КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng     укр
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

 


Методичний відділ із забезпечення якості освітиНачальник відділу

ЖИЦЬКА Тетяна Валентинівна,
кандидат мистецтвознавства, доцент

Адреса відділу:вул. Ярославів Вал, 40
Київ, 01054
тел.:+38 (044) 272-10-21
e-mail:qa@knutkt.edu.ua


Методичний відділ із забезпечення якості освіти – структурний підрозділ Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, створений з метою посилення орієнтації освітнього процесу на якісні аспекти результатів навчання, забезпечення різнорівневого управління інформацією у сфері якості освіти; встановлення відповідності діяльності Університету актуальним запитам суспільства в контексті підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями; підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти різних кваліфікаційних рівнів шляхом здійснення цілеспрямованого моніторингу їхніх навчальних досягнень, наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; формування аналітичних даних оцінювання освітньої діяльності Університету задля ефективного управління якістю вищої освіти у відповідності до Стратегії розвитку КНУТКІТ імені І. К. Карпенка-Карого на 2020-2024 роки.

Основні завдання та функції відділу:

 • розробка та впровадження методичних матеріалів щодо функціонування системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті відповідно до вимог державних стандартів вищої освіти, критеріїв національної та європейської систем акредитації та міжнародних процедур визнання освітніх програм;
 • координація роботи по створенню, перегляду та моніторингу освітніх програм;
 • підготовка документів щодо започаткування та ліцензування нових спеціальностей. Здійснення контролю за своєчасним оформленням ліцензій та сертифікатів;
 • забезпечення публічності інформації про ліцензування, акредитацію та освітні програми, ступені вищої освіти та освітні кваліфікації;
 • здійснення методичної та консультативної роботи у сфері внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Університеті;
 • розробка науково-методичних засад моніторингу якості вищої освіти;
 • залучення безпосередніх учасників освітнього процесу, стейкхолдерів та потенційних роботодавців для випускників КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого до формування нормативних параметрів якості вищої освіти в Університеті;
 • підтримка академічної доброчесності та протидія академічному плагіату. Розробка документів, спрямованих на розвиток академічної доброчесності в Університеті. Організація та сприяння ефективній роботі системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
 • підготовка звітів про результати моніторингу якості освітньої діяльності і якості вищої освіти за підзвітний період;
 • формування, на підставі звітів, рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності в Університеті;
 • забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників та співробітників структурних підрозділів з метою підвищення якості управлінської, виховної, методичної, наукової, інноваційної та творчої діяльності КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого.


ПОЛОЖЕННЯ

про Методичний відділ із забезпечення якості освіти
Київського національного університету театру, кіно і телебачення  імені І.К. Карпенка-Карого

 


Міністерство культури та інформаційної політики України
УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИ
ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co