КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти         Увага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт нашого університету знаходиться за адресою:
  www.knutkt.com.ua

Вступ 2018


ВИМОГИ ДО КОНСУЛЬТАЦІЙ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 026 - СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО
(ТЕАТРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО)

Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру і кіно»

Усі бажаючі вступити за обраною програмою до подання документів у приймальну комісію проходять попередні консультації для вступників. На консультацію необхідно підготувати репертуар, передбачений програмою вступних творчих конкурсів за цією освітньо-професійною програмою на пам'ять:

 • вірш,
 • байка,
 • прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хв.),
 • монолог з п’єси,
 • пісня.

Члени комісії, прослуховуючи підготовлений вступником репертуар, дають необхідні поради щодо обраного ним літературного матеріалу та його виконання, можуть порекомендувати змінити підготовлену програму, доповнити її іншими творами.

Вступник за освітньо-професійною програмою «Акторське мистецтво драматичного театру і кіно» повинен мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість, музикальність та пластичність. Вступник повинні виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача. Обов’язковою умовою є відсутність органічних вад мовлення і голосу та фізичних недоліків, достатній рівень фізичного розвитку (з урахуванням віку).


Освітньо-професійна програма «Режисура драматичного театру»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників.
Для проходження консультації потрібно подати режисерську розробку п’єси чи інсценівки за вибором вступника, яка містить у собі основи аналізу та задуму майбутньої вистави. Більш детально має бути розроблена сцена, в основі якої лежить одна з основних подій п’єси (її загальне режисерське бачення, принципи пластично-просторового розв’язання, звуковий ряд). До роботи можуть бути подані ескізи костюмів та декорацій, планування сцени, партитура звукового та світлового оформлення.

Метою попередніх консультацій для вступників є виявлення громадянської позиції вступника, його знання життя, вміння розібратися в сьогоденних життєвих процесах, виявлення режисерського способу мислення - здібності розкрити природу подій, побудувати конфлікт, розкрити у зіткненні людські характери, виявлення здатності до образного мислення та точного визначення шляху героїв до надзавдання.

Вступники на цю спеціалізацію повинні мати здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення сценічного твору, бути наділеними конкретністю режисерського бачення. Велике значення має акторське обдарування, педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності.


Освітньо-професійна програма «Режисура цирку»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників у вигляді співбесіди, метою яких є виявлення життєвої позиції вступника, режисерського способу мислення – образного мислення цирковими трюками та здатністю побудови на їх основі оригінальних номерів циркового мистецтва.

Вступники на цю спеціалізацію повинні мати здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення циркового твору, бути наділеними конкретністю режисерського бачення. Велике значення мають педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватися у проблемах сучасного мистецтва, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності. Обов’язково має бутиобізнаність в галузі циркового мистецтва, володіння одним або декількома цирковими жанрами.


Освітньо-професійна програма «Мистецтво театру ляльок та анімації»

 • Спеціалізація «Акторське мистецтво театру ляльок»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійної програми до подання документівдля вступу проходять попередні консультації для вступників.

На консультацію заспеціалізацією «Акторське мистецтво театру ляльок» необхідно підготувати напам'ять репертуар, передбачений програмою вступних творчих конкурсів з цієї спеціальності:
 • вірш,
 • байка,
 • прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хв.),
 • монолог з п’єси,
 • пісня.

Члени комісії, прослуховуючи підготовлений вступником репертуар, дають необхідні поради щодо обраного ним літературного матеріалу та його виконання, можуть порекомендувати змінити підготовлену програму, доповнити її іншими творами.

Вступник також повинен мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість, музикальність та пластичність. Вступник повинен виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача. Обов’язковою умовою є відсутність органічних вад мовлення і голосу та фізичних недоліків, достатній рівень фізичного розвитку (з урахуванням віку).
 • Спеціалізація «Режисура театру ляльок»

Для проходження консультації за спеціалізацією «Режисура театру ляльок» потрібно подати режисерську розробку п’єси чи інсценівки за вибором вступника, яка містить у собі основи аналізу та задуму майбутньої вистави. Більш детально має бути розроблена сцена, в основі якої лежить одна з основних подій п’єси (її загальне режисерське бачення, принципи пластично-просторового розв’язання, звуковий ряд). До роботи можуть бути подані ескізи костюмів та декорацій, планування сцени, партитура звукового та світлового оформлення.

