КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


Підготовка науково-педагогічних кадрів

**

ДОДАТКИ:


Аспірантура та асистентура-стажування

[НАВЕРХ]

В університеті постійно триває процес нарощування наукового потенціалу за рахунок захисту молодими науковцями кандидатських дисертацій з профілюючих для університету наукових спеціальностей.

Як основна форма планомірної підготовки висококваліфікованих педагогічних і творчих кадрів в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого з 1964 року діє аспірантура, а з 1970 року діє асистентура–стажування.

За роки їх функціонування підготовлена яскрава плеяда викладачів та митців, які продовжують і розвивають високі традиції мистецької педагогіки та творчої майстерності, засновані видатними діячами української сцени та кіно наприкінці ХІХ - початку ХХ ст.


О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І.К. Карпенка-Карого
оголошує конкурсний набір до аспірантури та асистентури-стажування на 2018/19 навчальний рік

[НАВЕРХ]

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 та Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженими наказом МОН України 13.10.2016 р. № 1236.

Набір до аспірантури здійснюється зі спеціальностей:

 • 026 Сценічне мистецтво;
 • 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво.

Набір до асистентури-стажування (тільки денна форма навчання) здійснюється зі спеціальностей:

 • Сценічне мистецтво;
 • Аудіовізуальне мистецтво та виробництво.

Вступники до аспірантури та асистентури-стажування подають наступні документи:

 • заяву на ім’я ректора університету з візою завідувача відповідної кафедри;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • реферат з обраної спеціальності з відгуком та оцінкою рецензента, призначеного кафедрою.
  Реферат оформлюється за вимогами до наукової статті. Обсяг реферату: 20 – 22 аркуші А4,
  шрифт Times New Roman 14, 1,5 інтервал;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та додаток до диплому. Особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, подають копію диплому, перекладеного на українську мову з апостилем та консульською легалізацією. У перший рік навчання ці особи повинні пройти процедуру визнання в Україні їх дипломів шляхом нострифікації.
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • 2 фотографії (3х4).

Документи подаються у білому картонному швидкозшивачі.

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Після зарахування до аспірантури з відривом від виробництва або асистентури-стажування вступником подається трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи.

Заяви про прийом до аспірантури та асистентури-стажування з усіма зазначеними вище документами приймаються у відділі міжнародних зв’язків та аспірантури щодня, крім суботи та неділі за адресою:

м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40, (з 10.00 – 16.00) в такі терміни:

з 10 травня по 31 травня;

з 1 серпня по 27 серпня.

Контактний тел. 272 02 17.

Вступні екзамени до аспірантури та асистентури-стажування проводяться з 28 серпня по 4 вересня.

Вступні екзамени до аспірантури КНУТКТ складаються з:

 • спеціальності (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра);
 • естетики;
 • іноземної мови за вибором (англійської, німецької, іспанської, французької) в обсязі, що відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти . Вступник, який має міжнародний сертифікат з іноземної мови, що засвідчує рівень В2, звільняється від складання вступного екзамену з іноземної мови. Наявність такого сертифіката прирівнюється до результатів вступного екзамену з іноземної мови з найвищим балом.
 • Вступники, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), складають додатковий вступний екзамен у формі співбесіди.

Вступники до аспірантури та асистентури-стажування, які позитивно склали вступні іспити але не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом.


 


   
Новини в офіційному телеграм каналі:
https://t.me/knutkt

Загальний чат
для питань:

https://t.me/knutktgroup
Чат гуртожитку:
https://t.me/knutkthostel

 


Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co