КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Програми творчих конкурсів спеціальності "Сценічне мистецтво" 2020
Програми творчих конкурсів

Спеціальність 026 – "СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО"

Освітньо-професійні програми:


Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво
театру і кіно»

[НАВЕРХ]

Вступні випробування, що визначають рівень теоретичної та практичної підготовки вступника складаються з двох творчих випробувань.

Перший етап творчого конкурсу – практичне завдання з майстерності актора.

Це художнє читання літературних творів різних жанрів, а саме: вірша, байки та уривка з прозового твору.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Художнє читання творів різних жанрів. Під час іспиту оцінюється розуміння вступником змісту твору, що виконується, багатство уяви, ступінь емоційної збудливості, здатність зацікавити, захопити слухача, вміння передати характерність, спіймати жанр і стиль автора, передати думки автора. Під час випробування перевіряється сила голосу, його тембральна забарвленість та наявність дикційних недоліків і вад. Оцінюються зовнішні природні дані.

Невпевнено знає текст, почувається розгубленим під час виконання.Не може зосередити увагу в колі запропонованих обставин. Читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість, рефлекторна збуджуваність, здібність «привласнити» обставини, задані автором.

Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не розуміє перспективи фрази, не чітко вибудовує твір композиційно, присутній «м’язовий затиск», дискретність внутрішніх бачень під час виконання. Проблеми з довільним керуванням сценічною увагою.

Чітка дикція, хороші природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки та композиційної побудови. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем. Неточне розуміння «природи почуттів» твору.

Чітка дикція, хороші природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки та композиційної побудови. Контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність при читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість при читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді.

Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість.

Другий етап творчого конкурсу – практична робота та теоретичне опитування у формі співбесіди:

Практична частина:

читання монологу з п’єси (за власним вибором): оцінюється здатність абітурієнта до перевтілення в дійову особу драматургічного твору;

виконання етюду-вправи на доцільну органічну дію в запропонованих обставинах та виявлення природної імпровізації;

перевірка музичного слуху, пам’яті та почуття ритму: виконання вправи на вистукування ритму, повторення запропонованої мелодії. Також вступник має за власним вибором заспівати пісню (народну, класичну або сучасну). У вступника оцінюються вокальні дані, музичний слух, почуття ритму, сила голосу тощо;

демонстрація умінь і навичок народного, сюжетного, бального або сучасного танцю – вступнику пропонуються вправи на перевірку реакції, координацію рухів, увагу тощо.

Бажано володіти умінням гри на будь-якому музичному інструменті.

Теоретична частина:

співбесіда, яка проводиться за широким колом питань і має на меті виявлення загальноосвітнього рівня вступника, знання загальних та спеціальних питань за обраною спеціальністю. Також виявляються інтереси та уподобання вступника у галузі театрального мистецтва: історія світового та українського театру, драматургії; виявлення світогляду абітурієнта та його загальних знань у галузі мистецтв, які співіснують у театрі: живопис, архітектура, музика тощо.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Практична частина
Художнє читання монологу

Невпевнено знає текст, почувається розгубленим під час виконання. Читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість та темперамент не може сконцентрувати увагу у колі запропонованих обставин твору.

Недостатнє володіння голосом, але дикція чітка. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки.Не завжди чітко вибудовує твір композиційно. Не достатньо високий рівень рефлекторної збуджуваності, присутній «м’язовий затиск».

Достатнє володіння голосом, чітка дикція, хороші природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем.

Володіння голосом, чітка дикція, хороші природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови. Має вплив на слухача, вміє зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність при читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість при читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді.

Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість

Перевірка музичного слуху та почуття ритму

Не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити мелодію запропонованої пісні

Присутні вокальні та слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконується з помилками

Добрі вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне

Яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні

Виконання самостійно підготовленого вокального номеру: оцінка природного володіння голосом та розкриття виконавської майстерності

Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності

Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність

Добре володіння голосом, достатнє розкриття виконавської майстерності

Високе володіння природним голосом, високе розкриття виконавської майстерності

Демонстрація вступником народного, сюжетного, бального, або сучасного танцю (за вибором)

Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (не емоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова)

Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (емоційно, виразно, композиційна побудова)

Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконанні танцю

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова)

Виконання етюду на задану тему з метою виявлення здатності до набуттяя імпровізаційного самопочуття

Невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім не розвинуті вольові якості. Постійно відчувається м’язовий затиск. Нездатність концентрувати увагу в колі запропонованих обставин.

Має віру в запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний затиск, почувається розгубленим під час перебування на сцені; не вміє концентрувати сценічну увагу на уявних

об’єктах, недостатньо розвинуте почуття правди.

Має віру у запропоновані обставини; присутня логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання.Присутній хороший м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. Разом з тим, під час виконанні даного етюду вступник не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

Має вірув запропоновані

обставини, присутня логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, хороший м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду.

Теоретична частина
Співбесіда

Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступникуу, відповідь якого відрізняється рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь


КОЛО ПИТАННЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Розкажіть про найсмішніший випадок з Вашого життя, чи випадок, якого Ви були свідком.
 2. Розкажіть про найбільш драматичний випадок з Вашого життя, чи випадок, якого Ви були свідком.
 3. Розкажіть про найцікавіший випадок з Вашого життя, чи випадок, якого Ви були свідком.
 4. Яка остання подія, свідком якої Ви були, вразила Вас найсильніше.
 5. Які п’єси Ви читали, Ваші враження?
 6. Які п’єси Ви знаєте, Ваші думки про них?
 7. Які п’єси Т.Г.Шевченко Ви знаєте?
 8. Які п’єси І.Я.Франка Ви знаєте?
 9. Які п’єси О.М.Островського Ви знаєте?
 10. Які п’єси А.П.Чехова Ви знаєте?
 11. Які п’єси І.К.Карпенка-Карого Ви знаєте?
 12. Яких акторів Ви знаєте, чим вони Вам подобаються?
 13. Які книжки Ви читали?
 14. Які книжки Ви читали?
 15. Який Ваш улюблений художній фільм?
 16. Який ваш улюблений телесеріал?
 17. Які театральні вистави Вам найбільше подобаються?
 18. Яка музика Вам подобається?
 19. Які пісні Вам подобаються?
 20. Розкажіть про Вашу родину.
 21. Ваші найцікавіші спостереження під час вступних іспитів?
 22. Що є цікавого на вулиці Ярославів Вал?
 23. Ваше найулюбленіше місце у Вашому рідному місті,селі? Опишіть його.
 24. Ваша найулюбленіша пора року. Чому?
 25. Розкажіть про Вашого найбільшого друга чи подругу. Чим вони Вам подобаються?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978
 2. Курбас Л.. Березіль. – К., 1988
 3. Курбас Л. Молодий театр. – К. 1991
 4. Немирович-Данченко В.И. Из пришлого. – м,, 1938
 5. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве (будь-яке видання).
 6. Станиславский К.С. Этика. – м., 1961
 7. Товстоногов Г. Зеркало сцены: в 2-книгах. – Л., 1980
 8. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975
 9. Юра Г.П. Життя і сцена. – К., 1965
 10. П’єси:
 1. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Безталанна
 2. Франко І. Украдене щастя.
 3. Українка Л. Лісова пісня. Камінний господар.
 4. Кропивницький М. Доки сонце зійде – роса очі виїсть. Глитай, або ж Павук.
 5. Куліш М. Патетична соната.
 6. Вінниченко В. Чорна Пантера Білий Ведмідь.
 7. Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 8. Гоголь М. Ревізор. Одруження
 9. Островський О. Гроза. Безприданниця.
 10. Толстой Л. Влада темряви.
 11. Сухово-Кобилін А. Смерть Тарєлкіна.
 12. Чехов А. Чайка. Дядя Ваня. Три сестри. Вишневий сад.
 13. Вампілов А. Качине полювання. Минулого літа у Чулімську.
 14. Шекспір У. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король лір. Дванадцята ніч.
 15. Мольєр Ж.-Б. Тартюф. Хворий та й годі!
 16. Бомарше Ж.П. Шалений день, або Одруження Фігаро
 17. Шерідан Р. Школа скандалу.
 18. Ібсен Г. Нора. Ляльковий дім.
 19. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти
 20. Лорка Г. Криваве весілля.

[НАВЕРХ]

Освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру»

[НАВЕРХ]

Метою вступних творчих випробувань є:

– виявити, чи мають вступники здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення сценічного твору, чи наділені конкретністю режисерського бачення. Велике значення має акторське обдарування, педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності;

– виявити рівень базових знань та вмінь вступників, які необхідні для опанування ними програм підготовки.

Вступні випробування визначають рівень теоретичної та практичної підготовки вступника та складаються з двох частин.

Перший етап творчого конкурсу – практичне завдання з майстерності актора.

Вступник виконує (за власним вибором) прозу (уривок тривалістю 3-5 хвилин), вірш, байку, монолог з п’єси. Крім оцінки акторських здібностей у вступника перевіряються голосові, мовні, музично-ритмічні й пластичні дані.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Перший етап творчого конкурсу
Майстерність актора (практичне завдання)

Вступник не впевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання. Не володіє яскравим інтонуванням. Ніяк не виявляє бажання захопити слухача змістом твору, відсутність розуміння особливостей характерів дійових осіб твору. Виконання позбавлене емоційного інтонування, не впливає на слухача. Не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити запропоновану мелодію. Виконання танцю на низькому художньому (неемоційно, невиразно, відсутня композиційна побудова) та низькому технічному рівні

Розуміє зміст тексу, але допускається логічних помилок, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно. Слабкий голос, недостатній музичний слух, слабке почуття ритму. Вправи на вистукування ритму виконуютьсяз помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконує з помилками. Виконання танцю на середньому художньому (емоційно, виразно, композиційна побудова)й низькому технічному рівні

Розуміння логічного змісту твору, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент. Реалізує словесну дію. Достатньої сили голос, слух, почуття ритму. Здатен емоційно впливати на глядача, передаючи своє ставлення до подій і героїв твору. Добрі вокальні та слухові дані та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне. Виконання танцю на достатньому художньому (емоційність, виразність, композиційна побудова) і технічному рівні. Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконання танцю

Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору. Уміння зацікавити слухача розповіддю через власне емоційне ставлення до літературного твору. Вміння відчути жанр твору, надати мовну характеристику його дійовим особам. Наявність мовної культури. Чітка дикція, володіє голосовими даними, є музичний слух, є почуття ритму. Вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок. Точно повторює запропоновану мелодію. Виконання танцю на високому художньому і технічному рівні. Наявна емоційність, виразність, композиційна побудова. Абітурієнт чітко композиційно побудував свій виступ

Другий етап творчого конкурсу – співбесіда.

Практична частина.

Вступник повинен виконати (імпровізаційно, чи на запропоновану комісією тему) сценічний етюд, пластичну композицію із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення.

Теоретична частина.

Вступник повинен пройти співбесіду на виявлення творчих здібностей та загального культурного рівня, обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану спеціальність.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Співбесіда

Практична частина (виконання етюду).

Невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім не розвинуті до належного рівня морально-вольові якості

У вступника існує віра у запропоновані обставини, але немає володіння логікою та послідовністю виконання дії, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє органічною правдою.

Достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії. Швидко сприймає будь-яке творче завдання. Але при виконанні даного етюду вступник не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням.


Віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії. При виконанні заданого етюду вступник користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені. Виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми

Теоретична частина (співбесіда)

Відповіді вступника під час співбесіди відрізняються відсутністю знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Відповіді вступникапід час співбесіди відрізняються недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь

Відповіді вступника під час співбесіди відрізняються достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Відповіді вступника під час співбесіди відрізняються високим рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь


КОЛО ПИТАННЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Наскрізна дія вистави, ролі.
 2. Основи особистості мистецтва стародавньої Греції.
 3. Корифеї – фундатори українського театрального мистецтва.
 4. Темпоритм та атмосфера вистави.
 5. Види конфлікту.
 6. М. Куліш – український театр.
 7. Планування репетиційного процесу і випуску вистави.
 8. «Перетворення» Леся Курбаса.
 9. Драматургія М. Гоголя.
 10. Робота режисера з технічними цехами.
 11. П.І. Чайковський – опера та балет.
 12. Творчий шлях І.К.Карпенка-Карого.
 13. Принципи роботи режисера з акторами.
 14. Видатні режисери сучасності.
 15. Леся Українка і театр.
 16. Робота режисера з балетмейстером та режисером по пластиці.
 17. Софія - Київська. Архітектура, мозаїка, фрески.
 18. Лесь Курбас – вплив на український театр.
 19. Робота режисера з композитором.
 20. Історичне значення М.В.Лисенка як засновника української музичної класики.
 21. Тенденції сучасної української драматургії.
 22. Робота режисера з художником.
 23. Джаз, як своєрідне явище музичного життя XX ст.
 24. Створення МХАТ.
 25. Мізансцена – мова режисера.
 26. Музика як вид мистецтва: специфіка, засоби музичної виразності.
 27. Революційний театр В. Мейєрхольда
 28. Образ вистави.
 29. Т. Г. Шевченко - художник.
 30. Система К. С. Станіславського.
 31. Жанр і стиль п’єси, їх вирішення у виставі.
 32. Театральне життя Вашого міста.
 33. Театр А.П.Чехова.
 34. Конфлікт у режисерській аналітиці.
 35. Етапи роботи режисера над звуковим образом вистави.
 36. Б. Брехт – театральна система.
 37. Дійовий аналіз п’єси і ролі.
 38. Українське образотворче мистецтво 20– 30 рр. XXст.
 39. Театр В. Шекспіра.
 40. Надзавдання – вистави, ролі.
 41. Українські режисери сучасності.
 42. Ж.Б. Мольєр – представник французького класицизму.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
 2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.
 3. Березкин В.И. Художник в театре сегодня. - М., 1980
 4. Захава Б. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
 5. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. – М., 1980.
 6. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
 7. Курбас Л. Молодий театр. – К., 1991.
 8. Мейерхольд В. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. – М., 1968.
 9. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.
 10. Образцов С. Моя профессия. – М., 1981.
 11. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995.
 12. Красильникова О. Історія українського театру XX сторіччя. – К., 1999.
 13. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
 14. Станіславський К. Етика. – М., 1961.
 15. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
 16. Эфрос А. Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
 17. Эфрос А. Профессия – режиссер. – М., 1979.
 18. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.
 19. П’єси:
 1. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
 2. Франко І. Украдене щастя.
 3. Українка Леся. Лісова пісня.
 4. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Медвідь. Базар.
 5. Куліш М. Патетична соната.
 6. Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 7. Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 8. Гоголь М. Ревізор. Одруження.
 9. Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.
 10. Толстой Л. Влада темряви.
 11. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 12. Вампілов А. Прощання у червні. Качине полювання.
 13. Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.
 14. Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
 15. Ібсен Г. Нора.
 16. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.
 17. Вільямс Т. Трамвай бажання.

[НАВЕРХ]Освітньо-професійна програма «Режисура цирку»

[НАВЕРХ]

Мета творчого конкурсу - виявлення обдарованості, рівня знань та вмінь абітурієнтів, які необхідні для опанування ними програм підготовки за освітнім ступенем «бакалавр» зі спеціальності «Сценічне мистецтво» спеціалізації «Режисура цирку», а також для їх участі у конкурсному відборі на зарахування на програму підготовки.

На відбірних консультаціях вступник має продемонструвати техніку володіння певним цирковим жанром, режисерську уяву, ерудицію, обізнаність зі спеціальною літературою про походження та розвиток циркового мистецтва.

Завданням творчого конкурсу є оцінка рівня теоретичної та практичної фахової підготовки абітурієнтів.

Абітурієнтам під час вступних іспитів для виконання циркового етюду або номеру необхідно мати із собою цирковий реквізит (за винятком складної циркової апаратури) та сценічний костюм.

Програма творчого конкурсу охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись з метою одержання освітнього ступеня бакалавр за освітньо-професійноб програмою «Режисура цирку».

Програма передбачає обізнаність абітурієнта в галузі циркового мистецтва та його володіння окремими цирковими жанрами.

Запроваджений творчий конкурс носить комплексний характер та складається з двох частин: практичної та теоретичної. Теоретична частина має за мету виявлення знань в галузі циркового мистецтва та його специфіки.

Перший етап творчого конкурсу складається з виконання віршу та байки, перевірки пластичних та музично-ритмічних даних, а також володіння окремими цирковими жанрами (крім номерів дресури та повітряної гімнастики).

Під час другого етапу творчого конкурсу абітурієнт готує пластичну композицію або цирковий номер із залученням інших вступників, використовуючи при цьому необхідні елементи сценічного оформлення; а також відповідає на питання співбесіди.

Рівень знань та практичних навичок абітурієнтів оцінюється за результатами творчого конкурсу.

Запитання орієнтовані на виявлення знань, вмінь та навичок з урахуванням особливостей та принципів діяльності у галузі циркового мистецтва.

У випадку, якщо абітурієнт за результатами іспиту набрав менше 100 балів, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на місце навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр».

Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні і практичні питання, що дозволяє виявити знання і уміння необхідні для виконання професійних функцій режисера цирку.

Максимальна сума балів за творчий конкурс – 200 балів.

Підсумкова оцінка дорівнює сумі балів, які було отримано за кожну частину випробувань.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

І етап творчого конкурсу

180-200 балів (відмінно) – чітка дикція, хороші природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму; розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору; уміння зацікавити слухача розповіддю через власне емоційне ставлення до літературного твору, відчути жанр твору, надати мовну характеристику його дійовим особам, наявність мовної культури; хороші вокальні, слухові дані та почуття ритму; вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок; виконання танцю на високому художньому і технічному рівні, наявна емоційність, виразність, композиційна побудова, виконання номеру або етюду на високому художньому та технічному рівні. Впевнене виконання циркових трюків та всього номеру в цілому.

140-179 балів (добре) – розуміння логічного змісту твору, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент; вступник реалізує словесну дію; наявні природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму; здатен емоційно впливати на глядача, передаючи своє ставлення до подій і героїв твору; добрі вокальні та слухові дані та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне; виконання танцю на достатньому художньому (емоційність, виразність, композиційна побудова) і технічному рівні; наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконання танцю; виконання номеру на достатньому художньому і технічному рівні; наявність деяких окремих недоліків (незначні технічні помилки).

100-139 балів (задовільно) – чітка дикція, слабкі природні дані щодо голосу, слуху, почуття ритму; вступник розуміє зміст тексту, але допускається логічних помилок, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно; присутні вокальні та слухові дані та почуття ритму; вправи на вистукування ритму виконуються з помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконує з помилками; виконання танцю на середньому художньому (емоційно, виразно, композиційна побудова) й низькому технічному рівні; виконання номеру на середньому або низькому технічному рівні.

1-99 балів (незадовільно) – вступник не впевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє яскравим інтонуванням; ніяк не виявляє бажання захопити слухача змістом твору, відсутність розуміння особливостей характерів дійових осіб твору; виконання позбавлене емоційного інтонування, не впливає на слухача; абітурієнт не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, не вміє без помилок повторити запропоновану мелодію; виконання танцю на низькому художньому (неемоційно, невиразно, відсутня композиційна побудова) та низькому технічному рівні; відсутність професійної підготовки (низький рівень виконання трюків, неемоційне та невиразне виконання номеру або етюду).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ІІ етап творчого конкурсу

180-200 балів (відмінно) – яскраві психофізичні дані, віра в запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, гарний м’язовий тонус; при виконанні заданого етюду абітурієнт користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії; сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього; має внутрішню переконаність і віру в те, що робить на сцені; виявляє свій громадянський погляд при визначенні теми етюду.

Відповіді абітурієнта під час співбесіди відрізняються високим рівнем творчого, самостійного, критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

140-179 балів (добре) – гарні психофізичні дані, хороша технічна підготовка, достовірність, логіка та послідовність виконання дії; вступник швидко сприймає будь-яке творче завдання, але при виконанні етюду не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

Відповіді абітурієнта під час співбесіди відрізняються достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

100-139 балів (задовільно) – посередні природні дані, які можна поступово розвинути; вступник має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє органічною правдою.

Відповіді абітурієнта під час співбесіди відрізняються недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

1-99 балів (незадовільно) – відсутні природні дані, низький рівень технічної підготовки, необхідні для майбутньої професії; невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім не розвинуті до належного рівня морально-вольові якості.

Відповіді абітурієнта під час співбесіди відрізняються відсутністю знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Особливості творчості актора цирку.
 2. Як ви бачите музичне, художнє та світлове оформлення циркового номеру.
 3. Різновиди циркового видовища.
 4. Ваше бачення циркового номеру.
 5. Що таке цирковий трюк? Як ви його розумієте.
 6. Циркова клоунада. З творчістю яких клоунів ви знайомі?
 7. Роль режисера в цирковому мистецтві.
 8. Основні циркові жанри.
 9. Чому циркове мистецтво вважається одним із самих популярних видів мистецтва?
 10. Ваше бачення циркової програми.
 11. Костюм в цирковому номері.
 12. Місце циркового мистецтва в розбудові української культури.
 13. Які циркові жанри ви знаєте? Чи володієте ви одним з них?
 14. Чому циркова арена має діаметр від 10 до 13,5 метра:
  а) для зручного розташування глядачів,
  б) це оптимально зручний розмір арени для виконання кінних номерів.
 15. Циркова клоунада. Яких клоунів ви знаєте? Чому циркове мистецтво вважається одним із самих популярних видів мистецтва?
 16. Які, на вашу думку, особливості творчості циркового актора?
 17. Роль режисера в цирковому мистецтві.
 18. Які циркові династії ви знаєте?
 19. Що таке цирковий трюк? Як ви його розумієте?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-ми Т. – М.; искусство, 1954-1961.
 2. Мейерхольд В.Э. статьи, письма, речи, беседы. В 2-х ч. – М.; Искусство. 1968
 3. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля. – М.; ВТО.1959.
 4. Брук П. Пустое пространство. Пер. с англ. – М.; Прогресе, 1986.
 5. Курбас Л. Із творчої спадщини. (Упор. І прим. М.Лабінського. – К.; Дніпро, 1988.
 6. Кузнецов Е.Н. Цирк. – М.; Искусство. 1971.
 7. Ардов В.Е. Разговорные жанры зстрады и цирка. – М.; Сов. Россия,1968.
 8. Луначарский А.В. О массовьіх празденствах, зстраде и цирке. – М.; Искусство, 1981.
 9. Альперов Д,А. На арене старого цирка. – М.; Искусство, 1986.
 10. Макаров С.М. Советская клоунада. – М.; Искусство. 1986.
 11. Реми Тристан. Клоуны. – М.; Прогресе. 1985.
 12. Искусство клоунады. Сборник статей. – М.; Искусство. 1969.
 13. Гуревич 3. О жанрах советского цирка. – М.; Искусство. 1984.
 14. Немчинский М.И. Драматургия циркового номера. – М.; ГИТИС, 1989.
 15. Немчинский М.И. Цирк в поисках собственного лица. –М.; ГИТИС, 1995.
 16. Пави Патрис. Словарь театра. Пер. с фр. –М.; Прогресс, 1991.
 17. Цирковая знциклопедия. – М.; Искусство. 1969.

[НАВЕРХ]
Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок»

[НАВЕРХ]

Вступні випробування визначають рівень теоретичної та практичної підготовки вступника та складаються з двох етапів:

Перший етап творчого конкурсу – виконавська майстерність та музично-пластична імпровізація.

Випробування передбачає художнє читання творів різних жанрів (байка, монолог) та перевірка музично-ритмичних здібностей (пісня, танець). Вступник демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні та пластичні номери; здійснює показ сценічного етюду (на запропоновану комісією тему) самостійно. В етюді має бути переконливо розкритий сюжет із композиційною побудовою.

Оцінюється розуміння вступником змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність вступника до перевтілення у дійову особу, оцінка природнього володіння голосом, ритмом, пластикою тіла.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Виконавська майстерність та музично-пластична імпровізація

Художнє читання творів різних жанрів

Низький рівень володіння психофізичним апаратом; слабка уява та фантазія; відсутність вміння природно існувати та послідовно і логічно діяти в запропонованих обставинах; відсутність імпровізаційного самопочуття та здатності до сприйняття події; незадовільне володіння культурою сценічної мови та словесною дією. Низький рівень загальної ерудиції.

Невпевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє яскравою палітрою інтонування. Читання невиразне, неемоційне.


– Недостатній рівень володіння психофізичним апаратом; середній розвиток уяви та фантазії; недостатнє вміння природно існувати та послідовно і логічно діяти в запропонованих обставинах; існування в заданій атмосфері; середній рівень володіння культурою сценічної мови та словесною дією. Середній рівень загальної ерудиції.