Метою попередніх консультацій для вступників є виявлення громадянської позиції вступника, його знання життя, вміння розібратися в сьогоденних життєвих процесах, виявлення режисерського способу мислення - здібності розкрити природу подій, побудувати конфлікт, розкрити у зіткненні людські характери, виявлення здатності до образного мислення та точного визначення шляху героїв до надзавдання.

Вступники на цю спеціалізацію повинні мати здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення сценічного твору, бути наділеними конкретністю режисерського бачення. Велике значення має акторське обдарування, педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності.
 • Спеціалізація «Сценографія театру ляльок»
На консультацію подаються домашні заготовки: художні роботи, виконані з натури, живопис, рисунки, копії, композиції, а також інші художні роботи, які вступник вважає необхідним продемонструвати комісії.


Освітньо-професійна програма «Режисура балету»

Вступник на цю спеціалізацію повинен мати хореографічну освіту.

До подання документів всі бажаючі вступити проходять консультації для вступників, мета яких – виявити ерудицію та загальний культурний рівень вступника, його обізнаність із спеціальною літературою; вміння орієнтуватися у різних методиках хореографічних підходів у навчанні, а також балетмейстерську уяву.

Вступник повинен мати здібності до художньо-композиційного мислення, педагогічні та організаційні здібності, вміння орієнтуватися в питаннях театрального життя; він повинен не лише володіти технікою танцю, а й вміти створити художній хореографічний образ. Бажано мати досвід роботи в галузі хореографії у професійному театрі.

Вступник має бути готовим показати всі програмні розділи уроку класичного танцю та рухи народних та сценічних танців.


Освітньо-професійна програма «Театрознавство»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників.

На консультацію протібно підготувати критичні статті та рецензії на театральні вистави, творчі портрети акторів, режисерів, театральні нариси (опубліковані й неопубліковані) тощо.

Кожна робота має бути підписана автором і мати стисле пояснення з викладом власного творчого завдання.

Вступники повинні мати достатній культурний рівень, здібності до критичного аналізу творів драматургії, театрального мистецтва. Також вступники мають бути обізнані з різними видами мистецтв, регулярно читати пресу з мистецьких питань і намагатися самостійно (усно чи письмово) аналізувати побачені вистави.


Освітньо-професійна програма «Організація театральної справи»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників.

Консультація проходить у формі співбесіди вступника з викладачами кафедри з основних творчих, теоретичних та організаційних проблем обраної професії.


ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 021 - АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО
ТА ВИРОБНИЦТВО
(КІНО-, ТЕЛЕМИСТЕЦТВО)


Освітньо-професійна програма
«Режисура ігрового кіно»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників.

Для проходження консультації подаються дві власні літературні роботи, написані на підставі життєвого досвіду вступника у жанрі оповідання, документального нарису, новели, казки, сценарію (кожна обсягом до 5 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно або на телебаченні. Друга може бути літературним твором.

У роботах, що подаються на консультацію, вступник має виявити спостережливість, знання життя, уміння детально й зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити.

Також вступник має виявити здатність до образного, дійово-подійного та екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, певного життєвого досвіду, досвіду роботи в кіно чи на телебаченні.

Додатково на консультацію можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.


Освітньо-професійна програма «Режисура анімаційного фільму»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників. На консультацію вступник подає:

 1. свої малюнки, начерки з натури, живописні та графічні роботи, що характеризують рівень підготовки з малювання (бажано – комікси, карикатури, начерки людей та тварин у русі);
 2. письмовий твір на тему: «Рецензія на анімаційний фільм» обсягом 1-2 сторінки.


Освітньо-професійна програма «Драматургія кіно і телебачення»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників.

На консультацію подаються дві власні літературні роботи, написані на підставі життєвого досвіду вступника у жанрі оповідання, документального нарису, новели, казки, сценарію (кожна обсягом до 5 друкованих сторінок). Одна з цих робіт має бути написана у формі, придатній для постановки в кіно або на телебаченні. Друга може бути літературним твором.

У роботах, що подаються на консультації для вступників, вступник має виявити свою громадянську позицію, спостережливість, знання життя, уміння детально й зримо відтворити поведінку героїв у тих чи інших обставинах, розкрити природу події, образно її осмислити.

Вступники за обраною освітньо-професійною програмою мають виявити здатність до образного, дійово-подійного та екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, певного життєвого досвіду, досвіду роботи в кіно чи на телебаченні.

