КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


ЄВІ (єдине вступне випробування) з іноземної мови (магістратура)


До уваги вступників за освітнім ступенем магістра!

3 червня о 17.00 закінчується реєстрація
на
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)!

НЕ ПРОПУСТІТЬ!!

ЄВІ (єдине вступне випробування) з іноземної мови (магістратура)

**

=======================================================================================


До уваги вступників за освітнім ступенем магістр!!

Роз’яснення щодо реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови

[НАВЕРХ]

Приймальна комісія здійснює реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за особистої присутності особи-вступника (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація).

Реєстрація триватиме з 11 травня до 3 червня включно.

Нагадуємо, що у 2021 році вступ до магістратури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого відбувається за такими спеціальностями і освітньо-професійними програмами:

Спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

 • Освітньо-професійна програма «Режисура ігрового кіно» (денна форма навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Режисура неігрового кіно» (денна форма навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення» (заочна форма навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення»
  (денна форма навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Режисура телебачення» (денна форма навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Звукорежисура» (денна, заочна форма навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Кінооператорство» (денна форма навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Кінознавство» (заочна форма навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Продюсерство з аудіовізуального мистецтва та виробництва»
  (заочна форма навчання)

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво

 • Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно» (денна форма навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Режисура балету» (заочна форма навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Театрознавство» (денна, заочна форми навчання)

 • Освітньо-професійна програма «Продюсерство сценічного мистецтва» (денна, заочна форми навчання)


ДЛЯ ОСОБИСТОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Бажаючі у 2021 році вступити на навчання до магістратури Університету і подати документи особисто, звертаються до приймальної комісії за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40 (з 10.00 до 16.00) і надають такий пакет документів:

– заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (заповнюється на місці);

– документ, що посвідчує особу;

– облікову картку платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) для осіб, які завершили навчання в минулі роки (диплом+додаток з оцінками);

– довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);

– фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу, як на паспорт) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

Під час реєстрації працівник приймальної комісії створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після оформлення екзаменаційного листка.

Формування екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти (далі – Програма).

Перевірка достовірності інформації, наданої вступником, здійснюється під час реєстрації.

Після внесення інформації до Програми генерується реєстраційна картка учасника вступних випробувань, яку представник приймальної комісії має роздрукувати та надати для перевірки особі, яка реєструється.

Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує підписанням реєстраційної картки (у разі виявлення помилок вносяться відповідні зміни, після чого генерується нова реєстраційна картка). Підписана реєстраційна картка має зберігатися в особовій справі вступника.

Інформацію про видачу вступникові екзаменаційного листка зазначають у журналі видачі екзаменаційних листків.

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

Вступники надіслають відповідні документи на електронну скриньку приймальної комісії, а саме admissions@knutkt.edu.ua, причому, в залежності від того, яку спеціальність вступник обирає, у пешій частині адреси потрібно вказати: admissions+021 або admissions+026.

Контактні дані приймальних комісій інших закладів вищої освіти (електронна скринька, адреса, телефон) вступники можуть знайти в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності (>>>>) та на офіційних сайтах закладів.

Для реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) вступники повинні надіслати до приймальної комісії скановані копії (фотокопії) таких документів:

- анкету-заяву (завантажити >>>>);

- документу, що посвідчує особу;

- облікову картку платника податків (інд. код);

- документа про здобутий ступінь вищої освіти (диплом + додаток з оцінками) для осіб, які завершили навчання у минулих роках);

- фотокартку для документів (кольорову або чорно-білу, як на паспорт) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові, а також шифр обраної спеціальності (в дужках: 021 або 026).

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків.

Уповноважений представник Приймальної комісії перевіряє наявність документів, які надіслав вступник для реєстрації, та електронною поштою надає вступнику відповідь про їхнє отримання.

Далі отримані документи роздруковуються і формується особова справа вступника.

На підставі цих документів створюється запит на формування екзаменаційного листка за допомогою спеціального сервісу розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, а далі, відповідно, і сам екзаменаційний листок.