– Дикція чітка. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній «м’язовий затиск».

Достатній рівень володіння психофізичним апаратом; хороший розвиток уяви та фантазії; вміння природно існувати в запропонованих обставинах; імпровізаційне самопочуття; володіння культурою сценічної мови; володіння словесною дією. Достатній рівень загальної ерудиції.

Чітка дикція, високі природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем.

– Високий рівень володіння психофізичним апаратом; достатній розвиток уяви та фантазії, вміння природно існувати та послідовно і логічно діяти в запропонованих обставинах; імпровізаційне самопочуття; здатність до сприйняття події; існування в заданій атмосфері; володіння культурою сценічної мови; володіння словесною дією. Високий рівень загальної ерудиції.

– Чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння яскраво передати кульмінаційний момент твору. Контакт із слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність під час читання гумористичних творів і глибоку духовну наповненість у ліричних і епічних творах. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді. Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість.

Перевірка музично-ритмичних здібностей (пісня,танець)

Не володіє вокальними даними, відсутні слух та почуття ритму, не вміє без помилок повторити мелодію запропонованої пісні.

– Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності.

– Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (неемоційно, невиразно, відсутня композиційна побудова).


– Присутні вокальні та слухові данні та почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконується з помилками.

– Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність.

– Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (емоційно, виразно, композиційна побудова).

– Посередні природні данні, які можна поступово розвинути. Має віру у запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психофізичний затиск, почуває себе розгубленим під час перебування на сцені, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою.

– Добрі вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне.

– Добре володіння голосом, достатнє розкриття виконавської майстерності.

Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення у виконанні танцю.

Гарні психофізичні природні данні, достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але у виконанні даного етюду вступник не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії.

– Яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні.

– Високе володіння природним голосом, високе розкриття виконавської майстерності.

– Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова).

– Яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані

обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття.


Етюд на задану тему

Відсутність логіки індивідуального мислення; невміння узагальнювати матеріал; низька культура й дохідливість викладу матеріалу; літературна неосвіченість. Слабка уява та фантазія. Низький рівень загальної ерудиції.

Невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості, постійно відчувається «м’язовий затиск».Відсутність чіткого сюжету, події. Процес боротьби не визначений (конфліктна ситуація не розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру Абітурієнт не має бачення, фантазії, імпровізації. Відсутня виразність дії через «безпредметну дію».

Середній рівень узагальнення матеріалу; недостатня культура й дохідливість викладу матеріалу та літературна освіченість. Середній розвиток уяви та фантазії. Середній рівень загальної ерудиції.

Визначена подія, яка не розгортається досконало у сценічній дії. Присутній процес боротьби не чітко виразний (конфліктна ситуація слабо розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Вступник має не досить правдиве бачення, бракує фантазії, імпровізації, не досить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через «безпредметну дію».

Логіка індивідуального мислення; узагальнення матеріалу; культура й дохідливість викладу матеріалу; літературна освіченість. Хороший розвиток уяви та фантазії. Достатній рівень загальної ерудиції. задовільно

В основі етюду лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, але відчуття жанру не зовсім виразне. Визначена вірно конфліктна ситуація. Вступник добре використовує фантазію, має правдиве бачення. Присутня правдива імпровізація, але вступник недосить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через "безпредметну дію"

– Логіка індивідуального мислення; узагальнення матеріалу; культура й дохідливість викладу матеріалу; літературна освіченість. Достатній розвиток уяви та фантазії. Високий рівень загальної ерудиції.

Невеличкий закінчений сюжет має чітку композиційну побудову у етюді з зав'язкою, кульмінацією та розв'язкою. В основі лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, відчуття жанру. Чітка конфліктна ситуація яку абітурієнт емоційно вирішує у дії. Гарно використовує фантазію, має правдиве бачення. У виконанні етюду присутня правдива імпровізація. Вступник чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування.

Другий етап творчого конкурсу – художньо-предметна інсталяція та анімація, співбесіда.

Художньо-предметна інсталяція та анімація

На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх витворів абітурієнт створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему вступник з кількох предметів створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету). Оцінюється обрана тематика та здатність до розкриття сутності побутового предмету та анімаційні здібності вступника.

Співбесіда

Метою співбесіди є виявлення загальноосвітнього рівня вступника та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії, історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявлення загального світогляду вступника.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Художньо-предметна інсталяція та анімаціяолоквіум.

Художньо-предметна інсталяція та анімація

Виставляється вступнику за відсутність розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити абітурієнтом сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів

Виставляється вступнику за недосконале розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити вступником сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

Виставляється вступнику за створення на достатньо повному художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На переконливому виконавчому рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

Виставляється вступнику за створення на високому художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На високому виконавському рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою

Співбесіда

Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.


КОЛО ПИТАННЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Назвіть драматичні твори І. П. Котляревського.
 2. Що ви можете сказати про творчість В. Шекспіра? Назвіть його п’єси.
 3. Що ви знаєте про творчість Т.Г. Шевченка?
 4. Які п'єси І.К. Карпенка-Карого ви знаєте?
 5. Яких ви знаєте зарубіжних драматургів, що творили на межі ХІХ-ХХ ст.?
 6. Які п’єси А.П. Чехова ви знаєте?
 7. Назвіть українських літераторів початку XX ст., представників «розстріляного відродження».
 8. П’єси яких авторів йшли в «театрі корифеїв»?
 9. Творчість І. Франка.
 10. Драматургія Лесі Українки.
 11. Назвіть українських драматургів та їх п’єси першої половини ХХ ст.
 12. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХ ст.
 13. Назвіть українських драматургів післявоєнного періоду ХХ ст.
 14. Де і коли був заснований МХАТ, назвіть його засновника.
 15. Що ви знаєте про творчість К.С. Станіславського?
 16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 17. Назвіть сучасних світових театральних акторів та режисерів.
 18. Розкажіть про «театр корифеїв».
 19. Що ви знаєте про творчість Л. Курбаса?
 20. Які ви знаєте драматичні театри м. Києва?
 21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів драматичних театрів України?
 22. Назвіть сучасних українських кіноакторів та кінорежисерів.
 23. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
 24. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 25. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 26. Які фільми створив О. Довженко?
 27. Що ви знаєте про кінофільм «Тіні забутих предків?
 28. Що ви знаєте про творчість Л. Бикова?
 29. Назвіть народних героїв театру ляльок Європи.
 30. Що ви знаєте про «театр Петрушки»?
 31. Що ви знаєте про ляльковий Вертеп?
 32. У чому полягає особливість роботи актора в театрі ляльок?
 33. Які основні системи ляльок ви знаєте?
 34. Коли і де було створено перший професійний театр ляльок в Україні?
 35. Що ви знаєте про творчість С. Образцова?
 36. Скільки державних театрів ляльок в Україні?
 37. Скільки театрів ляльок в м. Києві, що ви про них знаєте?
 38. Назвіть вистави для дорослого глядача, які йдуть у театрах ляльок в Україні.
 39. Назвіть сучасних режисерів театру ляльок України.
 40. Що ви знаєте про діяльність УНІМА?
 41. Які фестивалі театрів ляльок існують в Україні?
 42. Яких зарубіжних композиторів ХVII-XIX ст. ви знаєте?
 43. Назвіть світових композиторів, які у своїй творчості продовжували народні традиції.
 44. Що ви знаєте про творчість М. Лисенка?
 45. Яких ви знаєте видатних українських оперних співаків ХХ ст.?
 46. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
 47. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
 48. Назвіть сучасних українських естрадних співаків.
 49. Скільки театрів опери та балету в Україні і де вони знаходяться?
 50. Назвіть видатних танцівників та балерин ХХ ст.
 51. Хто автор музики і тексту гімну України?
 52. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 53. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
 54. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
 55. Назвіть основні художні напрями у живописі.
 56. Які інструменти використовує у роботі: живописець, графік, скульптор?
 57. Особливості творчості художників кінця XIX-початку XX ст.?
 58. Яких ви знаєте українських театральних художників ХХ ст.?
 59. Які картинні галереї у західній Європі ви знаєте?
 60. Назвіть відомі у світі картинні галереї.
 61. Які художні музеї є у м. Києві?
 62. Де і коли відбулося хрещення на Русі?
 63. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 64. Хто такий Богдан Хмельницький?
 65. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 66. Коли проголошена незалежність України?
 67. Коли ухвалена конституція України?
 68. Назвіть головні гілки влади в Україні.
 69. Назвіть президентів України.
 70. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 71. Що таке "сценографія"? Із чого складається, чим займається?
 72. Які функції художника-постановника в театрі ляльок?
 73. Що таке "композиція"? Основні закони та засоби композиції.
 74. Назвіть представників української чи світової сценографії.
 75. Творчість Д. Лідера. Його художній метод.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины. – Сан-Франциско, 1998.
 2. Голдовский Б.П. Куклы: Энциклопедия. – М.: Время, 2004. – 496 с.
 3. Захава Б.Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
 4. Королёв М.Искусство театра кукол. – Л., 1991.
 5. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
 6. Курбас Л.Молодий театр. – К., 1991.
 7. Мейерхольд В.Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. - М., 1968.
 8. Образцов С. Моя профессия. – М.,1981.
 9. Смирнова Н.Искусство играющих кукол. – М., 1983.
 10. Сперанский Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.
 11. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
 12. Станіславський К.Етика. – М., 1961.
 13. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
 14. Эфрос А.Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
 15. П’єси:
 1. Котляревський І.П. Наталка-Полтавка
 2. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
 3. Франко І. Украдене щастя.
 4. Українка Леся. Лісова пісня.
 5. Куліш М. Патетична соната.
 6. Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 7. Гоголь М. Ревізор. Одруження.
 8. Толстой Л. Влада темряви.
 9. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 10. Шекспір В.. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.
 11. Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
 12. Ібсен Г. Нора.
 13. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.

[НАВЕРХ]Освітньо-професійна програма «Режисура театру ляльок»

[НАВЕРХ]

Вступні випробування визначають рівень теоретичної та практичної підготовки вступника та складаються з двох етапів:

Перший етап творчого конкурсу –
виконавська художня майстерність та музично-пластична імпровізація
.

Випробування передбачає художнє читання творів різних жанрів (байка, монолог з п’єси) та перевірку музично-ритмичних здібностей (пісня, танець),а також режисерське бачення п’єси або літературно-художнього твору та етюд на задану тему.

Вступник демонструє самостійно підготовлені літературні, музичні та пластичні номери; режисерське бачення твору.

Оцінюється розуміння вступником змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, здатність вступника до перевтілення у дійову особу, оцінка природнього володіння голосом, ритмом, пластикою тіла.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Перший етап творчого конкурсу

Виконавська художня майстерність

Оцінюється розуміння вступником змісту твору, що виконується, багатство уяви, міра емоційності, задатність вступника до перевтілення у дійову особу, оцінка природнього володіння голосом, ритмом та пластикою тіла

Художнє читання творів різних жанрів

Низький рівень володіння психофізичним апаратом; слабка уява та фантазія; відсутність вміння природно існувати та послідовно і логічно діяти в запропонованих обставинах; відсутність імпровізаційного самопочуття та здатності до сприйняття події; незадовільне володіння культурою сценічної мови та словесною дією. Низький рівень загальної ерудиції.

– Невпевнено знає текст, почуває себе розгубленим під час виконання, не володіє яскравою палітрою інтонування. Читання невиразне, неемоційне, відсутня сценічна привабливість.Відсутнє розуміння тексту, його внутрішньої логіки та подій.


– Недостатній рівень володіння психофізичним апаратом; середній розвиток уяви та фантазії; недостатнє вміння природно існувати та послідовно і логічно діяти в запропонованих обставинах; існування в заданій атмосфері; середній рівень володіння культурою сценічної мови та словесною дією. Середній рівень загальної ерудиції.

– Дикція чітка. Мовний апарат природно розвинутий. Розуміє зміст тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній «м’язовий затиск».

Достатній рівень володіння психофізичним апаратом; хороший розвиток уяви та фантазії; вміння природно існувати в запропонованих обставинах; імпровізаційне самопочуття; володіння культурою сценічної мови; володіння словесною дією. Достатній рівень загальної ерудиції.

– Чітка дикція, високі природні голосові данні. Розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору. Реалізує словесну дію, але ще

– бракує досвіду спілкування з глядачем.


