КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти

>


Рішення вченої ради

Рішення Вченої ради

Стосовно затвердження питань:

Стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності >>>
Положення "Про екзаменаційну комісію" >>>

Інформації про склад Наглядової ради Університету >>>


2016-2017 навч.рік:

31.08.2017 (протокол № 7)
26.09.2017 (протокол № 8)
31.10.2017 (протокол № 9)


2016-2017 навч.рік:

31.08.2016 (протокол № 7)
05.09.2016 (протокол №8)
27.09.2016 (протокол №9)
01.11.2016 (протокол № 10)
29.11.2016 (протокол №11)
27.12.2016 (протокол № 12)
31.01.2017 (протокол № 1)
28.02.2017 (протокол №2)
28.03.2017 (протокол №3)
25.04.2017 (протокол №4)
30.05.17 (протокол №5)
27.06.2017 (протокол №6)

2016 рік:

26.01.2016 (протокол № 1)
23.02.2016 (протокол № 2)
29.03.2016 (протокол № 3)
26.04.2016 р. (протокол № 4)
31.05. 2016 (протокол № 5)
23.06.2016 (протокол № 6)

2015 рік:

06.10.2015 (протокол № 8)
04.11.2015 (протокол № 8)
01.12.2015 (протокол № 9)

29.12.2015 (протокол № 11)

Рішення Вченої ради 2017-2018 навч.року

31.08.2017 (протокол № 7)

[НАВЕРХ]

 • звіт ректора університету Безгіна О. І. «Про підсумки роботи університету у 2016-2017 навчальному році та про плани на 2017-2018 навчальний рік» взяти до відома.

26.09.2017 (протокол № 8)

[НАВЕРХ]

 • затвердити план роботи Вченої ради на 2017-2018 навчальний рік;
 • інформацію Кобзар Т. В. про роботу приймальної комісії взяти до відома;
 • затвердити план проведення творчих заходів університету у 2017-2018 навчальному році;
 • затвердити «Положення про переведення на вакантні місця державного замовлення студентів КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого»;
 • затвердити кандидатуру Слободян В. Р., засл.працівника культури України, кандидата мистецтвознавства, професора кафедри кінознавства щодо нагородження Почесною відзнакою Міністерства культури України у зв’язку з ювілейною датою.

31.10.2017 (протокол № 9)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри звукорежисури вважати задовільною;
 • науково-педагогічним працівникам кафедри посилити роботу над підготовкою наукових статей та навчальних посібників;
 • звіт про підсумки набору до аспірантури та асистентури-стажування, а також про атестацію аспірантів, асистентів-стажистів і прикріплених взяти до відома;
 • інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Росляка Р. В. про проведення в університеті акредитації освітньо-професійних програм за освітнім ступенем магістра взяти до відома.


Рішення Вченої ради 2016-2017 навч.року

31.08.2016 (протокол № 7)

[НАВЕРХ]

 • звіт ректора університету Безгіна О. І. «Про підсумки роботи університету у 2015-2016 навчальному році та про плани на 2016-2017 навчальний рік» взяти до відома;
 • затвердити склад ректорату на 2016-2017 навчальний рік. А саме:

Безгін О.І., ректор університету (голова); Кочарян І.С., перший проректор (заступник); Кравчук П.І., проректор з науково-педагогічної роботи (заступник); Миленька Г.Д., проректор з наукової роботи (заступник); Бондаренко В.О., директор-розпорядник навчального театру; Висоцький Ю.П., декан факультету театрального мистецтва; Вітер В.П., директор Інституту екранних мистецтв; Вовк Олена Вікторівна, проректор з адміністративно-господарської роботи; Глоба Я.Г., начальник відділу міжнародних зв’язків та аспірантури; Голіцина О.І., начальник загального відділу; Гончарова Н.Д., начальник відділу кадрів; Кобзар Т.І., відповідальний секретар Приймальної комісії; Корсунська Л.В., завідувач навчально-методичного відділу (кіно телекомплексу); Мельниченко Н.М., головний бухгалтер університету; Равлюк-Голіцина О.М., декан Інституту екранних мистецтв; Пахарчук О.С., помічник ректора; Терещенко Ю.М., начальник відділу (завідувач заочного відділення); Фролова Н.Д., директор бібліотеки; Хайдар Н.О., начальник навчального відділу.


05.09.2016 (протокол №8)

[НАВЕРХ]

 • обрати делегатами від науково-педагогічних працівників Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого для участі в роботі Другого всеукраїнського з’їзду вищих навчальних закладів державної форми власності, який відбудеться 9 вересня 2016 року в КонгресЦентрі Київського національного торговельно-економічного університету. А саме:

Безгіна Олексія Ігоровича, професора, ректора університету;

Миленьку Галину Дмитрівну, професора, проректора з наукової роботи.


27.09.2016 (протокол №9)

[НАВЕРХ]

 • звіт відповідального секретаря приймальної комісії Кобзар Т. В. про підсумки роботи приймальної комісії у 2016 році взяти до відома;
 • затвердити план проведення творчих заходів університету у 2016-2017 навчальному році;
 • затвердити навчальні плани підготовки доктора філософії зі спеціальностей:
  026 – Сценічне мистецтво та 021 – Аудіовізуальне мистецтво та виробництво;
 • затвердити перелік дисциплін для навчання асистентів-стажистів;
 • затвердити «Положення про асистентуру-стажування КНУ театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого»;
 • затвердити білети для вступних іспитів до аспірантури та асистентури-стажування;
 • інформацію про усунення недоліків та порушень, виявлених Державною інспекцією навчальних закладів, затвердити;
 • зобов’язати першу та другу кафедри акторського мистецтва та режисури драми включати до репертуару кваліфікаційних робіт підготовку вистав для дітей;
 • затвердити план роботи вченої ради на 2016-2017 навчальний рік.