Здійснивши всі необхідні перевірки та реєстрацію, представник приймальної комісії надсилає електронною поштою скан-копію екзаменаційного листка вступнику для перевірки.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на скан-копії екзаменаційного листка та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в Журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку. В такому випадку у Журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Для кожного вступника, якому оформлено екзаменаційний листок,
на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ»,
доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка
та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

[НАВЕРХ]
ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

вступників за освітнім ступенем магістра
для участі в єдиному вступному іспиті з іноземної мови
у 2021 році

[НАВЕРХ]

1. Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра для проходження вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (далі – реєстрація), здійснюється в строки, встановлені Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508.

Приймальна комісія Університету (далі – приймальна комісія) здійснює реєстрацію за умови особистої присутності особи, яка бажає брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра (далі – вступник) (особиста реєстрація) та/або дистанційно (дистанційна реєстрація).

У разі здійснення дистанційної реєстрації Університет розміщує на своєму офіційному веб-сайті електроннуадресу приймальної комісії, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти, для отримання копій документів вступників, а також номери телефонів, за якими вступники можуть отримати консультацію.

2. Реєстрацію здійснює за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Державне підприємство «Інфоресурс» та Український центр оцінювання якості освіти (далі – Український центр), приймальна комісія одного з вибраних вступником закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра.

Якщо вступник бажає взяти участь одночасно у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та за іншими спеціальностями, він реєструється приймальною комісією закладу вищої освіти, який здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

3. Вступники повинні мати картку фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.Якщо вступник не має такої картки, то приймальна комісія створює її перед початком реєстрації.

4. Для дистанційної реєстрації вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії скановані копії (фотокопії):

– заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – анкета) (додаток 1);

– документа, що посвідчує особу;

– облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

– документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);

– довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (додаток 2) (для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);

– фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3 – 7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них, затверджених Міністерством внутрішніх справ України за № 875 від 18 жовтня 2019 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2019 року за № 1146/34117).

5. Перед початком дистанційної реєстрації вступника відповідальний працівник приймальної комісії повинен:

5.1. перевірити наявність документів, що потрібні для реєстрації, та надати відповідь про отримання документів на електронну адресу, із якої надійшли документи:

– підтвердити отримання документів та повідомити, що документи взято для опрацювання – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі скановані копії (фотокопії) документів згідно з вимогами цього Порядку;

– надіслати повідомлення про потребу в додатковому вивченні наданих документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а у представника Приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;

– надіслати повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі скановані копії (фотокопії) документів згідно з вимогами цього Порядку;

5.2. зв’язатися із закладом вищої освіти, який видав довідку щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, для підтвердження її достовірності, якщо у представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності. Якщо достовірність довідки:

– підтверджено – продовжити реєстрацію вступника;

– не підтверджено – відмовити вступнику в реєстрації;

– потребує часу для підтвердження – відтермінувати реєстрацію вступника;

5.3. роздрукувати надіслані документи та сформувати особову справу вступника для подальшого її використання в процесі реєстрації.

6. Під час реєстрації приймальна комісія створює запит на формування екзаменаційного листка та його оформлення. Вступник вважається зареєстрованим після оформлення екзаменаційного листка.

Запит на формування екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – Сервіс).

Формування екзаменаційного листка здійснюється за допомогою спеціального сервісу, розміщеного на офіційному веб-сайті Українського центру (далі – Програма).

Перевірку достовірності інформації, наданої вступником, здійснює приймальна комісія під час реєстрації.

7. У процесі створення запиту на формування екзаменаційного листка з інформації, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, за допомогою Сервісу генеруються такі дані, що в подальшому передаються до Програми:

 1. прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

 2. число, місяць і рік народження вступника;

 3. тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;

 4. реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);

 5. дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або код здобувача освіти в Єдиній державній електронній базі з питань освіти – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти (далі – вступні випробування), або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, виданої за місцем навчання – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань та персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У разі дистанційної реєстрації відповідальний працівник приймальної комісії має здійснити перевірку відповідності інформації, зазначеної в підпунктах 1 – 5 пункту 5 цього Порядку, згенерованої за допомогою Сервісу, із даними, зазначеними вступником в анкеті.