– Високий рівень володіння психофізичним апаратом; достатній розвиток уяви та фантазії, вміння природно існувати та послідовно і логічно діяти в запропонованих обставинах; імпровізаційне самопочуття; здатність до сприйняття події; існування в заданій атмосфері; володіння культурою сценічної мови; володіння словесною дією. Високий рівень загальної ерудиції.

– Чітка дикція, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння яскраво передати кульмінаційний момент твору.

– Контакт з слухачами, вміння зацікавити розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. Вміння відчути жанр твору, виявити щиру безпосередність у читанні гумористичних творів і глибоку духовну наповненість у читанні ліричних і епічних творів. Вміння надати мовну характеристику персонажам, якщо такі є в оповіді. Має певну мовну сценічну культуру та сценічну привабливість.

Перевірка музично-ритмичних здібностей (пісня,танець)

– Повна відсутність вокальних даних, слуху та почуття ритму.Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності, нездатність передати сенсу пісні.

– Виконання танцю на низькому художньому і технічному рівні (не емоційно, не виразно, відсутня композиційна побудова).


– Присутні вокальні та слухові данні та почуття ритму, вправи навистукування ритму виконуються з великими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні виконується з помилками.

– Володіння голосом на достатньому рівні, відсутня виконавська майстерність, проте наявне розуміння тексту пісні.

– Виконання танцю на середньому художньому і технічному рівні (емоційно, виразно, композиційна побудова).

– Достатні вокальні та слухові данні, розвинене почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються з невеликими помилками, повторення мелодії запропонованої пісні точне і виразне.

– Добре володіння голосом, достатнє розкриття виконавської майстерності, вміння передати основну думку пісні.Виконання танцю на достатньо художньому і технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова). Наявність деяких окремих недоліків, а саме: незначні технічні утруднення при виконанні танцю.


– Достатні вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму, вправи на вистукування ритму виконуються точно і без помилок, бездоганне повторення мелодії запропонованої пісні.

– Достатнє володіння природним голосом, якісна виконавська майстерність.

Виконання танцю на високому художньому й технічному рівні (емоційність, виразність, композиційна побудова).

Режисерське бачення п’єси або літературно-художнього твору

Нерозуміння літературно-художнього твору, не визначені тема та ідея, некоректно визначений конфлікт. Проблеми із розумінням ліній поведінки персонажів.

Відсутні внутрішні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, невміння володіти елементами сценічної дії, зовсім нерозвинуті до належного рівня морально-вольові якості.

Відсутність чіткого сюжету, події. Процес боротьби не визначений (конфліктна ситуація не розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Вступник не має бачення, фантазії, імпровізації. Відсутня виразність дії через«безпредметну дію».


– Часткове розуміння літературно-художнього твору, та його проблематики. Тема, ідея та конфлікт визначені із помилками, часткове розуміння ліній поведінки персонажів, та їхнє значення у творі.

Визначена подія етюду, яка не розгортається досконало у сценічній дії. Присутній процес боротьби не чітко виразний (конфліктна ситуація слабо розгортається у дії), відсутнє відчуття жанру. Вступник має не досить правдиве бачення, бракує фантазії, імпровізації. Вступник не досить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через «безпредметну дію».

В цілому виконаний аналіз літературно-художнього твору, проблематика, тема, ідея визначені поверхово, лінії поведінки персонажів та конфлікт визначені достатньо точно. Є спроба режисерського бачення твору.

В основі етюду лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, але відчуття жанру не зовсім виразне. Визначена вірно конфліктна ситуація. Вступник добре використовує фантазію, має правдиве бачення. Присутня правдива імпровізація, але вступник недосить чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування. Присутня виразність дії через «безпредметну дію».

Аналіз літературно-художнього твору виконаний, вступник розуміє проблематику, може самостійно визначити тему та ідею твору, за що та між ким у творі ведеться боротьба, є розуміння образності твору, запропонована авторська інтерпретація сюжету та режисерське бачення.Невеличкий закінчений сюжет має чітку композиційну побудову у етюді з зав'язкою, кульмінацією та розв'язкою. В основі лежить подія, яка розгортається у сценічній дії. Присутній процес боротьби, відчуття жанру. Чітка конфліктна ситуація яку вступник емоційно вирішує у дії. Гарно використовує фантазію, має правдиве бачення. У виконанні етюду присутня правдива імпровізація. вступник чітко ставить завдання щодо виконання дії: що роблю, для чого, через які пристосування..

Другий етап творчого конкурсу – художньо-предметна інсталяція та анімація, співбесіда.

Художньо-предметна інсталяція та анімація

На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх витворів абітурієнт створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему вступник з кількох предметів створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету). Оцінюється обрана тематика та здатність до розкриття сутності побутового предмету та анімаційні здібності вступника.

Співбесіда

Метою співбесіди є виявлення загальноосвітнього рівня вступника та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії, історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявлення загального світогляду вступника.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Художньо-предметна інсталяція та анімація. Співбесіда.

Художньо-предметна інсталяція та анімація

Виставляється вступнику за відсутність розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити вступником сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

Виставляється вступнику за недосконале розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити вступником сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

Виставляється вступнику за створення на достатньо повному художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На переконливому виконавчому рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

Виставляється вступнику за створення на високому художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На високому виконавському рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою

Співбесіда

– Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

– Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

– Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно тапослідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь.


КОЛО ПИТАННЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Назвіть драматичні твори І. П. Котляревського.
 2. Що ви можете сказати про творчість В. Шекспіра? Назвіть його п’єси.
 3. Що ви знаєте про творчість Т.Г. Шевченка?
 4. Які п'єси І.К. Карпенка-Карого ви знаєте?
 5. Яких ви знаєте зарубіжних драматургів, що творили на межі ХІХ-ХХ ст.?
 6. Які п’єси А.П. Чехова ви знаєте?
 7. Назвіть українських літераторів початку XX ст., представників «розстріляного відродження».
 8. П’єси яких авторів йшли в «театрі корифеїв»?
 9. Творчість І. Франка.
 10. Драматургія Лесі Українки.
 11. Назвіть українських драматургів та їх п’єси першої половини ХХ ст.
 12. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХ ст.
 13. Назвіть українських драматургів післявоєнного періоду ХХ ст.
 14. Де і коли був заснований МХАТ, назвіть його засновника.
 15. Що ви знаєте про творчість К.С. Станіславського?
 16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 17. Назвіть сучасних світових театральних акторів та режисерів.
 18. Розкажіть про «театр корифеїв».
 19. Що ви знаєте про творчість Л. Курбаса?
 20. Які ви знаєте драматичні театри м. Києва?
 21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів драматичних театрів України?
 22. Назвіть сучасних українських кіноакторів та кінорежисерів.
 23. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
 24. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 25. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 26. Які фільми створив О. Довженко?
 27. Що ви знаєте про кінофільм «Тіні забутих предків?
 28. Що ви знаєте про творчість Л. Бикова?
 29. Назвіть народних героїв театру ляльок Європи.
 30. Що ви знаєте про «театр Петрушки»?
 31. Що ви знаєте про ляльковий Вертеп?
 32. У чому полягає особливість роботи актора в театрі ляльок?
 33. Які основні системи ляльок ви знаєте?
 34. Коли і де було створено перший професійний театр ляльок в Україні?
 35. Що ви знаєте про творчість С. Образцова?
 36. Скільки державних театрів ляльок в Україні?
 37. Скільки театрів ляльок в м. Києві, що ви про них знаєте?
 38. Назвіть вистави для дорослого глядача, які йдуть у театрах ляльок в Україні.
 39. Назвіть сучасних режисерів театру ляльок України.
 40. Що ви знаєте про діяльність УНІМА?
 41. Які фестивалі театрів ляльок існують в Україні?
 42. Яких зарубіжних композиторів ХVII-XIX ст. ви знаєте?
 43. Назвіть світових композиторів, які у своїй творчості продовжували народні традиції.
 44. Що ви знаєте про творчість М. Лисенка?
 45. Яких ви знаєте видатних українських оперних співаків ХХ ст.?
 46. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
 47. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
 48. Назвіть сучасних українських естрадних співаків.
 49. Скільки театрів опери та балету в Україні і де вони знаходяться?
 50. Назвіть видатних танцівників та балерин ХХ ст.
 51. Хто автор музики і тексту гімну України?
 52. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 53. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
 54. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
 55. Назвіть основні художні напрями у живописі.
 56. Які інструменти використовує у роботі: живописець, графік, скульптор?
 57. Особливості творчості художників кінця XIX-початку XX ст.?
 58. Яких ви знаєте українських театральних художників ХХ ст.?
 59. Які картинні галереї у західній Європі ви знаєте?
 60. Назвіть відомі у світі картинні галереї.
 61. Які художні музеї є у м. Києві?
 62. Де і коли відбулося хрещення на Русі?
 63. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 64. Хто такий Богдан Хмельницький?
 65. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 66. Коли проголошена незалежність України?
 67. Коли ухвалена конституція України?
 68. Назвіть головні гілки влади в Україні.
 69. Назвіть президентів України.
 70. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 71. Що таке "сценографія"? Із чого складається, чим займається?
 72. Які фунції художника-постановника в театрі ляльок?
 73. Що таке "композиція"? Основні закони та засоби композиції.
 74. Назвіть представників української чи світової сценографії.
 75. Творчість Д. Лідера. Його художній метод.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Василько В. Фрагменти режисури. – К., 1967.
 2. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980.
 3. Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины. – Сан-Франциско, 1998.
 4. Голдовский Б.П. Куклы: Энциклопедия. – М.: Время, 2004. – 496 с.
 5. Захава Б.Мастерство актера и режиссера. – М., 1978.
 6. Королёв М.Искусство театра кукол. – Л., 1991.
 7. Курбас Л. Березіль. – К., 1988.
 8. Курбас Л.Молодий театр. – К., 1991.
 9. Мейерхольд В.Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2- х томах. – М., 1968.
 10. Неллі В. Про режисуру. – К., 1977.
 11. Образцов С. Моя профессия. – М.,1981.
 12. Смирнова Н.Искусство играющих кукол. – М., 1983.
 13. Сперанский Е. Актёр театра кукол. – М., 1968.
 14. Станіславський К. Моє життя в мистецтві. – К.,1955.
 15. Станіславський К.Етика. – М., 1961.
 16. Товстоногов Г. Зеркало сцены: В 2-х книгах. – Л., 1980.
 17. Эфрос А.Репетиция – любовь моя. – М., 1975.
 18. Эфрос А.Професия – режиссер. – М., 1979.
 19. Юра Г. Режисер у театрі. – К., 1967.
 20. П’єси:
 1. Котляревський І.П. Наталка-Полтавка
 2. Карпенко-Карий І. Сто тисяч. Хазяїн. Суєта.
 3. Франко І. Украдене щастя.
 4. Українка Леся. Лісова пісня.,Кам’яний господар.
 5. Куліш М. Патетична соната.
 6. Кочерга І. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 7. Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 8. Гоголь М. Ревізор. Одруження.
 9. Островський О. Безприданниця. Вовки і вівці.
 10. Толстой Л. Влада темряви.
 11. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 12. Шекспір В. Приборкання норовливої. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло. Король Лір.
 13. Мольєр Ж.-Б. Міщанин-шляхтич. Тартюф.
 14. Ібсен Г.Пер Гюнт.
 15. Метерлінг. Синій птах.
 16. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.

[НАВЕРХ]Освітньо-професійна програма «Сценографія театру ляльок»

[НАВЕРХ]

Вступні випробування визначають рівень теоретичної та практичної підготовки вступника та складаються з двох етапів:

Перший етап творчого конкурсу – виконавська художня майстерність.

Конкурсна робота передбачає: замальовки олівцем та начерки в кольорі одного чи декількох предметів у просторі (на задану тему) та handmade (зроблені заздалегідь).

Вступник має принести на творче випробування самостійно створені художні роботи і саморобки, продемонструвати самостійно підготовлені літературні, музичні, пластичні номери, а також режисерське бачення твору, яке принесить на вступне випробування у роздрукованому вигляді.

Під час творчого випробування оцінюється: природні здібності до зображення на площині просторових форм; готовність до оволодіння художніми техніками; володіння навичками створення об'єму предметів і просторового середовища засобами світлотіні, створення повітряної перспективи живописними засобами, а також рівень культури подачі роботи (володіння графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами).