01.11.2016 (протокол № 10)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри кінознавства вважати задовільною;
 • затвердити план наукової та науково-методичної роботи науково-педагогічних працівників університету на 2016-2017 навчальний рік;
 • призначити керівників асистентам-стажистам першого року навчання;
 • завідувачам кафедр розробити та затвердити на засіданнях кафедр графік відвідування студентського гуртожитку науково-педагогічними працівниками та постійно контролювати його виконання;
 • затвердити кандидатуру Кравчука П.І., засл. діяча мистецтв України, канд. мистецтвознавства, професора, проректора з науково-педагогічної роботи щодо нагородження державною нагородою України – орденом «За заслуги» Ш ступеня.


29.11.2016 (протокол №11)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри кінотелеоператорства вважати задовільною;
 • інформацію про підсумки набору до аспірантури та аситстентури-стажування взяти до відома;
 • атестацію аспірантів, асистентів-стажистів та прикріплених здобувачів вважати як такою, що успішно завершена у встановлені терміни;
 • завідувачам практичних кафедр подати до наукового відділу інформацію про доцільність підготовки науково-педагогічних працівників через асистентуру-стажування;
 • затвердити «Правила прийому до КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого» на 2017 рік;
 • надати рекомендацію до друку «Наукового вісника КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого» № 19;
 • індивідуальні заняття в університеті в усіх корпусах під керівництвом науково-педагогічних працівників завершувати до 21.00 години.


27.12.2016 (протокол № 12)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри вважати задовільною;
 • викладачам кафедри вчасно подавати журнали виконання навчального навантаження та індивідуальної роботи;
 • приділяти більше уваги науковій роботі та вчасно проходити підвищення кваліфікації;
 • затвердити плани підсумкових творчих звітів на 2018 рік асистентів-стажистів;
 • інформацію про стажування науково-педагогічних працівників та про обмін студентами між КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого та Пекінською академією драми взяти до відома та затвердити план міжнародних заходів на 2017 рік;
 • на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 15.12.2016 щодо участі вищих навчальних закладів у міжнародному проекті, затвердити уніфіковані бланки документації з навчального процесу: дипломи, додатки до дипломів відомості обліку успішності, журнали обліку роботи викладача, академічна довідка;
 • затвердити «Положення про апеляційну комісію КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого» на 2017 рік;
 • рекомендувати до друку матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 120-річчю українського кіно;
 • затверди голів та членів державних екзаменаційних комісій з метою проведення атестації здобувачів вищої освіти у 2017 році (за пропозиціями кафедр).


31.01.2017 (протокол № 1)

[НАВЕРХ]

 • інформацію про підсумки заліково-екзаменаційної сесії взяти до відома;
 • затвердити кандидатури студентів та аспіранта на призначення іменних академічних стипендій на 2016-2017 навчальний рік та на друге півріччя 2016-2017 навчального року;
 • затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів 1-го року навчання (за пропозиціями кафедр);
 • у відповідь на клопотання Національної спілки кінематографістів України та листа від Міністерства культури України підтримати кандидатуру ст.викладача кафедри кінорежисури та кінодраматургії Шигаєвої Г. М. щодо присвоєння почесного звання «заслужений діяч мистецтв України»;
 • надати рекомендацію до друку навчального посібника доктора мистецтвознавства, професора, засл.діяча мистецтв України Клековкіна О. Ю. – «Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті»


28.02.2017 (протокол №2)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри акторського мистецтва та режисури театру ляльок вважати задовільною;
 • посилити увагу до наукової роботи науково-педагогічних працівників (перш за все, щодо підготовки наукових статей);
 • фінансовий звіт 2016 року та фінансовий план на 2017 рік затвердити;
 • затвердити зміни у навчальних планах: назву дисципліни «Історія світової літератури» змінити на «Історію зарубіжної літератури»;
 • затвердити зміни у навчальних планах спеціалізацій «режисура драматичного театру» і «режисура цирку» денної та заочної форми навчання А саме: навчальну дисципліну «Історія режисури» на 1-му курсі режисури драматичного театру денної та заочної форми навчання, а також на 1-му курсі режисури цирку заочної форми навчання з другого перенести на п’ятий семестр, а «Історію театру Західної Європи та США» з п’ятого – на другий семестр. Семестровий контроль – іспит;
 • затвердити кандидатуру засл.діяча мистецтв України, професора та завідувача другої кафедри акторського мистецтва та режисури драми Висоцького Ю. П. щодо присвоєння почесного звання «народний артист України»;
 • затвердити кандидатуру заслуженої артистки України, професора першої кафедри акторського мистецтва та режисури драми Гулякіної Є. О. щодо нагородження Почесною відзнакою Міністерства культури України у зв’язку з ювілейною датою;
 • затвердити протокол лічильної комісії та надіслати атестаційну справу Чхаїдзе В.А. до Міністерства освіти і науки України для розгляду на засіданні атестаційної комісії щодо присвоєння вченого звання доцента ЧХАЇДЗЕ В. А., засл. діячу мистецтв України.


