КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Програми творчих конкурсів 2023


***

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

для вступу за освітнім ступенем бакалавра
(на основі повної загальної середньої освіти)
до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Вступ 2023 року


Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (далі – Університет) у 2023 році здійснює набір за галуззю знань 02 «Культура і мистецтво» за освітнім ступенем бакалавра (на базі повної середньої загальної освіти) за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:

Спеціальність 026 – «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

Творчі конкурси для вступу до Університету проводяться згідно з Правилами прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого у 2023 році (далі – Правила прийому).

Для вступників до Університету протягом року і перед початком творчого конкурсу проводяться попередні творчі консультації. Мета консультацій – ознайомлення вступника з особливостями прийому та Програмами творчих конкурсів з кожної освітньо-професійної програми, визначення фахових здібностей та рівня підготовки осіб, які бажають навчатися в Університеті.

Під час творчих консультацій для вступників педагоги знайомляться з творчими даними та творчим доробком вступника, висловлюють рекомендації щодо можливості та доцільності його навчання за обраною освітньо-професіфйною програмою.

Для участі у консультаціях не потрібно подавати документи, передбачені Правилами прийому. Письмові роботи, подані на попередні консультації, можуть бути повернені вступникам, які не вступили до Університету, протягом року після закінчення вступних випробувань.

Вступникам за освітньо-професійними програмами «Акторське мистецтво театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок», «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» до подання документів бажано пройти творчі консультації для вступу. Для цього вони повинні підготувати репертуар, передбачений Програмами творчих конкурсів, а саме: вірш, байку, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), монолог з п’єси та пісню.

Викладачі Університету, прослуховуючи підготовлений вступником репертуар, дають необхідні поради щодо обраного літературного матеріалу та його виконання, можуть порекомендувати змінити підготовлену програму, доповнити її іншими творами.

Усі вступники за зазначеними освітньо-професійними програмами повинні мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість, музикальність та пластичність. Вони повинні виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача.

Вступники за освітньо-професійними програмами «Режисура драматичного театру», «Театрознавство», «Кінознавство» для проходження консультацій подають особисто або надсилають на адресу електронної пошти письмові роботи, передбачені Програмами творчих конкурсів. До робіт, що надсилаються, додаються короткі біографічні дані вступника: відомості про вік, освіту, місце роботи, посаду, домашню адресу, мобільний телефон.

Для проходження попередніх консультацій за освітньо-професійною програмою «Режисура анімаційного фільму» потрібно попередньо надіслати:

– своє портфоліо, в яке входять: малюнки, живопис, творчі доробки;

– роботи з анімації, якщо такі є в наявності;

– надруковану (не більше ніж на сторінку формату А4) оповідь на тему «Чому я хочу бути режисером анімаційного кіно?»;

У листі обов'язково вказати своє ім'я та прізвище, вік, освіту, контактний телефон або е-mail.

Вступники за освітньо-професійними програмами «Режисура неігрового кіно», «Драматургія кіно і телебачення» для проходження консультації потрібно подати мінімум три власні літературні роботи у жанрі оповідання, написані на основі власного життєвого досвіду у жанрі оповідання, документального нарису, новели, казки, сценарію (кожна робота обсягом до 3 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно. Інші можуть бути літературними творами.

Для вступників з освітньо-професійною програмою «Режисура неігрового кіно» додатково вступник подає автобіографію, в якій бажано описати мотивацію бажання вчитися саме обраній спеціальності. Стиль та жанр за вибором абітуріента. Також необхідно надати (бажано 5-10) фотографій (зроблених власноруч), у яких розкривається певна подія, ситуація або характер персонажу. Фотографії можуть бути подані в електронному вигляді.У роботах, що подаються на консультацію, вступник має виявити спостережливість, уміння детально й зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити. Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

Для вступників з освітньо-професійною програмою «Режисура телебачення» на відбірні консультації абітурієнт подає:

– власні літературні роботи написані у різних жанрах, але обов’язково на основі власного життєвого досвіду;

– фотографії, які можуть дати уявлення про наявність індивідуального візуального сприйняття світу;

– додатково: оригінальні вірші, малюнки, інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

Рівень знань та практичних навичок вступників оцінюється екзаменаційними комісіями за результатами двох етапів творчого конкурсу. Обов’язковим для вступників є знайомство з творами, зазначеними у списку літератури.

Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні та практичні питання, що дозволяє вступнику виявити наявні знання, використовувати свої природні дані та виконувати функції за обраним фахом.

Поетапна послідовність проведення творчого конкурсу встановлюється комісією і зазначається у Розкладі проведення творчих конкурсів, що завчасно оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сайті університету. Обидва етапи творчого конкурсу відбуваються в один день.

Максимальна сума балів за результатами творчих конкурсів:

– за перший етап – 200 балів (мінімальний прохідний бал для переходу до наступного конкурсу – 121 бал);
– за другий етап – 200 балів (мінімальний прохідний бал – 121 бал).

У випадку, якщо вступник за результатами будь-якого з етапів вступного випробування набрав менше 121 бала, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на участь у конкурсному відборі.

Оцінка за творчий конкурс дорівнює середньому значенню суми двох оцінок, які були отримані за кожен етап творчого конкурсу.

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування в зазначений у розкладі час, до участі у конкурсному випробуванні не допускаються!

Затверджено на засіданні Приймальної комісії 25 квітня 2023 року (протокол №4).

*** 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co