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Перший етап творчого конкурсу

Виконавська художня майстерність

- В роботі неправильне композиційне розміщення зображення на аркуші, відсутні графічні та пластичні навички зображення предметів на площині. Спотворення пропорцій. Механічне копіювання натури замість конструктивного аналізу форми. Не має досвіду роботи з образотворчими матеріалами і не володіє різними техніками виконання

В роботі відсутні основи композиційної будови, пластичні навички компонування об’ємних форм у просторі. Не володіє образотворчими засобами та техніками колажу та аплікації. Не вірний вибір стилістично заданих засобів для зображення обраної теми. Не має здібностей до просторового бачення, фантазії, гармонійного поєднання форм і кольору. Низький рівень культури подачі.

– В роботі вірне композиційне розміщення зображення на аркуші, але допущені помилки в пропорційній побудові предметів, неузгодженість тонального звучання окремих частин і деталей. Зайва чорнота або млява сірість тону. Обмежений діапазон тональностей. Кольорове рішення не відповідає певному освітленню натюрморту. Локальні кольорові плями без урахування впливу освітлення, рефлексів від навколишніх предметів. Низький рівень культури подачі роботи (не володіє графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами).

– В роботі визначена композиційна побудова, намічена основна конструктивна глибино-просторова модель композиції, але передача формально-образного зображення теми не відповідає завданню. У абітурієнта відсутні навички роботи з образотворчими матеріалами і досвід володіння різними

– техніками виконання.

– Середній рівень культури подачі.

В роботі вдало використані виразні засоби та елементи композиції, вірно розпочато зображення просторових форм через лінійно-конструктивний малюнок.

- Правильно визначені пропорції зображуваних предметів, виявлений об'єм предметів і просторова середа засобами світлотіні. Успішно знайдені великі локальні кольорові відношення, але є недоліки в передачі повітряної перспективи живописними засобами. Чи при вірному кольоровому баченні порушене тональне рішення. Є дрібні недоліки, або технічна незавершеність, яка не впливає на цілісність роботи.

- В роботі вдало використані виразні засоби і елементи композиції, вірно розпочато конструктивну побудову та компонування об’ємних форм і матеріалів. Формально-образне рішення композиції відповідає обраній темі. Цілісність і стилістична єдність елементів композиції не викликає сумнівів. Композиція має оригінальність рішення запропонованої теми. Проте кольорове вирішення не повною мірою виражає зміст теми.

Є дрібні недоліки, або технічна незавершеність, що не впливає на цілісність роботи.

В роботі успішно застосовані правила композиційної побудови, основи перспективи, закони світлотіні і тональних відносин.

Володіє навичками почуття характеру пропорцій, образотворчою спостережливістю і смаком. Вірно знайдені великі локальні кольорові плями, колорит. Вступник вміє передати об’єм предмета, його форму і створити повітряну перспективу живописними засобами. Володіє графічними техніками та технікою роботи водяними фарбами. Загальне художнє враження від роботи та якість виконання дуже висока.

В роботі формально-образне рішення композиції відповідає обраній темі, вдало використані загальні та специфічні образотворчі засоби та прийоми композиції. Грамотно скомпоновані об’ємні форми та матеріали, композиція відрізняється цілісністю, врівноваженістю з явно вираженою домінантою основних елементів композиції. Композиційний центр виявляє внутрішній зміст теми. Якість виконання роботи дуже висока.

Другий етап творчого конкурсу – художньо-предметна інсталяція та анімація, співбесіда.

Художньо-предметна інсталяція та анімація

На основі запропонованих різноманітних побутових предметів, художніх витворів абітурієнт створює візуальну інсталяцію (композицію) за довільною тематикою. На запропоновану тему вступник з кількох предметів створює сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету). Оцінюється обрана тематика та здатність до розкриття сутності побутового предмету та анімаційні здібності вступника.

Співбесіда

Метою співбесіди є виявлення загальноосвітнього рівня вступника та наявність спеціальних знань у галузі мистецтв: світової та української літератури, драматургії, історії, образотворчого мистецтва, музики, театру та театру ляльок. Виявлення загального світогляду вступника.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Художньо-предметна інсталяція та анімація. Співбесіда.

Художньо-предметна інсталяція та анімація

Виставляється вступнику за відсутність розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

Виставляється вступнику за недосконале розуміння створення візуальної інсталяції (композиції) з різноманітних побутових предметів, художніх витворів та невміння створити сюжетну анімацію (етюд з «оживлення» предмету) на основі кількох предметів.

Виставляється вступнику за створення на достатньо повному художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На переконливому виконавчому рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою.

Виставляється вступнику за створення на високому художньому рівні візуальної інсталяції (композиції). На високому виконавському рівні вступник демонструє свої здібності в створенні анімаційного рішення з кількох побутових предметів за обраною тематикою

Співбесіда

– Виставляється вступнику у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь

– Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь

– Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь

– Виставляється вступнику, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вміння вільно, логічно та послідовно викладати матеріал здатність узагальнювати та інтерпретувати відповідь


КОЛО ПИТАННЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Назвіть драматичні твори І. П. Котляревського.
 2. Що ви можете сказати про творчість В. Шекспіра? Назвіть його п’єси.
 3. Що ви знаєте про творчість Т.Г. Шевченка?
 4. Які п'єси І.К. Карпенка-Карого ви знаєте?
 5. Яких ви знаєте зарубіжних драматургів, що творили на межі ХІХ-ХХ ст.?
 6. Які п’єси А.П. Чехова ви знаєте?
 7. Назвіть українських літераторів початку XX ст., представників«розстріляного відродження».
 8. П’єси яких авторів йшли в «театрі корифеїв»?
 9. Творчість І. Франка.
 10. Драматургія Лесі Українки.
 11. Назвіть українських драматургів та їх п’єси першої половини ХХ ст.
 12. Назвіть твори видатного українського кінодраматурга та кінорежисера першої половини ХХ ст.
 13. Назвіть українських драматургів післявоєнного періоду ХХ ст.
 14. Де і коли був заснований МХАТ, назвіть його засновника.
 15. Що ви знаєте про творчість К.С. Станіславського?
 16. Назвіть видатних режисерів, акторів першої половини ХХ ст.
 17. Назвіть сучасних світовихтеатральних акторів та режисерів.
 18. Розкажіть про «театр корифеїв».
 19. Що ви знаєте про творчість Л. Курбаса?
 20. Які ви знаєте драматичні театри м. Києва?
 21. Яких ви знаєте сучасних акторів і режисерів драматичних театрів України?
 22. Назвіть сучасних українських кіноакторів та кінорежисерів.
 23. Назвіть видатних акторів, режисерів французького та італійського кінематографу ХХ ст.
 24. Яких ви знаєте сучасних кіноакторів, режисерів Голівуду?
 25. Які ви знаєте престижні міжнародні кінофестивалі?
 26. Які фільми створив О. Довженко?
 27. Що ви знаєте про кінофільм «Тіні забутих предків?
 28. Що ви знаєте про творчість Л. Бикова?
 29. Назвіть народних героїв театру ляльок Європи.
 30. Що ви знаєте про «театр Петрушки»?
 31. Що ви знаєте про ляльковий Вертеп?
 32. У чому полягає особливість роботи актора в театрі ляльок?
 33. Які основні системи ляльок ви знаєте?
 34. Коли і де було створено перший професійний театр ляльок в Україні?
 35. Що ви знаєте про творчість С. Образцова?
 36. Скільки державних театрів ляльок в Україні?
 37. Скільки театрів ляльок в м. Києві, що ви про них знаєте?
 38. Назвіть вистави для дорослого глядача, які йдуть у театрах ляльок в Україні.
 39. Назвіть сучасних режисерів театру ляльок України.
 40. Що ви знаєте про діяльність УНІМА?
 41. Які фестивалі театрів ляльок існують в Україні?
 42. Яких зарубіжних композиторів ХVII-XIX ст. ви знаєте?
 43. Назвіть світових композиторів, які у своїй творчості продовжували народні традиції.
 44. Що ви знаєте про творчість М. Лисенка?
 45. Яких ви знаєте видатних українських оперних співаків ХХ ст.?
 46. Яких сучасних українських композиторів ви знаєте?
 47. Назвіть сучасних західних естрадних співаків.
 48. Назвіть сучасних українських естрадних співаків.
 49. Скільки театрів опери та балету в Україні і де вони знаходяться?
 50. Назвіть видатних танцівників та балерин ХХ ст.
 51. Хто автор музики і тексту гімну України?
 52. Які музичні інструменти входять до симфонічного оркестру?
 53. Скільки ви знаєте назв музичних звуків?
 54. Назвіть основні види образотворчого мистецтва.
 55. Назвіть основні художні напрями у живописі.
 56. Які інструменти використовує у роботі: живописець, графік, скульптор?
 57. Особливості творчості художників кінця XIX-початку XX ст.?
 58. Яких ви знаєте українських театральних художників ХХ ст.?
 59. Які картинні галереї у західній Європі ви знаєте?
 60. Назвіть відомі у світі картинні галереї.
 61. Які художні музеї є у м. Києві?
 62. Де і коли відбулося хрещення на Русі?
 63. Що ви знаєте про Запорізьку Січ?
 64. Хто такий Богдан Хмельницький?
 65. Що ви знаєте про Українську Народну Республіку?
 66. Коли проголошена незалежність України?
 67. Коли ухвалена конституція України?
 68. Назвіть головні гілки влади в Україні.
 69. Назвіть президентів України.
 70. Що ви знаєте про діяльність ООН?
 71. Що таке "сценографія"? Із чого складається, чим займається?
 72. Які функції художника-постановника в театрі ляльок?
 73. Що таке "композиція"? Основні закони та засоби композиції.
 74. Назвіть представників української чи світової сценографії.
 75. Творчість Д. Лідера. Його художній метод.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Базанов В.В. Техника и технология сцены. – Л.: Искусство, 1976. – 303 с.
 2. Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. – М.: Знание, 1986. – 128 с.
 3. Вериківська І.М. Художник і сцена. – К.: Мистецтво, 1971. – 108 с.
 4. Голдовский Б.П. Куклы: Энциклопедия. – М.: Время, 2004. – 496 с.
 5. Голдовский Б., Смелянская С. Театр кукол Украины: страницы истории. – Сан-Франциско: International Press, 1998. – 276 с., ил.
 6. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: Д. Аронов, 2008. – 142 с.
 7. Иттен Й. Искусство цвета. – М.: Д.Аронов, 2004. – 96 с.
 8. Иттен Й. Искусство формы. – М.: Д.Аронов, 2008. – 136 с.
 9. Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем. – М.: Искусство, 1983. – 270с., ил.
 10. Советов В.М. Театральные куклы: технология изготовления. – 3-е изд. – Изд-во СПбГАТИ, 2009. – 192 с.
 11. Керлот Х.Э. Словарь символов.- М.: REFL-book, 1994. – 608 с.
 12. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Режиcсер и художник // Художник и театр.- М.:Советский художник, 1975.- С.98-104.
 13. Королев М. Искусство театра кукол. Основы теории. – Л.: Искусство, 1973. – 112 с., 1,5 л. ил.
 14. Лідер Д. Театр для себе. – К.: Факт, 2003. - 103 с.
 15. Лялькарі України . Вип.1. – К.: Український центр УНІМА,2003. – 160 с.
 16. Образцов С.В. Моя професия. - М.: Искусство, 1950; 1981. – 340 с.
 17. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство / Гл. Ред. В.М.Полевой.- М.: Сов.Энциклопедия. Т.21, 986.- 432 с.
 18. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. Рисунок. Живопись. Композиция. – М.: Просвещение, 1989. – 206 с.
 19. Рубинский А.Ю. Мистическая сущность играющих кукол. – Х.:Тимченко А.Н., 2004. - 157 с.
 20. Симонович-Ефимова Н. Записки Петрушечника.- Л.: Искусство,1980.- 271 с.
 21. Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол.- М.: Искусство,1983.- 271 с.
 22. Смирнова Н.И. И...оживают куклы.- М.: Детская лит-ра,1982.-192с.
 23. Уварова И.П. Экспедиция за куклой//Театр№7/1982/
 24. Уварова И.П. Дороги, которые мы выбираем//Театральная жизнь. 1986.№11
 25. Франко І. До історії українського вертепа ХVІІ в.- М.: Бібліотека „Театр Чудес”,1991р.- 176 с.
 26. Фрейденберг О.М. Семантика постройки кукольного театра//Декоративное искусствоСССР,1978, №2
 27. Френкель М. Пластика сценического пространства. – К.:Мистецтво, 1987.- 184 с.
 28. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика,1983.- 416 с.
 29. Юрковский Х. Стимуляторы развития театра кукол//Кукарт№5/94. – с.18 -34.
 30. Юрковський Г. Ляльки і традиція вистав на Різдво//Український театр№5/92.- С.14-16.