28.03.2017 (протокол №3)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри кінорежисури та кінодраматургії вважати задовільною;
 • завідувачам першої та другої кафедр акторського мистецтва та режисури драми, директору-розпоряднику навчального театру забезпечити підготовку кваліфікаційних робіт зі спеціалізації «акторське мистецтво драматичного театру і кіно» за освітнім ступенем бакалавр – не менше трьох вистав, магістр – не менше однієї вистави з обов’язковим показом на сцені навчального театру Університету;
 • затвердити програми вступних іспитів для освітніх ступенів «бакалавр» і «магістр» на 2017 р.
 • затвердити програми вступних іспитів на 2017 рік для освітньо-наукових ступенів «аспірант» і «асистент-стажист». А саме:

- з естетики; з іноземної мови;

- 026 «сценічне мистецтво (зі специфікою вимог кафедри театрознавства);

- 026 «сценічне мистецтво» (зі специфікою вимог кафедри організації театральної справи);

- 021 «аудіовізуальне мистецтво та виробництво»;

Для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), програми додаткового вступного екзамену у формі співбесіди

зі спеціальності 026 «сценічне мистецтво»

- театрознавча історіографія та джерелознавство (кафедра театрознавства);

- галузеві особливості менеджменту мистецької сфери (кафедра організації театральної справи);

зі спеціальності 021 «аудіовізуальне мистецтво та виробництво»

- історія і теорія кіно і телебачення.

Для вступників до асистентури-стажування:

спеціальність «сценічне мистецтво» - програми спеціалізацій:
акторське мистецтво; режисура драми;

спеціальність «аудіовізуальне мистецтво та виробництво» програми спеціалізацій: режисура телебачення, майстерність диктора та ведучого програм телебачення, звукорежисура, кінотелеоператорство.

- затвердити склад предметних комісій з іноземних мов для проведення вступних екзаменів до аспіратури/асистентури-стажування у 2017 році;

- затвердити кандидатуру порушити у встановленому порядку клопотання перед Президентом України щодо присвоєння почесного звання «заслужений працівник культури України» доценту кафедри музичного виховання Мірошниченко Л. М.


25.04.2017 протокол №4)

[НАВЕРХ]

 • інформацію голови Студентського самоврядування взяти до відома;
 • роботу членів Студентського самоврядування визнати позитивною;
 • затвердити навчальні плани за освітнім ступенем «магістр»;
 • звіт про ліквідацію недоліків у роботі кафедри акторського мистецтва та режисури театру ляльок взяти до відома;
 • затвердити зміни у навчальних планах спеціалізації «акторське мистецтво драматичного театру і кіно», а саме:
 • навчальний план 2015 року
 • зняти індивідуальні заняття з дисципліни «Грим» («Основи пастижерської майстерності») у У та УІ семестрах і додати 1 год./тиждень практичних занять;

навчальний план 2016 року

- зняти індивідуальні заняття з «Гриму» («Основи пастижерської майстерності») у У семестрі і залишити 2 год./тиждень практичних занять;

спеціалізація «режисура наукового, навчального та рекламного фільму
«Знімальна техніка» - на «Основи сучасних монтажних програм»;
«Кіновиробництво» - на «Основи створення фільму»

спеціалізація «кінорежисура монтажу»
«Спецефекти та комп’ютерна графіка» - на «Спецефекти в кінематографі»;

 • рекомендувати до друку навчальний посібник «Історія навколо нас: класична драматургія» старшого викладача кафедри кінорежисури та кінодраматургії Голіченка Ю. М.;
 • рекомендувати до друку збірник архівних документів «Протоколи Правління ВУФКУ (1922-1930 рр.)», упорядник, коментарі, примітки Росляка Р.В.;
 • підтримати кандидатуру заслуженого діяча мистецтв України, доцента кафедри кінорежисури та кінодраматургії, художнього керівника 3-го курсу режисури анімаційного фільму Сивоконя Є. Я. щодо відзначення державною нагородою – орденом «За заслуги» Ш ступеня
 • на лист Міністерства культури України від 24.04.2017№ 1445/8/13-17 - підтримати кандидатуру помічника ректора університету Пахарчука О. С. щодо представлення до почесного звання «заслужений артист України».


30.05.17 (протокол №5)

[НАВЕРХ]

 • інформацію завідувачів кафедр щодо підготовки до проведення Державних іспитів 2017 року взяти до відома;
 • інформацію про виконання обов’язків наукових/творчих керівників та про хід виконання аспірантами/асистентами-стажистами взяти до відома;
 • очільником екзаменаційної комісії зі спеціалізації «звукорежисура» призначити Засєєва-Руденка М. В., народного артиста України, заслуженого діяча мистецтв України;
 • надати академічну відпустку на 1 рік асистенту-стажисту кафедри звукорежисури Резніченку Р. В. у зв’язку з довготривалою хворобою його дружини (довідки відповідні є).
 • затвердити зміни до навчального плану 2015 року зі спеціалізації «акторське мистецтво драматичного театру і кіно». А саме: викладання дисципліни «історія театру» у 5-му семестрі збільшити на 0,75 годин на тиждень. Всього: 2,75 години на тиждень. Семестровий контроль – залік.
 • у зв’язку з необхідністю проводити навчальну практику з відривом від навчання затвердити зміни до навчального плану зі спеціалізації «кінознавство». А саме:
 • у 2-му семестрі кількість навчальних тижнів планувати всього чотирнадцять (а не 16);
 • рекомендувати до друку монографію заслуженого діяча мистецтв України, кандидата мистецтвознавства, професора Мусієнко О. С. «Модернізм vs авангард: єдність протилежностей»;
 • рекомендувати до друку «Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого», №20, 2017 рік;
 • рекомендувати до друку навчально-методичні розробки Філіппова Є. К., доцента кафедри кінотелеоператорства: а) «Зйомки динамічною камерою»; б) «Світлофільтри»;
 • затвердити «Положення про порядок і умови виконання студентами практичних навчальних, курсових та дипломних кіновідеофільмів на базі навчально-методичного відділу (кінотелекомплексу)»;
 • відповідно до ст.56 п.2 Закону України «Про вищу освіту» затвердити обсяги навчального навантаження науково-педагогічним працівникам університету на 2017-2018 навчальний рік. А саме: на 1,0 ставку – 600 год.; на 0,5 ставки – 300 год.; на 0,25 ставки – 150 год. Концертмейстери відповідно: 660 год., 330 год., 165 год.;
 • затвердити зміни до «Правил прийому до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого у 2017 році».
 • для проведення комплексних кваліфікаційних екзаменів та захистів кваліфікаційних робіт кафедри кінорежисури та кінодраматургії у 2017 році затвердити головою екзаменаційної комісії – Саніна О. Г., заслуженого артиста України, режисера вищої категорії (замість Негреску І.А.).


