КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


БЕЗГІН Олексій Ігорович

Народився 5 січня 1960 року у м. Києві. У 1977 році вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого (з 2004 року – Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого) на факультет театрального мистецтва за спеціалізацією “Організація і управління театральною справою”. По закінченні з відзнакою інституту отримав направлення до цільової аспірантури Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії імені М. К. Черкасова. Після закінчення аспірантури 1986 року розпочав педагогічну діяльність у Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, яку продовжує і по сьогодні. Перебував на науково-практичному стажуванні у навчальних закладах і наукових установах Франції та Сполучених Штатів Америки. У 1994 році захистив дисертацію, а через рік отримав вчене звання доцента.

У 1995 – 2001 рр. працював в Адміністрації Президента України головним консультантом, завідувачем відділу культури, заступником керівника Управління  з гуманітарних питань, завідувачем відділу аналізу та прогнозування розвитку культури, міжнаціональних та міжконфесійних відносин Головного управління внутрішньої політики. У цей період поєднував роботу в Адміністрації Президента України з педагогічною працею у Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого. Із серпня 2001 року по липень 2003 року перебував на дипломатичній роботі на посаді Першого секретаря посольства України в Литовській Республіці.

Працюючи в університеті старшим викладачем, доцентом, професором кафедри організації театральної справи підготував багатьох фахівців – управлінців театральної справи, аспірантів і здобувачів, є автором понад 80  наукових публікацій, серед яких: "Актуальні проблеми мистецтвознавства і мистецької педагогіки", "Проблеми підготовки мистецьких кадрів", "проблеми мистецької освіти", "Матеріальна підтримка культурних проектів. Світовий досвід та можливості застосування в Україні", "Організаційно-економічні питання театральної справи (Французький досвід)", "Социально-художественная эффективность деятельности театральных коллективов Украины", "Культура і мистецтво. Система державного управління галуззю", "Українська драматургія" Антологія в 5-ти томах та багато іншого. А його монографію "Системи управління театральною справою" рекомендовано Міністертсвом культури і мистецтв України як навчальний посібник для вищих мистецьких навчальних закладів. У 2003 році йому було присвоєно вчене звання професора. Як науковець О. І. Безгін першим у вітчизняному театрознавстві дослідив проблеми взаємин художньої культури і державної влади, зробив глибокий аналіз історичних подій, пов'язаних з даними проблемами, запропонував оригінальні підходи до вивчення означеної проблематики, які отримали високу оцінку науковців і мистецької громадськості.  У 2013 році його було обрано академіком Національної академії мистецтв України.

У 2003 році призначений  ректором   Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. На всіх етапах своєї діяльності завжди проявляв велике піклування про розвиток професійних творчих установ, покращення діяльності художніх колективів, надавав практичну допомогу театральним і музичним установам в організації стаціонарної та гастрольної діяльності, координував співпрацю художніх колективів і національних творчих спілок, протягом багатьох років очолював Асоціацію театрів-студій України. Він є членом Національної спілки театральних діячів України та  Міжнародної спілки діячів естрадного мистецтва України, членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, засновником Міжнародного фестивалю театральних шкіл "Натхнення", членом Світового Консорціуму ЮНЕСКО - Chair-ITI театральних шкіл та постійним учасником Міжнародних конференцій керівників мистецьких університетів, які проходять під егідою ЮНЕСКО (Румунія, Філліпіни, Іспанія, Китай, Мексика, Перу та ін.), був членом комісії по присудженню театральної премії “Київська пектораль”. У 2000 році О. І. Безгіну присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».