Якщо вступник є особою із числа осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти, то вищезазначена інформація вноситься до Сервісу представником приймальної комісії.

У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносяться такі дані:

– номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

– іноземна мова, з якої вступник бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

– інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, (для осіб з особливими освітніми потребами);

– інформація про населений пункт, у якому (або у передмісті якого) вступник бажає пройти вступні випробування.

8. Після внесення інформації до Програми генерується реєстраційна картка учасника вступних випробувань (додаток 3), яку представник приймальної комісії має роздрукувати та:

 1. у разі очної реєстрації надати для перевірки особі, яка реєструється. Достовірність внесеної інформації вступник підтверджує підписанням реєстраційної картки (у разі виявлення помилок вносяться відповідні зміни, після чого генерується нова реєстраційна картка). Підписана реєстраційна картка має зберігатися в особовій справі вступника;

 2. у разі дистанційної реєстрації здійснити повторну перевірку відповідності інформації, зазначеної в реєстраційній картці, із даними, зазначеними вступником в анкеті. Якщо дані внесено правильно – в реєстраційній картці під фразою «Зазначені дані мною перевірені, підтверджую правильність внесення даних» зазначити свої ініціали та прізвище, на реєстраційній картці та анкеті поставити підпис (у разі виявлення помилок внести відповідні зміни, після чого згенерувати нову реєстраційну картку). Завірена реєстраційна картка разом із анкетою мають зберігатися в особовій справі вступника.

9. Оформлення екзаменаційного листка здійснюється за умови підтвердження вступником (у разі очної реєстрації) або відповідальним працівником приймальної комісії (у разі дистанційної реєстрації) внесеної до Програми інформації (підписання реєстраційної картки).

В екзаменаційному листку у спеціально відведених місцях:

– наклеюється фотокартка для документів (чорно-біла або кольорова) розміром 3×4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

– за наявності проставляється печатка закладу вищої освіти (приймальної комісії);

– зазначаються прізвище та ініціали, ставиться підпис особи, яка здійснила формування екзаменаційного листка.

10. Інформацію про видачу вступникові екзаменаційного листка зазначають у журналі видачі екзаменаційних листків.

У разі дистанційної реєстрації:

 1. скановані копії екзаменаційного листка та реєстраційної картки мають бути надіслані вступнику на електронну адресу, зазначену в анкеті. Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до приймальної комісії для з’ясування ситуації;

 2. оформлений екзаменаційний листок зберігається в приймальній комісії, у разі якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті, та видається вступнику особисто. Вступник має забрати свій екзаменаційний листок не пізніше ніж за 2 тижні до початку вступних випробувань;

 3. оформлений екзаменаційний листок має бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку (протягом 3 робочих днів, але не пізніше наступного робочого дня після завершення реєстрації), у разі якщо вступник вказав на таку потребу в анкеті. У такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків у графі «Підпис вступника» фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення. Якщо екзаменаційний листок не надійшов на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку вступних випробувань, вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

11. Факт оформлення приймальною комісією екзаменаційного листка є підставою для опрацювання персональних даних під час підготовки, організації та проведення вступних випробувань відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

12. Для кожного вступника, якому оформлено екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника ЄВІ», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

13. Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації у разі:

 1. надання вступником недостовірної інформації або надання у процесі дистанційної реєстрації неповної інформації, потрібної для здійснення реєстрації;

 2. подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;

 3. необхідності створення особі для проходження вступних випробувань інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

14. У разі втрати екзаменаційного листка вступник може отримати його дублікат. Для цього йому потрібно звернутися до приймальної комісії, яка видала екзаменаційний листок.

15. Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала для участі у вступних випробуваннях, а також надати раніше виданий екзаменаційний листок, що анулюється.

Якщо у процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документ(и), що підтверджують зміну персональних даних.

16. Якщо вступник через певні причини не зможе взяти участі у вступному випробуванні – він повинен не пізніше ніж за три тижні до проведення основної сесії відповідного вступного випробування надіслати до відповідного регіонального центру раніше отриманий екзаменаційний листок і заяву про відмову в реєстрації.

[НАВЕРХ] УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

  ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co