27.06.2017 (протокол №6)

[НАВЕРХ]

 • звіти про підсумки заліково-екзаменаційної сесії взяти до відома;
 • затвердити кандидатури студентів та аспірантів університету на призначення іменних академічних стипендій на 2017-2018 навчальний рік та на перше півріччя 2017-2018 навчального року;
 • затвердити навчальне навантаження науково-педагогічним працівникам університету на 2017-2018 навчальний рік в цілому;
 • після здійснення набору студентів 2017 року внести корективи та остаточно затвердити навчальне навантаження науково-педагогічним працівникам на 2017-2018 навчальний рік;
 • затвердити репертуар кваліфікаційних робіт (дипломних вистав) акторських курсів на 2017-2018 навчальний рік. А саме:

4 «А» акторський курс (худ.кер. О. С. Замятін)
«Варвари» М. Горький
«Малеча» за А. Чеховим
«Сто тисяч» І. К. Карпенко-Карий
«Підступність та кохання» Ф. Шиллер

4 «В» акторський курс (худ.кер. Бенюк Б. М.)
«Мина Мазайло» М. Куліш
«Приборкання норовливої» У. Шекспір
«Принцеса і сажотрус» Л. Жуховицький

4 «Б» акторський курс (худ.кер. Богомазов Д. М.)
«Прощання у червні» О. Вампілов
«Дванадцята ніч» У. Шекспір
«Лісова пісня» Л. Українка

4 акторський театру ляльок (денна форма навчання)
«Снігова королева» за І. Андерсеном
«Стомлений диявол» за С. Ковальовим
«Півтори жменьки» за Н. Осипової

4 акторський театру ляльок (заочна форма навчання)
«Ніч перед різдвом» за М. Гоголем
«Кульконик» Г. Сапгір

 • затвердити протокол лічильної комісії та вважати обраними науково-педагогічних працівників на вакантні посади;
 • рекомендувати до друку монографію заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри суспільних наук Оніщенко О. І.: «Культуротворчий потенціал епістолярію: європейський досвід другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття»;
 • затвердити кандидатуру заслуженого діяча мистецтв України, доцента¸ завідувача кафедри кінотелеоператорства Вержбицького Б. В. щодо нагородження державною нагородою України – орденом «За заслуги» Ш ступеня у зв’язку з ювілейною датою;
 • затвердити кандидатуру заслуженого діяча мистецтв України, доцента, кафедра кінорежисури та кінодраматургії Іллєнка М. Г. щодо державною нагородою – орденом «За заслуги» Ш ступеня у зв’язку з ювілейною датою.
 • затвердити кандидатуру Попова Л. П., заслуженого артиста України, професора та завідувача кафедри акторського мистецтва та режисури театру ляльок щодо представлення до присвоєння почесного звання «народний артист України»;
 • - для оперативного вирішення поточних питань діяльності університету, керуючись Законом України «Про вищу освіту» та Статутом університету, затвердити склад ректорату на 2017-2018 навчальний рік: ректор, голова ректорату - Безгін О. І., перший проректор - Кочарян І. С., проректор з науково-педагогічної роботи - Росляк Р. В., проректор з наукової роботи - Миленька Г. Д., проректор з адміністративно-господарської роботи - Вовк О. В.,. помічник ректора - Пахарчук О. С., директор Інституту екранних мистецтв - Равлюк-ГоліцинаО.М., заступник директора Інституту - Чхатарашвілі-Петраш І. Т., декан факультету театрального мистецтва - Білан В. В., начальник загального відділу - Голіцина О. І., начальник відділу кадрів - Гончарова Н. Д., начальник відділу заочного навчання - Кравчук П. І., начальник навчального відділу - Хайдар Н. О., начальник відділу міжнародних зв’язків та аспірантури - Глоба Я. Г., директор бібліотеки - Фролова Н. Д., директор-розпорядник навчального театру - Бондаренко В. О., керівник навчально-методичного відділу (кінотелекомплекс) – Корсунська Л. В., голова Студентської ради - Турло Г., заст.голови студентської ради - Бакум В., заст.голови студентської ради - Вардангян К., секретар студентської ради - Резніченко Є., фахівець 1 кат.загального відділу, секретар ректорату - Бабак О. А.