Додатково на консультації для вступників можуть бути подані оригінальні вірші, малюнки, фотографії, пісні та інші твори, що розкривають будь-яку грань творчої обдарованості вступника.


Освітньо-професійна програма «Майстерність диктора та
ведучого програм телебачення
»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників.

На консультацію необхідно підготувати репертуар, передбачений програмою вступних творчих конкурсів за цією освітньо-професійною програмою напам'ять:

 • вірш,
 • байка,
 • прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хв.),
 • монолог з п’єси,
 • пісня.

Члени комісії, прослуховуючи підготовлений вступником репертуар, дають необхідні поради щодо обраного ним літературного матеріалу та його виконання, можуть порекомендувати змінити підготовлену програму, доповнити її іншими творами.

Вступники за обраною освітньо-професійною програмою повинні мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість, музикальність та пластичність. Вони повинні виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача. Обов’язковою умовою є відсутність органічних вад мовлення і голосу та фізичних недоліків, достатній рівень фізичного розвитку (з урахуванням віку).


Освітньо-професійна програма «Режисура телебачення»

Усі бажаючі вступити до подання документів у приймальну комісію проходять попередні творчі консультації для вступників.

Для проходження консультацій вступник повинен виконати літературні роботи (нариси, оповідання, новели, репортажі тощо), написані за власними життєвими враженнями (опубліковані й неопубліковані), сценарні фрагменти (оригінальні чи екранізації для кіно, телебачення чи радіо) і режисерські розробки; критичні статті, рецензії, кіносценарії, фрагменти сценаріїв, експлікації, вірші, фотографії, малюнки та інші роботи, які дають можливість визначити фахову придатність та творчі здібності вступника.

Вступники даною освітньо-професійною програмою мають виявити здатність до образного, дійово-подійного та екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, певного життєвого досвіду, досвіду роботи в кіно чи на телебаченні.

Кожна робота має бути підписана автором і мати стисле пояснення з викладом власного творчого завдання.


Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»

За даною освітньо-професійною програмою приймаються особи, які мають повну музичну освіту або закінчили приватний музичний коледж, дитячу музичну академію, музичне училище, консерваторію або мають неповну музичну освіту (незакінчена музична семирічна школа).

Усі бажаючі вступати за даною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації, які відбуваються у формі співбесіди вступника з викладачами кафедри з основних творчих, теоретичних та організаційних проблем обраної професії.Освітньо-професійна програма «Кінооператорство»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників.

Для цього на консультацію вступникам бажано приходити з фотороботами в електронному вигляді (репортажні, жанрові, портрети, пейзажі, інтер’єри, натюрморти тощо), які свідчать про вміння вступника образно відтворити події та явища дійсності засобами фотографії. Кожна робота повинна мати назву, стисле пояснення творчого завдання та техніки виконання.

Вступникам за освітньо-професійною програмами
«Кінооператорство» та «Фотомистецтво»

Під час проведення відбірних консультацій вступникам потрібно залишити свої надруковані фотороботи та отримати талон-допуск до фотопавільйона для виконання завдання з творчої фотографії на вступному творчому випробуванні


Освітньо-професійна програма «Кінознавство»

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників.

На консультацію необхідно представити критичні статті та рецензії на фільми або телепрограми, творчі портрети акторів, режисерів, кінонариси тощо (опубліковані й неопубліковані).

Кожна робота має бути підписана автором і мати стисле пояснення з викладом власного творчого завдання.

Вступники повинні мати достатній загальний культурний рівень, здібності до критичного аналізу творів екранного мистецтва, бути обізнаними з різних видів мистецтва, регулярно читати про кіно і телебачення та їх проблеми, намагатися самостійно (усно чи письмово) аналізувати побачені фільми чи телепрограми.


Освітньо-професійна програма «Організація кінотелевиробництва»

За цією освітньо-професійною програмою Університет готує організаторів кіновиробництва – директорів, заступників директорів та адміністраторів зйомочних груп, а також бухгалтерів та економістів, що працюють безпосередньо в знімальних групах (як у кіно, так і телевізійному фільмовиробництві), та на студіях відеофільмів.

Усі бажаючі вступити за обраною освітньо-професійною програмою до подання документів для вступу проходять попередні консультації для вступників.

Консультацію проходять у формі співбесіди вступника з викладачами кафедри з основних творчих, теоретичних та організаційних проблем обраної професії. Вступник повинен мати організаторські здібності та розвинене логічне мислення, бути обізнаним у поточному кінопроцесі та кіновиробництві. 
  

   Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co