[НАВЕРХ]Освітньо-професійна програма «Режисура балету»

[НАВЕРХ]

Перший етап творчого конкурсу – класичний та народно-сценічний танець.

Випробування практичне, передбачає демонстрацію всіх програмних розділів уроку класичного танцю: екзерсис біля станка та на середині, стрибки, екзерсис на пальцях, оберти. Виконання етюдів з народно-сценічного танцю, заданих екзаменаційною комісією, показ рухів народних та сценічних танців. Демонстрація володіння координацією, акторською виразністю та манерою виконання. Виявлення власної ерудиції щодо знання основ класичного, народно-сценічного танцю.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Класичний та народно-сценічний танець

Показати всі програмні розділи уроку класичного танцю: екзерсис біля станка та на середині, стрибки, екзерсис на пальцях, оберти.

Виконати етюди з народно-сценічного танцю, задані екзаменаційною комісією, показати рухи народних та сценічних танців.

Показати володіння координацією, акторською виразністю та манерою виконання.

Виявити власну ерудицію щодо знання основ класичного, народно-сценічного танцю.

В показі програмних розділів уроку класичного танцю та рухів народно-сценічного танцю багато неточностей і помилок.

Погана координація, відсутність манери виконання та акторської виразності.

Творча безпорадність при виконанні запропонованих завдань.

Комбінації з екзерсису класичного танцю складені не зовсім точно і логічно.

В показі рухів народно-сценічного танцю є помилки.

При наявності певної координації досить невиразна манера виконання.

Приблизність і поверховість знань з методики класичного, народно-сценічного та історичного танцю.

Комбінації з екзерсису класичного танцю складені досить логічно.

Є певні неточності у вправах з деяких розділів.

Добре показані рухи народно-сценічних танців.

Хороша координація та манера виконання.

Є певні знання з методики класичного, історичного та народно-сценічного танцю.

Уміння правильно і логічно скласти і вірно показати комбінації з екзерсису класичного танцю.

Творче спілкування з концертмейстером.

Уміння правильно скласти комбінації з народно-сценічного танцю. Дати вірні відповіді на запитання з методики класичного, народно-сценічного та історичного танцю.

Прояв натхнення у імпровізації на задані теми.

Другий етап творчого конкурсу – співбесіда.

Практична частина.

Продемонструвати власну композицію (сольну чи групову) тривалістю до 5 хвилин, підготовлену на заданий або вибраний самостійно (за рішенням екзаменаторів) музичний матеріал.

Теоретична частина.

Виявити загальний культурний рівень у питаннях щодо театрального та образотворчого мистецтва, музики та архітектури. Показати обізнаність з основами теорії та історії хореографії, літературою з балету та вміння орієнтуватися в питаннях сучасного хореографічного мистецтва.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Співбесіда

Практична частина

Власна композиція підготовлена незадовільно. Відсутність акторської виразності, творчої фантазії та навичок пластичного мислення.

Взаємини з партнерами невибудовані.

Нечітко вибудована і невпевнено продемонстрована власна композиція. Слабка творча фантазія та уява.

Невміння оригінально розкрити музику через рух.

Не зовсім точна робота з партнерами.

Вияв у показі власної композиції вміння відчувати і розкривати музику через рух.

Дещо обмежений діапазон творчої фантазії та уяви.

Прояв організаційних здібностей у роботі з партнерами.

Вияв належних здібностей у підготовці власної композиції : наявність професійної хореографічної школи, акторської виразності, творчої фантазії та уяви, оригінальність образно-пластичного мислення у вирішенні завдання.

Наявність належних організаційних здібностей. Вміння чітко вибудовувати взаємини з партнерами.

Теоретична частина

Низький рівень загальної культури.

Дуже слабкі знання з літератури, архітектури, образотворчого та театрального мистецтв. Безпорадність у питаннях з історії хореографії та сучасного хореографічного мистецтва.

Відсутність аргументації вірного вибору професії.

Невисокий загальнокультурний рівень.

Слабка обізнаність у питаннях літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, історії хореографії, а також у питаннях сучасного хореографічного мистецтва.

Непереконлива мотивація вибору професії.

Знання ключових моментів історії хореографії, історії балету.

Наявність певних знань з літератури, архітектури, театрального та образотворчого мистецтв.

Мотивована переконливість у вірному виборі професії.

Знання і розуміння проблематики сучасного балетмейстерського мистецтва як специфічної галузі художньої діяльності.

Вияв ґрунтовних знань з історії хореографії, балету, літератури, архітектури, театрального та образотворчого мистецтв.

Переконлива аргументація вірного вибору професії.


КОЛО ПИТАННЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Міфи Давньої Греції.
 2. Що таке класичний танець? Його витоки, естетичне значення.
 3. Доба Відродження – мистецтво, архітектура.
 4. Що таке народний танець? Його витоки, естетичне значення.
 5. Видатні діячі балету Франції ХVІІ-ХVІІІ ст. (балетмейстери і танцівники).
 6. Ж.Ж.Новерр – реформатор балетного театру.
 7. Зародження балету в Росії (друга половина ХVІІ ст.).
 8. Значення народно-сценічного танцю в балетній виставі.
 9. Музика, хореографія, сценографія, драматургія як складові балетної вистави.
 10. Виникнення балету в Україні.
 11. Романтизм в балеті. Перші балети романтизму.
 12. Хореографія в контексті інших видів мистецтв (мюзикл, опера, драматичний театр, цирк, шоу).
 13. Видатні українські балетні виконавці.
 14. Ансамбль ім. П. Вірського.
 15. Спробуйте проаналізувати балетну виставу, що найбільше вразила.
 16. Творчість С. Лифаря.
 17. Чому людина прагне займатися творчістю?
 18. Чи вірите, що мистецтво може змінити життя? Обґрунтуйте свою думку.
 19. Творчість Маріуса Петіпа.
 20. Балети П.І. Чайковського.
 21. Творчість Р. Захарова, Л. Лавровського,К. Голейзовського.
 22. Улюблений літературний твір. Чому?
 23. Ваші музичні уподобання.Обґрунтуйте.
 24. Творчість М. Фокіна.
 25. В. Ніжинський – танцівник і балетмейстер.
 26. С.П. Дягілєв та «Російські сезони» в Парижі.
 27. Педагогічна діяльність А.Я. Ваганової.
 28. Айседора Дункан – пошуки вільної пластики.
 29. Перші балети радянського періоду.
 30. Давньослов’янська культура.
 31. Що Ви знаєте про професію балетмейстера?
 32. Перелічіть відомі Вам види мистецтва.
 33. Творчість В. Верховинця, І. Мойсеєва, П. Вірського.
 34. Українські балети за літературними сюжетами.
 35. Дж. Баланчін як засновник неокласики в балеті.
 36. Творчість О. Горського, Ф. Лопухова,В. Вайнонена.
 37. Творчість Л. Якобсона.
 38. Творчість Ю. Григоровича.
 39. Видатні хореографи США та Західної Європи.
 40. Видатні виконавці США та Західної Європи.
 41. Творчість А. Шекери, В. Ковтуна.
 42. Засновники сучасної хореографії початку ХХ ст.
 43. Оперно-балетні театри України.
 44. Як впливає оточуючий світ на мислення художника?
 45. Хореографічна освіта в Україні.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Ваганова А. Основы классического танца. – Л.; 1980.
 2. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. – К.; 1968.
 3. Захаров Р. Искусство балетмейстера. – М.; 1954.
 4. Захаров Р. Сочинение танца. – М.; 1983.
 5. Захаров Р. Музыка и хореография современного балета. – Л. 1974-1979.
 6. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. – Л.; 1986.
 7. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. – Л.; 1972.
 8. Мессерер А. Уроки классического танца. – М.; 1967.
 9. Серебренников Н. Поддержка в дуэтном танце. - Л.; 1985.
 10. Тарасов Н. Классический танец. – Л.; 1981.
 11. Фокин М. Против течения. – «Искусство», 1986.
 12. Голейзовский К. Жизнь и творчество. – М.; 1984.
 13. Худеков С. Всеобщая история танца. М.; 2010.
 14. Станішевський Ю.О. Режисер і балетмейстер. – К.; 1973.
 15. Добровольская Г. Танец. Пантомима. Балет. – Л.; 1975.
 16. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. М.-Л.; 1964.
 17. Зехлинская Л. Десять уроков классического танца. – К.; 2008.
 18. Лопухов Ф. Хореографические откровенности. – М.; 1972.
 19. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. – М.; 1987.
 20. Пасюткина В. Волшебный мир танца. – М.; 1967.

[НАВЕРХ]


Освітньо-професійна програма «Мистецтво балету»

[НАВЕРХ]

Творчий конкурс проводиться для виявлення конкретних практичних і теоретичних знань, умінь і навичок абітурієнтів в хореографії.

На спеціалізацію «Мистецтво балету» приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту з обов’язковим володінням хореографічними вміннями та навичками з класичного, характерного та сучасного танців; випускники хореографічних училищ, коледжів і училищ культури та мистецтв, хореографічних відділень шкіл мистецтв та ліцеїв.

Запропонована програма ставить перед викладачами, які приймають іспит, завдання створити такі умови, в яких перспективний абітурієнт зможе показати свої здібності з виконавства та репетиторства, творчий підхід до викладання методики класичного танцю, базуючись на знаннях класичної спадщини, а також виявити інтелектуальний потенціал вступника з метою формування майбутнього балетмейстера.

Творчий конкурс проходить у два етапи. Професійна придатність оцінюється певними балами за кожний етап творчого конкурсу окремо.

Програма вступних іспитів охоплює коло питань, що в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, яка бажає навчатись з метою одержання освітнього ступеня бакалавра за освітньо-професійної програми «Мистецтво балету».

Запроваджений іспит носить комплексний характер та складається з двох частин: класичний, характерний і контемпорарі танець (практично) та спеціальність (співбесіда).

Метою творчих конкурсів є виявлення здатності вступника до образного, художньо-композиційного мислення, ерудицію щодо знання основ класичного, характерного та контемпорарі танців. Важливе значення має обізнаність абітурієнта з основами теорії та історії хореографії, вміння орієнтуватися в питаннях сучасного хореографічного мистецтва.

СТРУКТУРА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

І етап творчого конкурсу

Класичний, характерний та контемпорарі танець (практично)

Продемонструвати програмні розділи уроку класичного: танцю виконання (екзерсису біля станка, вправ на середині зали, стрибків та обертів), елементів віртуозної техніки; виконавські уміння та навички базових рухів танцю контемпорарі (виконання вправ на середині залу); продемонструвати базові рухи характерного танцю. Продемонструвати володіння координацією, технічною вправністю акторською виразністю, манерою виконання та музикальністю.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1-99 балів (незадовільно)абітурієнт продемонстрував недостатній рівень розвитку координації, обмеженість м’язової та зорової пам’яті, що ускладнюють сприймання та подальше виконання запропонованого матеріалу, а також незадовільний рівень володіння технікою виконання запропонованих вправ, відсутність акторських здібностей, одноманітність різних за характером танцювальних фрагментів, невідповідність між манерою виконання та запропонованим музичним фрагментом.

100-139 балів (задовільно) абітурієнт продемонстрував недостатній рівень розвитку координації, обмеженість м’язової та зорової пам’яті, що ускладнюють сприймання та подальше виконання запропонованого матеріалу. А також незадовільний рівень володіння технікою виконання запропонованих вправ, відсутність акторських здібностей, одноманітність різних за характером танцювальних фрагментів, невідповідність між манерою виконання та запропонованим музичним фрагментом.

140-179 балів (добре)абітурієнт продемонстрував розвинену координацію, достатньо м’язову та зорову пам’ять, що дають змогу якісно, але вибірково сприймати та виконувати запропонований матеріал. А також добрий рівень володіння технікою виконання запропонованих вправ, артистичність, емоційність виконання акторських завдань в межах певного амплуа., вміння сприймати характер, зміст музичного фрагменту.

180-200 балів (відмінно) розвинена координація, м’язова та зорова пам’ять, що забезпечує високий рівень вмінь сприймати та виконувати запропонований матеріал, високий рівень володіння технікою виконання запропонованих вправ, яскрава емоційна артистичність, відмінні здібності до створення художньо-образного змісту виконуваних хореографічних вправ, розвинений музичний смак, орієнтація в стилістичних особливостях музичного матеріалу, тонке відчуття характеру та змісту музичного фрагменту.