06.10.2015 (протокол № 8)

[НАВЕРХ]

 • затвердити план роботи Вченої ради університету на 2015-2016 навч.рік;
 • затвердити план проведення творчих заходів університету у 2015-2016 навчальному році;
 • затвердити спеціалізації та кваліфікації, які зазначаються в дипломах випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр»:

Галузь знань 02 культура і мистецтво

Спеціальність 021 аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Спеціалізації

Кваліфікації

Бакалавр

Магістр

Режисура ігрового кіно

кінорежисер

кінорежисер, викладач

Режисура неігрового кіно

кінорежисер

кінорежисер, викладач

Режисура анімаційних фільмів

кінорежисер анімаційних фільмів

кінорежисер анімаційних фільмів, викладач

Кінорежисура монтажу

кінорежисер з монтажу

кінорежисер з монтажу, викладач

Драматургія кіно і телебачення

драматург кіно і телебачення

драматург кіно і телебачення, викладач

Режисура телебачення

режисер телебачення

режисер телебачення, викладач

Майстерність диктора та ведучого програм телебачення

диктор та ведучий програм телебачення

диктор та ведучий програм телебачення, викладач

Звукорежисура

звукорежисер

звукорежисер, викладач

Кіно-телеоператорство

кінооператор; телеоператор

кінооператор, викладач

Кінознавство

кінознавець

кінознавець, викладач

Організація кінотелевиробництва

організатор кінотелевиробництва

організатор кінотелевиробництва, викладач

Спеціальність 026 Сценічне мистецтво

Спеціалізації

Кваліфікації

Бакалавр

Магістр

Акторське мистецтво театру і кіно

актор театру і кіно

актор театру і кіно, викладач

Акторське мистецтво театру

актор театру і кіно

актор театру і кіно, викладач

Режисура драматичного театру

режисер театру

режисер театру, викладач

Режисура цирку

режисер цирку

режисер цирку, викладач

Режисура театру ляльок

режисер театру ляльок

режисер театру ляльок, викладач

Сценографія театру ляльок

сценограф театру ляльок

сценограф театру ляльок, викладач

Режисура балету

балетмейстер

балетмейстер, викладач

Театрознавство

театрознавець

театрознавець, викладач

Організація театральної справи

організатор театр.справи

організатор театральної справи, викладач

 • навчальному відділу підготувати лист до лінгвістичного університету з проханням перекласти кваліфікації випускникам університету на англійську мову;
 • надати рекомендацію до друку «Наукового вісника Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого» № 17.
 • рекомендувати до друку монографію Фіалка В.О.: «Український театр другої половини ХХ ст.: розвиток образної лексики»;
 • з метою економії електроенергії - заборонити проводити у корпусах заняття у вихідні та святкові дні

04.11.2015 (протокол № 8)

[НАВЕРХ]

 • художнім керівникам та керівникам курсів посилити роз’яснювально-виховну роботу зі студентами про дотримання правил внутрішнього розпорядку в університеті;
 • поновити графіки відвідування гуртожитку науково-педагогічними працівниками;
 • роботу першої кафедри акторського мистецтва та режисури драми вважати задовільною;
 • налагодити роботу спільних занять зі студентами кафедр акторського мистецтва та режисури драми і сценічної мови.
 • затвердити (попередньо) репертуар дипломних вистав на 2016-2017 навчальний рік за спеціалізації:

а) акторське мистецтво театру ляльок

4 курс (худ.керівник Чуркін С.О.)
«Зоряний хлопчик» Оскара Уайльда
«Лялькар» Яна Вільковського
«Русалочка» Бориса Заходера
«Тіні забутих предків» за мотивами повісті М.Коцюбинського

 • затвердити план наукової та науково-методичної роботи науково-педагогічних працівників на
  2015-2016 навчальний рік;
 • затвердити аспірантам та прикріпленим здобувачам, зарахованим у 2015 році, наукових керівників, які мають науковий ступінь кандидата наук

спеціальність – Театральне мистецтво

Кафедра театрознавства

Губрій Н.В. - Єрмакову Н.П., к.мист.,доцента;

Кафедра організації театральної справи

Таубе Г.А.

- Безгіна О.І., к.мист., професора, академіка НАМ України, засл.діяча мистецтв України;

Шаповаловій Ю.С.

- Білаша П.М., к.мист., викладача;

Мельник І.П.

- Корнієнка В.В., к.мист., доцента, засл.діяча мист.України

2. Затвердити керівників асистентам-стажистам, які зараховані до асистентури-стажування у 2015 році:

Спеціальність – Театральне мистецтво

Перша кафедра акторського мистецтва та режисури драми

Атаманюку А.В.

- Бенюка Б.М., проф., народн.арт.Укр.;

Храмцову Є.В.

- Резніковича М.І., проф., академіка НАМ України, народн.арт.Укр.;

Кафедра акторського мистецтва та режисури театру ляльок

Аль-Шіріті Хуссаму Імадовичу

– Попова Л.П., доцента, засл.арт. України;

Кафедра сценічної мови

Ажнову В.С.

- Підлісну Л.А., доцента, засл.діяча мист. України;

Валівцю Л.М.

- Віхарєву З.О., доцента, засл.арт.України

Спеціальність – Кіномистецтво, телебачення

Кафедра режисури телебачення

Попадьку Р.Д.

- Оселедчика В.Д., ст.викладача;

Кіршину А.Ю.

- Кочнєва О.П., доцента, засл.діяча мист. України;

Коробенко Н.С.

-Вітра В.П., доцента, засл.діяча мист. України (замість Рудіної І.В., у зв’язку із її звільненням зі складу науково-педагогічних працівників університету);

Кафедра кінорежисури та кінодраматургії

Монастирській А.Я.

- Коваля О.І., проф.., народн.арт. України;

Полянській Т.М.

- Сивоконя Є.Я., ст.викладача, засл.діяча мист. України

Кафедра звукорежисури

Сокуру О.О.

