КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Програми фахових вступних іспитів 2023 (магістр)
ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ІСПИТІВ

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТРА
(на основі НРК6, НРК7)
до Київського національного університету
театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

Вступ 2023 року


Прийом до Університету та вступні фахові іспити проводяться згідно з Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році та Правилами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році (далі – Порядок та Правила прийому).

Особа може вступити до Університету для здобуття освітнього ступеня магістра на основі НРК6 (освітнього ступеня бакалавра) або НРК7 (освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), здобутого за тією самою або іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття ступеня магістра проходить:

–  у формі єдиного вступного іспиту (далі – ЄВІ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства),

–  фахового іспиту – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей,

–  а також розгляду мотиваційних листів у передбачених Порядком та Правилами прийому випадках.

Реєстрація заяв на участь в ЄВІ здійснюється в Університеті у травні 2023 року.

До проходження конкурсних випробувань вступники мають можливість пройти попередні консультації з фаху.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра (на основі НРК6 та НРК7) зараховуються бали ЄВІ 2023 року та фахового іспиту. У передбачених Порядком та Правилами прийому випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови.

Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно Порядком та Правилами прийому передбачають складання ЄВІ вступники на основі НРК7 (освітнього ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)) можуть за їх вибором або подати результат ЄВІ та скласти фаховий іспит, або скласти відповідну співбесіду та фаховий іспит.

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра (на основі НРК6 та НРК7) конкурсний бал розраховується:

Конкурсний бал (КБ) = 0,2×П1 + 0,2×П2 + 0,6×П3,

де П1 – оцінка тесту загальної навчальної компетентності ЄВІ;

П2 – оцінка тесту з іноземної мови ЄВІ;

П3 – оцінка фахового іспиту.

Співбесіди з іноземної мови для вступників на здобуття освітнього ступеня магістра (на основі НКР6 та НРК7) проводяться за програмою ЄВІ з іноземних мов.

Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням Приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення (нижче 120 балів), до участі у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

У 2023 році Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого здійснює набір за галуззю знань 02 «Культура і мистецтво» за освітнім ступенем магістра (на основі НРК6, НРК7) за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (замість ЄВІ) (АНГЛІЙСЬКА МОВА) для вступу до магістратури (на основі НРК6, НРК7)

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (замість ЄВІ) (НІМЕЦЬКА МОВА) для вступу до магістратури (на основі НРК6, НРК7)

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (замість ЄВІ) (ФРАНЦУЗЬКА МОВА) для вступу до магістратури (на основі НРК6, НРК7)  
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 026 «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Освітньо-професійні програми:


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

Освітньо-професійні програми:

Затверджено на засіданні Приймальної комісії 01 травня 2023 року (протокол №5).


 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co