ІІ етап творчого конкурсу

спеціальність (співбесіда)

Практична частина

Продемонструвати підготовлену заздалегідь хореографічну композицію або етюд на визначену абітурієнтом тему. Тривалість 1,5-2 хв. Вибір музичного супроводу та хореографічного тексту (лексики) повністю залежить від абітурієнта.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1-99 балів (незадовільно) власна композиція підготовлена незадовільно, визначення хореографічного стилю невідповідного до драматургічного жанру та музичного матеріалу, недостатній рівень володіння виконавськими навичками, відсутність емоційного забарвлення при виконанні.

100-139 балів (задовільно) – нечітко вибудована і невпевнено продемонстрована власна композиція, визначення хореографічного стилю недостатньо відповідного до драматургічного жанру та музичного матеріалу, достатній рівень володіння виконавськими навичками, достатньо виражений хореографічний художній образ.

140-179 балів (добре) вияв у показі власної композиції, визначення хореографічного стилю відповідно до драматургічного жанру та музичного матеріалу, впевнений рівень володіння виконавськими навичками, яскраво виражений хореографічний художній образ.

180-200 балів (відмінно) вияв належних здібностей у підготовці власної композиції, обґрунтоване визначення хореографічного стилю відповідно до драматургічного жанру та музичного матеріалу, високий рівень володіння виконавськими навичками, яскраво виражений хореографічний художній образ.

Теоретична частина

Виявити загальний культурний рівень у питаннях щодо театрального та образотворчого мистецтва, музики та архітектури. Показати обізнаність з основами теорії та історії хореографії, літературою з балету та вміння орієнтуватися в питаннях сучасного хореографічного мистецтва.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

1-99 балів (незадовільно) – низький рівень загальної культури. Дуже слабкі знання з літератури, архітектури, образотворчого та театрального мистецтва. Безпорадність у питаннях з історії хореографії та сучасного хореографічного мистецтва. Відсутність аргументації вірного вибору професії.

100-139 балів (задовільно) – невисокий загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, історії хореографії, а також у питаннях сучасного хореографічного мистецтва. Непереконлива мотивація вибору професії.

140-179 балів (добре) – знання ключових моментів історії хореографії, історії балету. Наявність певних знань з літератури, архітектури, театрального та образотворчого мистецтва. Мотивована переконливість у вірному виборі професії.

180-200 балів (відмінно) – знання і розуміння проблематики сучасного балетмейстерського мистецтва як специфічної галузі художньої діяльності. Вияв ґрунтовних знань з історії хореографії, балету, літератури, архітектури, театрального та образотворчого мистецтва. Переконлива аргументація вірного вибору професії.

КОЛО питань до співбесіди

 1. Античний театр.
 2. Танець в культурі стародавніх цивілізацій.
 3. Романтизм в балетному театрі.
 4. «Русские сезоны» в Парижі.
 5. Зародження і становлення танцю модерн.
 6. Театр кінця ХІХ - початку ХХ ст
 7. Хореографічне мистецтво на пострадянському просторі.
 8. Сутність процесу навчання хореографії.
 9. Мистецтво як форма суспільної свідомості.
 10. Хореографія серед інших видів мистецтв.
 11. Види і жанри хореографічного мистецтва.
 12. Образотворче мистецтво в хореографії
 13. Сфера діяльності балетмейстера.
 14. Виразні засоби хореографічного мистецтва.
 15. Театр як вид мистецтва: його особливості і компоненти.
 16. Хореографічне мистецтво та його різновиди.
 17. Книга А.Я Ваганової «Основи класичного танцю».
 18. Чинники, які впливають на формування танцювального мистецтва різних народів.
 19. Провідні професійні хореографічні колективи України.
 20. Видатні українськи балетмейстери, їх творчі доробки.
 21. Театр другої половини ХХ- початку ХХІ ст..
 22. Засновники системи викладання характерного танцю (автори книги «Основи характерного танцю»).
 23. Різноманітність сучасних напрямів хореографічного мистецтва.
 24. Термінологія класичного танцю.
 25. Національні композиторські школи ХХ ст.
 26. Зміст терміну «екзерсис» у класичному танці.
 27. Хореографія як вид мистецтва: поняття та особливості.
 28. Основні різновиди хореографічного мистецтва.
 29. Сутність роботи балетмейстера.
 30. Популярна молодіжна танцювальна культура.
 31. «Сontemporary dance».
 32. Розкрити поняття «сучасний танець»
 33. Жанрові різновиди сучасної хореографії.
 34. Розкрити поняття «танцперформанс»
 35. Музика як основа хореографічного твору.
 36. У чому полягає особливість техніки класичного танцю?
 37. Спробуйте проаналізувати балетну виставу, що найбільше вразила.
 38. Балети П.І. Чайковського.
 39. Улюблений літературний твір. Чому?
 40. Ваші музичні уподобання. Обґрунтуйте.
 41. Творчість В. Верховинця, І. Мойсеєва, П. Вірського.
 42. Українські балети за літературними сюжетами.
 43. Оперно-балетні театри України.
 44. Образотворче мистецтво та його мова.
 45. Театр другої половини ХХ- початку ХХІ ст..


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Базарова H. П., Мей В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучения: учеб.-метод. Пособие. 3-е изд.– СПб.: «Лань», 2006. – 240 с.
 2. Базарова Н. П. Классический танец: учеб. пособие–СПб.: Лань, Планета Музыки, 2009. — 192 с.
 3. Балет: энциклопедия / Ю. Н. Григорович. – М.: Советская знциклопедия, 1981. – 623 с.
 4. Барышникова Т. К. Азбука хореографии: учеб. пособие– СПб.: ЛЮКСИ, РЕСПЕКС, М., 1999.
 5. Бежар Морис. Мгновение в жизни другого-М.:Искусство, 1994.
 6. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром - СПб.: Академия Русского балета им. А.Я.Вагановой, 2005.- 220 с.
 7. Березова Г. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах: навч. посібник– К.: Музична Україна, 1977. – 256 с.
 8. Березова Г. О Хореографічна робота з дошкільнятами: метод. посібник– К.: Музична Україна, 1989. – 208 с.
 9. Блок Л. Д. Классический танец: История и современность. – М.: Искусство, 1987. – 556 с.
 10. Боголюбская М. С. Музыкально-хореографическое искусство в системе эстетического и нравственного воспитания: учеб. пособие– М., 1986.
 11. Боттомер П. Уроки танца.. Пер.с англ. К.Молькова. – М.: Эксмо, 2004. – 254 с.
 12. Головкина С. Н. Уроки классического танца в старших классах: учеб. пособие– М.: Искусство, 1989. – 160 с.
 13. Ваганова А. Я. Основы классического танца: учеб. пособие 9-е изд. – СПб..: „Лань”, 2007. – 192 с.
 14. Дорофеева В.А., Исаков В.М. Основы управления театрально-творческими и образовательными организациями в сфере искусств. Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2013. – 301 с.
 15. Захаров Р. Сочинение танца. -М.:Искусство, 1983.
 16. Звездочкин В. А. Классический танец: учеб. Пособие – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2003.- 416 с.
 17. Исаков В.М., Устина Т.И. Педагогические приемы по приобретению навыков самостоятельной работы в хореографическом вузе. Методический сборник. – СПб: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2012 . – 99 с.
 18. .Костровицкая В. Писарев А Школа классического танца: учеб. пособие. – М.; Л.: Искусство, 1986.
 19. Костровицкая В. 100 уроков классического танца: учеб.-метод. пособие– Л.: Искусство, 1972. – 262 с.
 20. Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: От истоков до середины ХVІІІ века– М.: Искусство, 1979.
 21. Красовская В. М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра – Л.: Искусство, 1981.
 22. Кремшевская Г. Д. Агриппина Яковлевна Ваганова– Л.: Искусство, 1981. – 136 с.
 23. Меднис Н.В., Ткаченко С.Г. Введение в классический танец/ Н.В.Меднис, С.Г.Ткаченко. – СПб: «Планета музыки»; «Лань», 2011.-64 с.
 24. Мессерер А. Танец. Мысль. Время М.: Искусство, 1979.- 175 с.
 25. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. Начало обучения.. – М., 2001.
 26. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. Продолжение обучения – М., 2001.
 27. Никитин В.Ю. Модерн – джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника. ИД «Один из лучших», 2004. – 414с.– М., 2001.
 28. Пасютинская В. олшебный мир танца. М.:Просвещение,1986.
 29. Популярная энциклопедия искусств. Музыка, танцы, балет, кинематограф. Авт. Состав. Н.Данисевич, П.Каменец-Подольский, Д.Шевченко. – СПб.: «Диля», 2001. – 544с.
 30. Рехвіашвілі А. Ю. , Білаш О. С. Мистецтво балетмейстера : навч. посіб. Київ: Вид. центр. КНУКіМ, 2017 . 153 с.
 31. Силкин П.А. Хореография: рекомендации по отбору детей и педагогические приемы развития данных. Учебное пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – СПб: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2013. – 81с.
 32. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Шевченка: історія і сучасність. Київ: Музична Україна, 2002. 734 с.
 33. Станішевський Ю. Український балетний театр. Київ: Музична Україна, 2008. 411 с.
 34. Степин А.А. Актерское мастерство. Учебное пособие – СПб: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2012. – 205 с.
 35. Суриц Е. Все о балете. – М.; Л.: Музыка, 1966.
 36. Современная энциклопедия Аванта+. Музыка наших дней. / Вед.ред. Д.М. Володихин. – М.: Аванта+, 2002. – 432с.
 37. Тарасов Н. И. Классический танец: учебник– М.: Искусство, 1986. – 494 с.
 38. Фомкин А.В. Балетное образование: традиции, история, практика. Монография. – СПб: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2013. – 643 с.
 39. Худеков С.Н. Искусство танца: История . Культура. Ритуал – М.: Эксмо, 2010. – 544 с.
 40. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю: підручник– К.: Альтерпрес, 2005. – 324 с.

[НАВЕРХ]
Освітньо-професійна програма «Театрознавство»

[НАВЕРХ]

Програма вступних випробувань охоплює коло питань, що в сукупності характеризують вимогу до знань і вмінь особи, яка бажає навчатись за спеціалізацією "Театрознавство". Запроваджені випробування носять комплексний характер та складається з двох частин.

Перший етап творчого конкурсу – рецензія на переглянуту виставу (письмово).

Вступник повинен виявити здатність розуміти, аналізувати проблематику сценічного дійства, вміння логічно формулювати свої враження, структурувати текст, мати самостійність мислення та суджень, асоціативність мислення, здатність охоплювати виставу в усіх її компонентах.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Рецензія на переглянуту виставу

Вступник повинен виявити:

здатність розуміти, аналізувати проблематику сценічного дійства; вміння логічно формулювати свої враження, структурувати текст; самостійність мислення та суджень; асоціативність мислення; обізнаність із фаховою термінологією; охоплення вистави в усіх її компонентах; етичну позицію по відношенню до творців вистави; чутливість до естетичних вражень; зацікавленість предметом, громадський темперамент; грамотність.

Нездатність сприймати естетичну мову сценічного дійства, та невміння формулювати свої враження. Неструктурованість тексту та незавершеність думки. Невміння охопити виставу в усіх її компонентах. Відсутність самостійних суджень і асоціативного ряду. Неетична позиція по відношенню до творців вистави; безграмотність

Поверхове розуміння проблематики вистави. Відсутність образного мислення. Разом з тим,

розглянуто окремі компоненти вистави, сформульовано власні враження. Робота структурована.


У значній мірі продемонстроване адекватне сприйняття естетичної мови вистави, та здатність асоціативно мислити. Відповідно до цього, сформульовані власні судження. Невірно використана фахова термінологія. Текст недостатньо структурований, але в цілому розкрито проблематику вистави.

Продемонстровано глибоке сприйняття того, що відбувається на сцені. Відповідно до цього сформульовані власні враження. Текст структуровано, послідовно і логічно викладено; завершено думку. Виявлення самостійних суджень; асоціативність мислення; обізнаність із фаховою термінологією. Охоплено усі компоненти вистави. Рецензія написана грамотно.

Другий етап творчого конкурсу – співбесіда.