- Домбругову Н.М., ст.викл., засл.працівн.культури України

01.12.2015 (протокол № 9)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри кінорежисури та кінодраматургії вважати задовільною;
 • робочі програми та критерії оцінювання привести у відповідність до вимог нової кредитно-трансферної системи (після консультацій з працівниками навчального відділу) – до кінця навчального року;
 • звіт про підсумки набору до аспірантури та асистентури-стажування і про атестацію аспірантів, асистентів-стажистів та прикріплених взяти до відома;
 • затвердити правила прийому до КНУ театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого;
 • затвердити репертуар дипломних вистав на 2016-2017 навчальний рік. А саме:

3 «А» актор.курс (худ.кер. Остропольський Л.Б.)

«Як вам це подобається» У.Шекспір
«Татуйована троянда» Т.Уїльямс

3 «Б» актор.курс (худ.кер. Резнікович М.Ю.)

«Антігона» Ж.Ануй
«Ігри на задньому дворі» Е.Мазія
«Безіменна зірка» М.Себастіан

3 «В» актор.курс (худ.кер. Гулякіна Є.О.

«Дай серцю волю, заведе в неволю» М.Кропивницький
«Вестсайдська історія» Л.Бернстайн
«Ці вільні метелики» Л.Герш

 • затвердити нову спеціалізацію «фотомистецтво»;

29.12.2015 (протокол № 11)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри організації театральної справи імені І.Д.Безгіна вважати задовільною;
 • активізувати процес взаємовідвідування викладачів кафедри;
 • завершити роботу над удосконаленням навчальних та робочих програм.
 • затвердити плани творчих звітів на три роки навчання асистентам-стажистам 1-го року навчання. А саме:

спеціальність – «Театральне мистецтво»

Перша кафедра акторського мистецтва та режисури драми

Атаманюку А.В.

(творчий керівник Бенюк Б.М.)

Храмцову Є.В.

(творчий керівник Резнікович М.Ю.)

Кафедра сценічної мови

Ажнову В.С.

(творчий керівник Підлісна Л.А.)

Валівоцю Л.М.

(творчий керівник Віхарєва З.О.)

Кафедра акторського мистецтва та режисури театру ляльок

Аль-Шіріті Хуссаму Імадовичу

(творчий керівник Попов Л.П.)

спеціальність – «Кіномистецтва, телебачення»

Кафедра режисури телебачення

Попадьку Р.Д.

(творчий керівник Оселедчик В.Д.)

Кіршину А.Ю.

(творчий керівник Кочнєв О.П.)

Кафедра кінорежисури та кінодраматургії

Полянській Т.М.

(творчий керівник Сивоконь Є.Я.)

Монастирській А.Я.

(творчий керівник Коваль О.І.)

Кафедра звукорежисури

Сокуру О.О.

(творчий керівник Домбругова Н.М.).

 • звіт про діяльність у 2015 календарному році затвердити;
 • рекомендувати до друку навчальний посібник «Специфіка сценічної майстерності» заслуж. діяча мистецтв України, доцента кафедри Чхаїдзе В.А.;
 • рекомендувати до друку матеріали наукової конференції «Хресний шлях Леоніда Осики (до 75-річчя від дня народження)»;
 • інформацію про розробку освітніх стандартів вищої освіти спеціальностей галузі знань «Культура і мистецтво» взяти до відома;
 • завідувачам кафедр протягом місяця подати до навчального відділу остаточно визначений аналог назв кваліфікацій англійською мовою.

26.01.2016 (протокол № 1)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри режисури телебачення вважати задовільною;
 • завідувачу кафедри контролювати графік відвідування гуртожитку науково-педагогічними працівниками;
 • нормативну документацію кафедри режисури телебачення протягом двох місяців привести у відповідність до вимог та доповісти на засіданні Вченої ради;
 • звіти деканів про сесію взяти до відома;
 • затвердити кандидатури студентів на призначення іменних академічних стипендій на друге півріччя 2015-2016 навчального року

Факультет театрального мистецтва

Стипендія Президента України найбільш обдарованим молодим митцям України (призначається на навч.рік)

- СНІГУР Анні Ярославівні (4-А акторський курс);


Стипендія Президента України


- ЛУКАШ Валерії Вікторівні (4-А акторський курс);


- ДРУППУ Юрію Олександровичу(3 акторський курс театру ляльок);


Стипендія Верховної Ради України
(призначається на навч.рік)


- КАЛЕНЧЕНКО Ангеліні Юріївні (4 курс організації театральної справи);


Державна стипендія


- САМАРСЬКОМУ Михайлу Михайловичу (3-А акторський курс);


Стипендія Кабінету Міністрів України


- КОСТЕНКО Богдані Сергіївні( 4 театрознавчий курс);


Стипендія імені М.Грушевського


- МОТОРНІЙ Марії Олександрівні(4-Б акторський курс);


Стипендія імені І.Карпенка-Карого


- ЗАНИБОРЩ Марії Петрівні (2-Б акторський курс);


Стипендія імені М.Куліша


- ГЕРЕЖЕНКО Анастасії Олександрівні (3 курс організації театральної справи);


Стипендія імені Н.Ужвій


- РУЛІ Анастасії Михайлівні (3-В акторський курс);

Інститут екранних мистецтв

Стипендія Президента України найбільш обдарованим молодим митцям України (призначається на навч.рік)

- МІРОШНІЧЕНКУ Маркіяну Олександр. (3 курс режисури телебачення);


Стипендія Президента України


- ГОРДІЙ Наталії Миколаївні (4 курс режисури художнього фільму);


Державна стипендія


- ВАРЗАЦЬКІЙ Ксенії Олегівні (4 курс режисури анімаційного фільму);


- СІРУКУ Роману Анатолійовичу(4 курс звукорежисури);


Стипендія імені О. Довженка


- БАЙДАЛЮКУ Ярославу Анатолійовичу (2 курс кінотелеоператорства);


Стипендія імені І. Савченка


- ДЖАГІНЯН Гаяне Аркелівні (3курс режисури документального фільму)


Стипендія Президента України
(на навчальний рік)


- УНАНЯН Ліонеллі Сейранівні аспірантці спеціальності «Театральне мистецтво».

 • затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів 1-го року навчання та прикріплених

кафедра театрознавства

Губрій Н.І.

- Засади режисерсько-педагогічної діяльності митців курбасівської школи (наук.кер. канд..мист.,доц. Єрмакова Н.П.);

кафедра організації театральної справи

Таубе Г.А.

- Інтеграція сучасного українського театру в європейській культурний простір: аспекти культурної дипломатії (наук.кер. канд.мист.,проф. Безгін О.І.)

Шаповаловій Ю.С.

– Циркова справа в Україні – інтеграція у світовий простір (наук.кер. канд.мист. Білаш П.М.)

Мальник І.П.

– Аматорська циркова справа як феномен культури (на матеріалах діяльності циркових колективів в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття), (наук.кер.канд.мист., проф. Корнієнко В.В.)

кафедра кінознавства

Іваніщевій С.О.

-Кінематографічна інтерпретація казок Євгена Шварца: соціокультурний аспект (наук.кер.докт.філософ.наук,проф. Братерська-Дронь М.Т.)

Якубовській І.О.

- Звуковий образ у фантастичному кіно: історична динаміка та сучасний стан (наук.кер.канд.мист. Станіславська К.І.).

Омар Ага Сомару

- Жанрова специфіка кінематографу країн Леванту (Сирія, Ліван, Іорданія, Палестина), наук.кер. канд.мист. Новикова Л.Є.

23.02.2016 (протокол № 2)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри музичного виховання вважати задовільною;
 • прискорити процес друкування навчально-методичних робіт;
 • підтримати кандидатуру заслуженого діяча мистецтв України, доцента (професора кафедри кінотелеоператорства) Лисецького С.О. щодо відзначення державною нагородою орденом «За заслуги» Ш ступеня – у зв’язку з ювілейною датою;
 • підтримати кандидатуру народного артиста України, доцента (професора кафедри режисури телебачення) Талашка В.Д. щодо нагородження почесними відзнаками: Міністерства культури України та Київського міського голови – у зв’язку з ювілейною датою;
 • підтримати кандидатуру заслуженого діяча мистецтв України, професора та завідувача кафедри сценічної мови Підлісної Л.А. щодо нагородження почесною відзнакою Міністерства культури України – у зв’язку з ювілейною датою;
 • у порядку контролю: інформацію про ліквідацію недоліків у роботі кафедри організації театральної справи, виявлених комісією з перевірки кафедри та розглянутих на засіданні Вченої ради 29.12.15 р. – взяти до відома;
 • студентів 3-В курсу спеціалізації «акторське мистецтво драматичного театру і кіно» Романюка Владислава Олександровича та Ткачука Іллю Володимировича за порушення «Правил внутрішнього розпорядку проживання в гуртожитку» (пп.3.3.11 та 3.3.12) виселити із гуртожитку.

29.03.2016 (протокол № 3)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри сценічної мови вважати задовільною;
 • до кінця навчального року виправити недоліки щодо ведення облікової та звітної документації, наукової та навчально-методичної роботи;
 • роботу навчально-методичного відділу (кінотелекомплексу) вважати задовільною;
 • у зв’язку з переходом на цифровий механізм зйомок переглянути службові обов’язки працівників та внести зміни до штатного формуляру.
 • інформацію про ліквідацію недоліків у роботі кафедри режисури телебачення, виявлених комісією з перевірки кафедри та розглянутих на засіданні Вченої ради 26.01.16 р., взяти до відома;
 • затвердити склад постійно діючої робочої комісії для ведення колективних переговорів і підготовки проекту Колективного договору між ректором і первинною профспілковою організацією університету на 2016-2017 рр. А саме:

Кочарян І.С., перший проректор

- голова комісії;

Гончарова Н.Д., начальник відділу кадрів

- заст.голови комісі;

члени комісії:

Горська В.В.,

доцент кафедри кінотелеоператорства, керівник первинної профспілкової організації;

Ялоха Т.О.,

доцент кафедри організації театральної справи;

Сухова О.М.,

провідний юрисконсульт;

Огир Р.П.,

бухгалтер П категорії, уповноважений представник університету для здачі та отримання Колективного договору;

 • затвердити положення «Про порядок забезпечення вільного вибору студентами навчальних дисциплін у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого»;
 • рекомендувати до друку «Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого» № 18.