Нагороджений Орденом Президента України «За заслуги» І ступеня, медаллю Національної академії педагогічних наук України «Григорій Сковорода», Почесною відзнакою Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення «За розбудову телерадіоінформаційного простору України», Пам'ятним нагрудним знаком Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, орденами «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, Лицарським хрестом-орденом «За заслуги перед Литовською державою», орденами святого Станіслава ІІІ та ІІ ступенів, орденами Преподобного Нестора Літописця ІІІ ступеня, Святого Володимира, Кирила та Мефодія, медаллю Міністерства культури і мистецтв України «За високі досягнення в підготовці кадрів культури і мистецтв», знаками «За розбудову освіти» та «Відмінник освіти України», Почесною відзнакою Міністерства культури і мистецтв України «За багаторічну плідну працю в галузі культури» іÂ  Почесною грамотою Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток столиці України – міста Києва, високий професіоналізм».

Основна сфера творчих і наукових інтересів – театральне мистецтво,  кіномистецтво, музика, живопис. Хобі: гірські лижі, дайвінг, кінний спорт, теніс.Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

МИЛЕНЬКА Галина Дмитрівна, проректор з наукової роботи, кандидат мистецтвознавства, професор.

У 1981 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю «театрознавство».

У 1983 році вступила до аспірантури Державного інституту театрального мистецтва (м. Москва) за спеціальністю 17.00.02 «Театральне мистецтво». Після захисту дисертації, у 1992 році, за темою «Роль музики у формуванні художнього образу вистав В.Е.Мейєрхольда» Г. Д. Миленькій було присуджено науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

Науково-педагогічною діяльністю займається з 1983 року, спочатку у Київському державному інституті театрального мистецтва імені І. К. Карпенка-Карого, а з 1984 – у Київському державному педагогічному інституті.

У 1993 році була запрошена на роботу до Міністерства освіти і науки України (заступником директора департаменту керівних і науково-педагогічних кадрів, начальником відділу підготовки і атестації науково-педагогічних працівників). Відповідала за створення мережі аспірантури і докторантури в Україні; є розробником цілого ряду постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки і атестації науково-педагогічних кадрів. Г. Д. Миленька має цілий ряд статей з питань підготовки та атестації науково-педагогічних працівників.

Працюючи у міністерстві, продовжувала науково-педагогічну діяльність в Інституті мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Викладала курс «Історія зарубіжного і українського театру», здійснювала керівництво дипломними роботами спеціалістів і магістрів, а також наукове керівництво дисертаційними роботами аспірантів.

Підготувала 3 кандидатів наук: 2 кандидатів мистецтвознавства та 1 кандидата філософських наук.

У 1993 році отримала вчене звання доцента, у 2007 – вчене звання професора.

Має 36 публікації, з них 22 наукових та 14 навчально-методичного характеру, в тому числі 2 навчальних посібники з грифом МОН України. Серед них: навчальні посібники - Сценічне мистецтво Західної Європи; Західно-європейська драматургія; Історія зарубіжного театру (з грифом МОН України); Теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства (з грифом МОН України); цикл статей у фахових виданнях, присвячених аналізу теоретичної спадщини Леся Курбаса - Філософське розуміння людини у театральній системі Леся Курбаса; Театр Леся Курбаса в контексті антропософського вчення Рудольфа Штейнера; Архівно-слідча справа Леся Курбаса; Ідеї «філософії мистецтва» Ф. Шелінга в системі художніх поглядів Леся Курбаса.

Має державні нагороди і відзнаки – Почесна грамота і медаль Кабінету Міністрів України, нагрудні знаки «За наукові досягнення» і «Відмінник освіти», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України.

Проректором з наукової роботи Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого працює з 2008 року, поєднуючи її з викладацькою роботою в університеті на посаді професора кафедри театрознавства.

Сфера наукових інтересів – естетичні засади західно-європейського театру, а також методологія наукових досліджень в галузі театрознавства.

888

МИЛЕНЬКА Галина Дмитрівна, проректор з наукової роботи.

У 1981 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К.Карпенка-Карого за спеціальністю «театрознавство», у 1983 – вступила до аспірантури Державного інституту театрального мистецтва (м.Москва) за спеціальність 17.00.02 – Театральне мистецтво. Після захисту дисертації, у 1992 році, за темою «Роль музики у формуванні художнього образу вистав В.Е.Мейєрхольда» їй було присуджено науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

Науково-педагогічною діяльністю займається з 1983 року, спочатку у Київському державному інституті театрального мистецтва імені І.К.Карпенка-Карого, а з 1984 – у Київському державному педагогічному інституті.