Вступник повинен пройти співбесіду на виявлення знань в галузі історії театру і обізнаність з сучасним театральним процесом, сприйняття естетичної мови театру. самостійність мислення та суджень, обізнаність із фаховою термінологією у загальної культури.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Співбесіда

Вступник повинен виявити:

знання в галузі історії театру і обізнаність з сучасним театральним процесом; уміння ясно формулювати думку; логічність викладу; сприйняття естетичної мови театру; самостійність мислення та суджень; чутливість до мистецьких вражень; зацікавленість предметом, громадський темперамент; обізнаність із фаховою термінологією; широту загальної культури; грамотність усної мови; толерантність у спілкуванні з екзаменаційною комісією.

Відсутність самостійного та нездатність до образного мислення. Невміння логічно формулювати думки та викладати їх в усній формі. Відсутність необхідних знань в галузі театру. Погане володіння усним мовленням та слабка зацікавленість предметом. Вузький обшир загальної культури.


Поверхневий обсяг необхідних знань. Наявність самостійного, проте обмеженого образного мислення. Структурований виклад думок в усній формі. Зацікавленість предметом, але слабкий темперамент.

Здатність самостійно та асоціативно мислити. Значній об’єм необхідних знань, обізнаність із фаховою термінологією, проте усна відповідь недостатньо структурована.

Зацікавленість предметом.

Наявний необхідний об’єм знань, самостійність суджень, асоціативність мислення. Відповідь логічно вибудувана, завершена думка. Виявлено обізнаність із фаховою термінологією, зацікавленість предметом. Достатній громадський темперамент, толерантність у спілкуванні з екзаменаційною комісією. Загальна культура широка.


КОЛО ПИТАННЬ ДО СПІВБЕСІДИ

І. Загальні питання

 1. Які Вам відомі види театру? Що в них спільного, які між ними відмінності?
 2. Драматургія як вид літератури. Як ви розумієте її особливості?
 3. Які жанри драматургії Ви знаєте?
 4. Що ви знаєте про творчу діяльність в театрі:
  - режисера;
  - актора;
  - сценографа;
  - композитора?
 5. Що таке театральна критика? Як ви розумієте її завдання ?
 6. Ваша думка про останні з побачених Вами вистав (обов’язкове питання до кожного вступника).
 7. Ваше найсильніше мистецьке враження.
 8. Назвіть провідних, на Ваш погляд, сучасних театральних акторів та режисерів України?
 9. Ваші улюблені актори театру і кіно? Що Ви цінуєте в їхній творчості?
 10. Хто Вам подобається з прозаїків, поетів, композиторів, художників, кінорежисерів, музикантів (майстрів естради) і чому ?
 11. Театр Вашого міста, Ваші враження про переглянуті вистави?

II. Історія театру

 1. Що Вам відомо про античний театр ?
 2. Театр українських корифеїв (брати Тобілевичі, М. Кропивницький, М. Заньковецька, їх внесок в українську театральну культуру.
 3. Що Вам відомо про режисерську діяльність Леся Курбаса?
 4. Що ви знаєте про драматургічну творчість:
 • І. Котляревського;
 • І. Карпенка-Карого;
 • І. Франка;
 • Лесі Українки;
 • В. Винниченка;
 • М. Куліша;
 • У. Шекспіра;
 • Ж.-Б. Мольєра;
 • М. Гоголя;
 • А. Чехова;
 • Б. Брехта.

Співбесіда на виявлення знань у галузі історії театральної культури і обізнаності з драматургічними творами відбувається у межах шкільної програми.


[НАВЕРХ]Освітньо-професійна програма «Організація театральної справи»

[НАВЕРХ]

Вступник на зазначену спеціалізацію повинен мати здібності до організаторської діяльності та розвинене логічне мислення. Вступник мусить також бути обізнаним у поточному театрально-видовищному процесі.

Творчі випробування передбачають:

Перший етап творчого конкурсу– аналіз конкретних ситуацій (практично.)

Вступник повинен виконати вправи на логічне мислення, розв’язати завдання з аналізу конкретних ситуацій.

Аналіз конкретних ситуацій зазвичай пов’язаний з роботою театрально-концертних організацій, управлінням і організацією театральної справи.

Критерії оцінювання знань вступників

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Аналіз конкретних ситуацій

Логіка та аналіз конкретних ситуацій пов’язаних з сучасним театральним процесом та діяльністю театрально-концертних організацій України.

Повна відсутність уявлення про театральний процес як такий. Не здатність логічно і доказово викласти свої думки. Повна відсутність організаторських здібностей, що проявляється у відповіді на питання з аналізу конкретних ситуацій, не розвинене логічне мислення. Неправильні відповіді на завдання з логіки.

Не чіткі відповіді на питання, що пов’язані з сучасним станом театральної справи, діяльністю керівника театру, менеджера театрально-концертної галузі. Не конкретні відповіді з театральної логіки. Певна обмеженість мобільності мислення. Допущено ряд помилок у відповідях на завдання з логіки.

Надані правильні відповіді на вправи з логіки, проте нечітке їх формулювання. Загальна обізнаність та цілеспрямованість вступника, орієнтація на творчі пошуки. Вміння орієнтуватися в конкретній ситуації, проте не завжди чіткі висновки, недостатня аргументованість варіантів вирішення ситуації.

Впевнені відповіді на поставлені запитання. Вміння розв’язувати логічні завдання. Безпомилковий аналіз конкретних ситуацій, пов’язаних з сучасним театральним процесом. Вступник має перспективи професійної, управлінської діяльності.

Другий етап творчого конкурсу – спеціальність (теоретично).

Вступник повинен пройти співбесіду з фаху на виявлення обізнаності з загальних питань загального культурного рівня, суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного театрального процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану ним спеціальність.

Співбесіда з фаху передбачає виявлення обізнаності з питань розвитку економіки та менеджменту організацій виконавського мистецтва.

Критерії оцінювання знань вступників

За 200-бальною шкалою

1-99
(незадовільно)

100-139
(задовільно)

140-179
(добре)

180-200
(відмінно)

Спеціальність (співбесіда)

Виявлення вступником загальних знань про основні тенденції в сучасному театральному процесі, уявлення про історичні етапи розвитку театру. Виявлення загального культурного рівня вступника, вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та управління в галузі культури і мистецтва.

Відсутність елементарних знань з питань театрального мистецтва, не вміння сформулювати свою думку, збіднена мова. Повністю відсутнє уявлення, що до стану та проблем сучасної економіки та управління в державі та в театральній справі.

Приблизне уявлення про театр, загальну картина сучасної театральної справи. Відсутність аналітичного інструментарію при розгляді питання, що подані в переліку. Лише загальна уява про основні процеси розвитку театрального мистецтва.

Загальна обізнаність в питаннях з історії мистецтв та в проблемах сучасної економіки і управління, проте допущено дві помилки. Не досить чітке уявлення про місце в системі театральної справи професії менеджера.

Безпомилкові відповіді та вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та менеджменту, актуальних проблемах розвитку театру та концертних організацій, як у нашій країні так і за її межами. Високий загальний культурний рівень вступника та професійна обдарованість до управлінської діяльності в виконавському мистецтві.


КОЛО ПИТАННЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Поняття «планування», «організація», «управління», «економіка».
 2. Що Ви знаєте про ринкову економіку?
 3. Як Ви розумієте такі поняття як «менеджмент» та «маркетинг»?
 4. Кого називають менеджером у театрі?
 5. Організаційна структура музичного або драматичного театру.
 6. Функції та структура управління культурою та мистецтвом в Україні (система управління театрами).
 7. Організаційні форми світового та вітчизняного театру.
 8. Наука про театр.
 9. Що таке СТД Україні? Основні напрямки діяльності.
 10. Основні завдання театру (значення організаційних та фінансово-економічних питань для успішної діяльності театру. Єдність творчих, організаційних та економічних завдань сучасного театру).
 11. Режисер театру. Його місце як керівника, організатора творчої діяльності.
 12. Діяльність театру по організації та обслуговуванню глядачів.
 13. Реклама в сучасному театрі.
 14. Що Вам відомо про систему фінансування діяльності театрів?
 15. Проблеми економіки і організації сучасного вітчизняного театру (з матеріалів преси).
 16. Мистецтво та науково-технічних прогрес.
 17. Місце вітчизняного мистецтва в світовому художньому процесі.
 18. Історія і сучасність видатних театральних колективів: Національний академічний театр української драми імені І.Франка, МХАТ, Малий театр та ін.
 19. Театри Вашого міста.
 20. Видатні майстри українського дореволюційного та сучасного театру.
 21. Видатні майстри російського дореволюційного та сучасного театру.
 22. Видатні українські драматурги дореволюційного та сучасного театру.
 23. Видатні російські драматурги дореволюційного та сучасного театру.
 24. Лесь Курбас і український театр.
 25. П’єси У.Шекспіра і їх сценічне життя.
 26. Питання для з’ясування загального культурного рівня абітурієнта. Його знайомство з літературою, релігією, музикою, живописом, естрадою, телебаченням, кінематографом в країні та за її межами.
 27. Сучасний театральний процес з матеріалів преси та власних вражень абітурієнта.
 28. Основні риси сучасної соціально-економічної ситуації в Україні та країнах ближнього зарубіжжя.
 29. Уявлення абітурієнта про Закони, які приймаються Верховною Радою України.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Актуальні культурно-мистецькі проблеми. Організаційний аспект: Збірник наукових праць. – К., 2001
 2. Актуальні проблеми мистецького менеджменту. Збірник наукових праць. – К.,2013
 3. Актуальні проблеми організації театральної справи. – Тематичний збірник наукових праць. - К., 1994.
 4. Безгин И.Д. Организационные проблемы театра. - К., 1993.
 5. Безгін І.Д. Мистецтво і ринок. – К., 2005
 6. Безгін О.І. Система управління театральною справою: Історія організаційних форм (20-30-ті рр. ХХ чт.). – К., 2003
 7. Бобошко Ю. Режисер Лесь Курбас. - К., 1987.
 8. Захаревич М. В. Національний академічний драматичний театр імені І. Франко. – К., 2016.
 9. Історія українського театру у трьох томах. – К., 2009.
 10. Історія української культури. – К., 2011.
 11. Коломієць Р. Франківці. – К., 1995
 12. Корифеї українського театру: Збірник - К., 1982.
 13. Курбас Л. “Березіль”. – К., 1991
 14. Ленглі С. Театральний менеджмент і продюсерство. Американський досвід / Переклад з англ. мови під ред. І.Д. Безгіна. – К., 2000
 15. Матеріальна підтримка культурних проектів: світовий досвід та можливості застосування в Україні – К.,2010
 16. Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття. – К., 2006.
 17. Рейсс, Алвін Г. Кеш ін! Як залучати кошти для мистецтва та просування його в суспільстві. – К.2010.
 18. Русский драматический театр. – М., 1987.
 19. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве.
 20. Театральний менеджмент– 25. – К., 1996.
 21. ЗУ Про культуру. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
 22. Теляковский В.О. Воспоминания. - Л.-М., 1965.
 23. Фіалко В. О. Театр України ІІ пол. ХХ століття. К. – 2016.
 24. Юра Г. “Життя і сцена”. – К., 1965
 25. П’єси:
 1. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.
 2. Винниченко В. Чорна Пантера і Білий Ведмідь.
 3. Гоголь М. Ревізор.
 4. Грибоєдов О. Горе з розуму.
 5. Карпенко-Карий І. Суєта. Хазяїн. Сава Чалий.
 6. Котляревський І. Наталка Полтавка.
 7. Кропивницький М. Дай серцю волю, заведе в неволю. Глитай, або ж Павук.
 8. Кочерга. Майстри часу. Ярослав Мудрий.
 9. Куліш М. Патетична соната. Народний Малахій. Мина Мазайло.
 10. Мольєр Ж.-Б. Тартюф.
 11. Островський О. Гроза. Безприданниця.
 12. Пушкін О. Борис Годунов. Маленькі трагедії.
 13. Старицький М. Не судилось.
 14. Толстой Л. Живий труп.
 15. Українка Леся. Лісова пісня. Камінний господар.
 16. Франко І. Украдене щастя.
 17. Чехов А. Чайка. Три сестри. Вишневий сад.
 18. Шевченко Т. Назар Стодоля.
 19. Шоу Б. Пігмаліон.
 20. Брехт Б. Матінка Кураж та її діти.
 21. Шекспір В. Ромео і Джульєтта. Гамлет. Отелло.
26. Журнали:
 1. «Кіно-Театр» (за останні роки).


[НАВЕРХ]


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co