КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


         Увага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт нашого університету знаходиться за адресою:
  www.knutkt.com.ua

Підготовка науково-педагогічних кадрів

**

ДОДАТКИ:


Аспірантура та асистентура-стажування

[НАВЕРХ]

В університеті постійно триває процес нарощування наукового потенціалу за рахунок захисту молодими науковцями кандидатських дисертацій з профілюючих для університету наукових спеціальностей.

Як основна форма планомірної підготовки висококваліфікованих педагогічних і творчих кадрів в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого з 1964 року діє аспірантура, а з 1970 року діє асистентура–стажування.

За роки їх функціонування підготовлена яскрава плеяда викладачів та митців, які продовжують і розвивають високі традиції мистецької педагогіки та творчої майстерності, засновані видатними діячами української сцени та кіно наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.


О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого
оголошує конкурсний набір до аспірантури та асистентури-стажування на 2017/18 навчальний рік

[НАВЕРХ]

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 та Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженими наказом МОН України 13.10.2016 р. № 1236.

Набір до аспірантури здійснюється зі спеціальностей:

026 Сценічне мистецтво;
021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво.

Набір до асистентури-стажування (тільки денна форма навчання) здійснюється зі спеціальностей:

 • Театральне мистецтво;
 • Кіномистецтво, телебачення.

Підготовка в аспірантурі та асистентурі-стажуванні поза державним замовленням здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб на умовах укладеного контракту, яким передбачається оплата за навчання згідно з затвердженим в університеті кошторисом. Підготовка іноземних громадян здійснюється на підставі:

 • Міжнародних договорів;
 • Загальнодержавних програм;
 • Договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами на платній основі.

Термін навчання в аспірантурі денної форми – 4 роки;

Термін навчання в асистентурі-стажуванні (тільки денна форма навчання) – 2 роки.

Вступні іспити до аспірантури та асистентури-стажування зі спеціальності, естетики та іноземної мови складаються у вересні-жовтні місяці. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Вступники до аспірантури та асистентури-стажування подають наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора університету з візою завідувача відповідної кафедри;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • реферат з обраної спеціальності з відгуком передбачуваного наукового керівника (для асистентів-стажистів – творчого керівника). Вимоги до оформлення: 20 – 22 аркуші А4, шрифт Times New Roman 14, 1,5 інтервал;
 • витяг з протоколу Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) про рекомендацію до аспірантури чи асистентури-стажування (за наявності);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою 086-у;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома);
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта (за наявності);
 • довідку з місця роботи про середньомісячну заробітну плату для осіб, які вступають до аспірантури денної форми навчання чи асистентури-стажування (за підписом керівника установи та головного бухгалтера);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • 2 фотографії (3х4).

Документи подаються у білому картонному швидкозшивачі.

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Після зарахування до аспірантури з відривом від виробництва або асистентури-стажування вступником подається трудова книжка (за наявності) з записом про звільнення з останнього місця роботи.

Заяви про прийом до аспірантури та асистентури-стажування з усіма зазначеними вище документами приймаються у відділі міжнародних зв’язків та аспірантури з 25 серпня по 24 вересня щодня, крім суботи та неділі за адресою:

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40, (з 10.00 – 16.00). Контактний тел. 272 02 17.


Вступні іспити до аспірантури та асистентури-стажування проводяться з 28 вересня по 12 жовтня.

Допуск до вступних іспитів надається приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником (для аспіранта) або з творчим керівником (для асистента-стажиста), розгляду реферату або поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового чи творчого керівника.

На підставі результатів вступних іспитів приймальна комісія виносить рішення про кожного вступника окремо. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні мають вступники які одержали рекомендацію ДЕК до вступу в аспірантуру чи асистентуру-стажування.

Вступники до аспірантури та асистентури-стажування, які позитивно склали вступні іспити але не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом.


Затверджено проведення вступних екзаменів в усній формі по білетам за
наступним розкладом:

[НАВЕРХ]

026 Сценічне мистецтво

Назва екзамену

Дата проведення

Театрознавча історіографія та джерелознавство (Додатковий екзамен для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі).

27.09.2017 р.

Спеціальність

28.09.2017 р.

Іноземна мова

02.10.2017 р.

Естетика

09.10.2017 р.

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Назва екзамену

Дата проведення

Історія та теорія кіно і телебачення (Додатковий екзамен для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі).

27.09.2017 р.

Спеціальність

28.09.2017 р.

Іноземна мова

02.10.2017 р.

Естетика

09.10.2017 р. 
  

   Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co