У 1993 році була запрошена на роботу до Міністерства освіти і науки України (заступником директора департаменту керівних і науково-педагогічних кадрів, начальником відділу підготовки і атестації науково-педагогічних працівників). Відповідала за створення мережі аспірантури і докторантури в Україні.; є розробником цілого ряду постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки і атестації науково-педагогічних кадрів. Працюючи у міністерстві, продовжувала науково-педагогічну діяльність в Інституті мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Читала курс «Історія зарубіжного і українського театру», здійснювала керівництво дипломними роботами спеціалістів і магістрів, а також наукове керівництво дисертаційними роботами аспірантів.

Підготувала 3 кандидатів наук: 2 кандидатів мистецтвознавства та 1 кандидата філософських наук.

У 1993 році отримала вчене звання доцента, у 2007 – вчене звання професора.

Має 36 публікації, з них 22 наукових та 14 навчально-методичного характеру, в тому числі 2 навчальних посібники з грифом МОН України. Серед них: Сценічне мистецтво Західної Європи. Конспект лекцій з курсу Історія театру; Західно-європейська драматургія. Конспект лекцій з курсу Історія театру; Філософське розуміння людини проблеми людини у театральній системі Леся Курбаса // Збірник наукових праць учасників П’ятих Костюківських читань; Театр Леся Курбаса в контексті антропософського вчення Рудольфа Штейнера // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Архівно-слідча справа Леся Курбаса // Студії з архівної справи та документознавства; Історія західно-європейського театру. Конспект лекцій з курсу Історія театру; Ідеї «філософії мистецтва» Ф.Шеллінга в системі художніх поглядів Леся Курбаса // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Тести і список літератури для підготовки до складання тестів з курсу «Історія театру»; Історія зарубіжного театру. Навчальний пособник з грифом МОН України; Теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства. – Навчальний посібник з грифом МОН.

Має державні нагороди і відзнаки – Почесна грамота і медаль Кабінету Міністрів України, нагрудні знаки «За наукові досягнення» і «Відмінник освіти», Почесна грамота Міністерства освіти і науки.

Проректором з наукової роботи Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого працює з 2008 року, поєднуючи її з викладацькою роботою в університеті на посаді професора кафедри театрознавства.

Сфера наукових інтересів – естетичні засади західно-європейського театру, а також методологія наукових досліджень в галузі театрознавства.

888

Серед них: навчальні посібники - Сценічне мистецтво Західної Європи; Західно-європейська драматургія; Історія зарубіжного театру (з грифом МОН України); Теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства (з грифом МОН України), цикл статей у фахових виданнях, присвячених аналізу теоретичної спадщини Леся Курбаса - Філософське розуміння людини у театральній системі Леся Курбаса; Театр Леся Курбаса в контексті антропософського вчення Рудольфа Штейнера; Архівно-слідча справа Леся Курбаса; Ідеї «філософії мистецтва» Ф.Шелінга в системі художніх поглядів Леся Курбаса.

// Збірник наукових праць учасників П’ятих Костюківських читань; Театр Леся Курбаса в контексті антропософського вчення Рудольфа Штейнера // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Архівно-слідча справа Леся Курбаса // Студії з архівної справи та документознавства; Історія західно-європейського театру. Конспект лекцій з курсу Історія театру; Ідеї «філософії мистецтва» Ф.Шеллінга в системі художніх поглядів Леся Курбаса // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Тести і список літератури для підготовки до складання тестів з курсу «Історія театру»; Історія зарубіжного театру. Навчальний пособник з грифом МОН України; Теоретико-методологічні проблеми релігієзнавства. – Навчальний посібник з грифом МОН.

 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostelСторінка у Facebook:
facebook.com/КНУТКіТ-ім-Карпенка-Карого-180012335373643/Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co