26.04.2016 р. (протокол № 4)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри хореографії та пластичного виховання вважати задовільною;
 • протягом місяця ліквідувати недоліки в роботі кафедри, зазначені комісією та доповісти на наступному засіданні вченої ради;
 • затвердити доповнення до Переліку основних видів роботи науково-педагогічних працівників університету та визначення норм часу для їх планування і обліку роботи (затвердженого Вченою радою університету 01.11.2011 р., прот. №8).
 • деканам, завідувачам кафедр провести збори по факультетах та обговорити питання про дотримання норм поведінки та правил внутрішнього розпорядку студентами, викладачами та працівниками університету;
 • деканату факультету театрального мистецтва після підписання деканом розпорядження попереджати науково-педагогічних працівників про звільнення на тиждень студентів від занять - перед здачею дипломних вистав;
 • дозволити, як виняток, 1-му акторському курсу на чолі з художнім керівником Славинським І.М. провести 2 травня в корпусі на Хрещатику репетицію вечора до дня Перемоги.
 • рекомендувати до друку навчальний посібник Фількевич Г.М., кандидата мистецтвознавства, професора кафедри музичного виховання – «Синтез мистецтв і сучасна хореографія»
 • рекомендувати до друку навчальну програму кандидата мистецтвознавства, професора кафедри Ковтун Т.І. «Сценарна майстерність» для студентів спеціалізації «кінознавство»
 • затвердити «Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників КНУ театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого та укладання з ними трудових договорів (контрактів)».

31.05. 2016 (протокол № 5)

[НАВЕРХ]

 • роботу кафедри філології вважати задовільною;
 • протягом місяця ліквідувати недоліки в роботі кафедри і доповісти на наступному засіданні Вченої ради.
 • затвердити освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії, навчальні плани, склад проектної групи та якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за спеціальностями 026 – сценічне мистецтво (кафедра театрознавства) і 021 – аудіовізуальне мистецтво та виробництво (кафедра кінознавства);
 • затвердити навчальні плани за освітньою програмою «бакалавра» - відповідно до Постанови КМУ № 266 від 29.04.15 р.;
 • затвердити зміни у діючих навчальних планах на 2-4 курсах освітнього рівня бакалавра та 2-го року навчання освітнього рівня магістра: індивідуальні заняття планувати не більше 1 години на тиждень з дисципліни, яка є профільною та 0,5 години на тиждень - з професійно-орієнтованого блоку.
 • у порядку контролю: інформацію про ліквідацію недоліків у роботі кафедри хореографії та пластичного виховання, виявлених комісією з перевірки кафедри та озвучених на засіданні Вченої ради 26 квітня 2016 р. – взяти до відома;
 • відповідно до ст.37 Закону України «Про вищу освіту» та у зв’язку зі зміною керівництва Міністерства культури України затвердити склад Наглядової ради Київського національного університету театру, кіно і телебачення
  імені І.К.Карпенка-Карого. А саме:

  • Нищук Євген Миколайович – Міністр культури України, голова Наглядової ради;
  • Карандєєв Ростислав Володимирович – заступник Міністра культури України – керівник апарату, заступник голови Наглядової ради;
  • Стріха Максим Віталійович - заступник Міністра освіти і науки України, заступник голови Наглядової ради;
  • Андрієвський Дмитро Йосипович - народний депутат України;
  • Білаш Павло Миколайович - директор Департаменту мистецтв та навчальних закладів Міністерства культури України;
  • Богуцький Юрій Петрович - радник Президента України – керівник Головного управління з питань гуманітарного розвитку Адміністрації Президента України;
  • Захаревич Михайло Васильович - генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка;
  • Кужельний Олексій Павлович - художній керівник Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я», голова Київського відділення СТД України;
  • Перелигіна Людмила Федорівна - голова Центрального комітету профспілки працівників культури України, член президії Федерації профспілок України;
  • Резнікович Михайло Ієрухимович – генеральний директор-художній керівник Національного академічного театру російської драми імені Лесі України;
  • Тримбач Сергій Васильович - голова Національної спілки кінематографістів України;
  • Чебикін Андрій Володимирович – Президент Національної академії мистецтв України, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  • Чепелик Володимир Андрійович - голова Національної спілки художників України;
  • Чуприна Петро Якович - генеральний директор Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка (Національна опера України);


23.06.2016 (протокол № 6)

[НАВЕРХ]

 • звіти про підсумки заліково-екзаменаційної сесії взяти до відома;
 • затвердити кандидатури студентів та аспірантів на призначення іменних академічних стипендій на 2016-2017 навчальний рік та на перше півріччя 2016-20178 навчального року;
 • затвердити навчальне навантаження науково-педагогічним працівникам університету на 2016-2017 навчальний рік;
 • затвердити репертуар дипломних вистав акторських курсів на 2016-2017 навчальний рік. А саме:

3 «А» актор.курс
(худ.кер. Остропольський Л.Б.)
«Як вам це подобається»
У.Шекспір«Татуйована троянда» Т.Уїльямс

3 «Б» актор.курс
(худ.кер. Резнікович М.Ю.)
«Антігона» Ж.Ануй
«Ігри на задньому дворі» Е.Мазія
«Безіменна зірка» М.Себастіан
3 «В» актор.курс
(худ.кер. Гулякіна Є.О.)
«Дай серцю волю, заведе в неволю» М.Кропивницький
«Вестсайдська історія» Л.Бернстайн
«Ці вільні метелики» Л.Герш
3 курс актори театру ляльок
(худ.кер. Чуркін С.О.)
«Тіні забутих предків» за творами М.Коцюбинського;
«Козенята та сірий вовк» за п’єсою Ю.Гімельфарб;
«Ромео і Жасмін» за п’єсою О.Гавроша
 • затвердити протокол лічильної комісії та вважати конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників університеті як таким, що відбувся.


 УНІВЕРСИТЕТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ АБО ВІЙНИМІЖНАРОДНИЙ ОНЛАЙН ПЕРФОРМАНС
"МИР УКРАЇНІ!
МИР СВІТУ!"
/
«PEACE to UKRAINE! PEACE to the WORLD!»

  ФЕСТИВАЛІ УНІВЕРСИТЕТУ


  © 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
  Розробка сайту bo-co