом року і перед початком творчого конкурсу проводяться попередні творчі консультації. Мета консультацій – ознайомлення вступника з Правилами прийому та Програмами творчих конкурсів з кожної освітньо-професійної програми, визначення фахових здібностей та рівня підготовки осіб, які бажають навчатися в Університеті.

Під час творчих консультацій для вступників педагоги знайомляться з творчими даними та творчим доробком вступника, висловлюють рекомендації щодо можливості та доцільності його навчання за обраною освітньо-професіфйною програмою.

Для участі у консультаціях не потрібно подавати документи, передбачені Правилами прийому. Письмові роботи, подані на попередні консультації, можуть бути повернені вступникам, які не вступили до Університету, протягом року після закінчення вступних випробувань.

Вступникам за освітньо-професійними програмами «Акторське мистецтво театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок», «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення», «Майстерність актора кіно», «Режисура телебачення» до подання документів бажано пройти творчі консультації для вступу. Для цього вони повинні підготувати репертуар, передбачений Програмами творчих конкурсів, а саме: вірш, байку, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), монолог з п’єси і пісню.

Викладачі Університету, прослуховуючи підготовлений вступником репертуар, дають необхідні поради щодо обраного літературного матеріалу та його виконання, можуть порекомендувати змінити підготовлену програму, доповнити її іншими творами.

Усі вступники за цими освітньо-професійними програмами повинні мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість, музикальність та пластичність. Вони повинні виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача.

Вступники за освітньо-професійними програмами «Режисура драматичного театру», «Театрознавство», «Кінознавство» для проходження консультацій подають особисто або надсилають на адресу електронної пошти письмові роботи, передбачені Програмами творчих конкурсів. До робіт, що надсилаються, додаються короткі біографічні дані вступника: відомості про вік, освіту, місце роботи, посаду, домашню адресу, мобільний телефон.

Вступники за освітньо-професійними програмами «Режисура кіномонтажу», «Драматургія кіно і телебачення» спочатку подають письмові роботи он-лайн, за визначеною художнім керівником курсу електронною адресою.

Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

Рівень знань та практичних навичок вступників оцінюється екзаменаційними комісіями за результатами творчого конкурсу. Обов’язковим для вступників є знайомство з творами, зазначеними у списку літератури.

Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні та практичні питання, що дозволяє вступнику виявити наявні знання, використовувати свої природні дані та виконувати функції за обраним фахом.

Поетапна послідовність проведення творчого конкурсу встановлюється комісією і зазначається у Розкладі проведення творчих конкурсів, що завчасно оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. Обидва етапи творчого конкурсу відбуваються в один день.

Максимальна сума балів за результатами творчих конкурсів:

– за перший етап – 200 балів (мінімальний прохідний бал для переходу до наступного конкурсу – 100 балів);

– за другий етап – 200 балів (мінімальний прохідний бал – 100 балів).

У випадку, якщо вступник за результатами будь-якого з етапів вступного випробування набрав менше 100 балів, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на участь у конкурсному відборі.

Підсумкова оцінка за творчий конкурс дорівнює сумі балів, які було отримано за кожний етап творчого конкурсу.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування в зазначений у розкладі час, до участі у конкурсному випробуванні не допускаються.


*** УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

    ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


    © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
    Розробка сайту bo-co