КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Програми творчих конкурсів 2020


***

ПРОГРАМИ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ
Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

ВСТУП 2020 РОКУ


Київ 2020Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (далі – Університет) у 2019 році здійснює набір за галуззю знань 02 «Культура і мистецтво» за ступенем бакалавр за такими спеціальностями та освітньо-професійними програмами:


Спеціальність 026 «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Освітньо-професійні програми:


   Спеціальність 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

   Освітньо-професійні програми:


   Прийом документів та вступні випробування до Університету проводяться згідно з Правилами прийому до Університету у 2019 році, затвердженими Вченою радою 29 січня 2019 року (протокол №1), далі – Правила прийому.

   Для вступників до Університету протягом року і перед початком творчого конкурсу проводяться попередні відбірні консультації. Мета консультацій – ознайомлення вступника з Правилами прийому та Програмами творчих конкурсів з кожної освітньо-професійної програми, визначення фахових здібностей та рівня підготовки осіб, які бажають вступити до Університету.

   Під час творчих консультацій для вступників педагоги знайомляться з творчими даними та творчим доробком вступника, висловлюють рекомендації щодо можливості та доцільності його навчання за обраною професією.

   Консультації для вступників на зазначені освітньо-професійні програми проводяться у приміщеннях університету з 3 по 9 січня, з 26 по 31 березня, у квітні – червні – щосуботи та з 02по 10 липня щодня за графіком, який заздалегідь оприлюднюється Приймальною комісією.

   Для участі у консультаціях не потрібно подавати документи, передбачені правилами прийому. Письмові роботи, подані на попередні консультації поштою, не повертаються і можуть бути одержані вступниками, які не вступили до Університету, особисто у Приймальній комісії протягом року після закінчення вступних випробувань.

   Вступники за освітньо-професійними програмами «Акторське мистецтво театру і кіно», «Акторське мистецтво театру ляльок», «Майстерність диктора та ведучого програм телебачення» до подання документів повинні пройти творчі консультації для вступників в Університеті. Для цього вони повинні підготувати репертуар, передбачений Програмами творчих конкурсів та Правилами прийому до Університету, а саме: вірш, байку, прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), монолог з п’єси і пісню.

   Викладачі Університету, прослуховуючи підготовлений вступником репертуар, дають необхідні поради щодо обраного ним літературного матеріалу та його виконання, можуть порекомендувати змінити підготовлену програму, доповнити її іншими творами.

   Усі вступники за цими освітньо-професійними програмами повинні мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість, музикальність та пластичність. Вони повинні виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача.

   Вступники за освітньо-професійними програмами «Режисура драматичного театру», «Театрознавство», «Режисура телебачення», «Кінознавство» для проходження консультацій подають особисто або надсилають поштою письмові роботи, передбачені Програмами творчих конкурсів на адресу приймальної комісії. До робіт, що надсилаються, додаються короткі біографічні дані вступника: відомості про вік, освіту, місце роботи, посаду, домашню адресу, мобільний телефон.

   Вступники за освітньо-професійною програмою «Режисура неігрового кіно», «Режисура кіномонтажу» подають дві власні літературні роботи, написані на основі власного життєвого досвіду у жанрі оповідання, художнього нарису, новели, казки, сценарію (кожна робота обсягом до 5 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно або на телебаченні. Друга може бути літературним твором. У роботах, що подаються на відбірні консультації, вступник має виявити свою громадянську позицію, спостережливість, уміння детально й зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити.

   Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

   Вступники за освітньо-професійною програмою «Режисура анімаційного фільму» подають:

   1) малюнки, начерки з натури, живописні та графічні роботи, що характеризують рівень підготовки з малювання (бажано – комікси, карикатури, начерки людей та тварин у русі);

   2) дві-три письмові твори на тему: "Рецензія на анімаційний фільм" обсягом 1-2 сторінки.

   Вступники за освітньо-професійною програмою «Драматургія кіно і телебачення» подають шість-сім власних літературних творів, написаних на основі власного життєвого досвіду у жанрі оповідання, документального нарису, новели, казки, сценарію (кожна робота обсягом до 1-1,5 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно або на телебаченні. Друга може бути літературним твором. У роботах, що подаються на відбірні консультації, вступник має виявити свою громадянську позицію, спостережливість, уміння детально й зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити.

   Додатково на відбірні консультації можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.

   За освітньо-професійною програмою «Звукорежисура» приймаються особи, які мають повну музичну освіту або закінчили приватний музичний коледж, дитячу музичну академію, музичне училище, консерваторію або мають неповну музичну освіту (незакінчена музична семирічна школа).

   Рівень знань та практичних навичок вступників оцінюється приймальною комісією за результатами етапів творчого конкурсу.

   Творчий конкурс проводиться в дві сесії, що передбачено Правилам прийому. Обов’язковим для вступників є знайомство з творами, зазначеними у списку літератури.

   Поетапна послідовність проведення творчого конкурсу встановлюється комісією і зазначається в розкладі, що завчасно оприлюднюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету.

   У випадку, якщо вступник за результатами вступного випробування набрав менше 100 балів, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на участь у вступному конкурсі.

   Творчий конкурс органічно поєднує теоретичні та практичні питання, що дозволяє вступнику виявити наявні знання, використовувати свої природні дані та виконувати функції за обраною спеціальністю.

   Максимальна сума балів за результатами творчих конкурсів:

   – за перший етап 200 балів (мінімальний прохідний бал для переходу до другого конкурсу 100 балів);

   – за другий етап 200 балів.

   Підсумкова оцінка за творчий конкурс дорівнює сумі балів, які було отримано за кожний етап .

   Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування в зазначений у розкладі час, до участі у конкурсі не допускаються.

   [ПЕРЕЙТИ ДО ПРОГРАМ>>>]
   Програми творчих конкурсів

   Спеціальність 026 – «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО»

   Освітньо-професійні програми:


   Програми творчих конкурсів

   СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

   Освітньо-професійні програми:

   ***    


      
   Новини в офіційному телеграм каналі:
   https://t.me/knutkt

   Загальний чат
   для питань:

   https://t.me/knutktgroup
   Чат гуртожитку:
   https://t.me/knutkthostel   Сторінка у Facebook:
   facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/   Генеральні партнери

   Компанія «Інтеко-холдінг»


   © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
   Розробка сайту bo-co