КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти         Увага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт нашого університету знаходиться за адресою:
  www.knutkt.com.ua

Програми творчих конкурсів спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" 2018Програми творчих конкурсів

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 021 «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ВИРОБНИЦТВО»

Освітньо-професійні програми:


«Режисура ігрового кіно» (групи А, Б)

«Режисура анімаційного фільму»

«Драматургія кіно і телебачення»

«Режисура телебачення»

«Майстерність диктора та ведучого програм телебачення»

«Звукорежисура»

«Кінооператорство»

«Кінознавство»

«Організація кінотелевиробництва»Освітньо-професійна програма
«
Режисура ігрового кіно»

[НАВЕРХ]

Вступне творче випробування носить комплексний характер та складається з двох частин: творче випробування з фаху (теоретично) та творче випробування з фаху (практично). Випробування мають на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість вступника. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, певного життєвого досвіду, бажано – досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

Перший етап творчого конкурсу випробування з фаху (теоретично).

Авторський твір на одну із запропонованих комісією тем: написання невеликого сценарію, новели, нарису. Робота виконується протягом 3-х годин (180 хв.) у присутності членів екзаменаційної комісії. Як за характером, так і за вимогами ця робота аналогічна роботам, що подаються на відбірні консультації.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Випробування з фаху (теоретично)

Авторський твір на запропоновану тему

Відсутність літературних здібностей, повне нерозуміння основ кінодраматургії, невміння розкрити задану тему, відсутність авторського бачення теми.

Літературні здібності посередні, неповне розуміння основ кінодраматургії, неповне розкриття заданої теми, відсутність авторського бачення теми, бідний словниковий запас.

Демонстрація літературних здібностей, розуміння основ кінодраматургії, розкриття теми та ідеї, але відсутність яскравого авторського бачення.

Відмінні літературні здібності, розуміння основ кінодраматургії, повне розкриття теми та ідеї, вміння оперувати образами, метафорами, деталями, наявність яскравого авторського бачення.

Другий етап творчого конкурсу випробування з фаху (практично).

Комплексне випробування, що складається з трьох частин.

1. Майстерність актора

Перевірка музично-ритмічних та пластичних даних вступника. Вступник має підготувати (за власним вибором) пісню і танець (народний, бальний або сучасний) і виконати їх як завершені сценічні номери.

Вступник має виконати літературні та драматичні твори (вірш, уривок з прозового твору, байку та монолог з п'єси) тривалістю не більше 2-3 хвилин кожний, підготовлені за власним вибором. Також вступникові може бути запропоновано знайти пластичне вирішення будь-якої дії чи події, вірша чи іншого уривку. Ці завдання можуть виконуватися вступником як імпровізаційно, так і з наданням мінімального часу на їх підготовку (до 5 хвилин).

2. Практична режисура.

Вступник повинен створити, поставити й виконати (із залученням як виконавців інших вступників) короткий (до 5 хвилин) етюд за власним вибором.

3. Співбесіда

Співбесіда проводиться з широкого кола питань і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань і основних елементів обраної професії. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених кафедрою питань для абітурієнтів та на два додаткових питання з боку приймальної комісії, крім того, на співбесіді може бути обговорена письмова робота вступника, а також дана загальна оцінка творчих даних вступника, які він виявив на всіх етапах іспитів з фаху.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Випробування з фаху (практично)

 • Майстерність актора
  Перевірка музично-ритмічних та пластичних даних

Повна відсутність музичних і пластичних даних (слуху, ритму), неосмислене читання прозових і віршованих творів, неспроможність проявити своє ставлення до змісту твору.

Часткова відсутність музично-пластичних даних, осмислене читання прозових та віршованих творів, або невміле виділення авторської мови та мови персонажів, нерозуміння підтексту твору, нездатність до імпровізації.

Наявність музично-пластичних даних, осмислене читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, але не досить впевнене визначення його теми та ідеї, здатність до імпровізації.

Осмислене та яскраве читання прозових та віршованих творів, розуміння підтексту твору, виявлення власного ставлення до змісту творів за допомогою засобів художньої виразності, присутність літературного смаку у виборі репертуару, демонстрація акторських здібностей, здатність до імпровізації.

1. Практична режисура

Постановка і виконання етюду

Невміння розкрити тему та ідею сценічного етюду.


Неповне розкриття теми та ідеї сценічного етюду, його невиразність.

Розкриття теми та ідеї сценічного етюду, але відсутність яскравого творчого бачення.

Прояв фантазії та винахідливості у розкритті теми та ідеї сценічного етюду, наявність яскравого авторського бачення.

3. Співбесіда

Відсутність загальних знань з фаху (незадовільні відповіді на питання комісії).

Відсутність конкретних відповідей на запитання комісії, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа.

Чіткі відповіді на запитання як із переліку, так і на додаткові питання комісії, але допущені 1-2 помилки.

Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові питання комісії.


КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Що таке ігрове кіно?
 2. Витоки кіномистецтва.
 3. Сучасні форми екранних мистецтв.
 4. Кінематографічний та реальний простір: спільне та відмінне.
 5. Кінематограф та телебачення: в чому спільність, в чому різниця.
 6. Природа екранного видовища.
 7. Що таке ідея та тема.
 8. Що таке жанр та стиль.
 9. Що таке фабула та сюжет.
 10. Шляхи розвитку кінематографа.
 11. Зародження кінематографа.
 12. Естетика німого кіно.
 13. Багатогранність професії режисера ігрового кіно.
 14. Режисер як організатор знімального процесу. Його функції та завдання.
 15. Сценарій – літературна основа майбутнього фільму.
 16. Екранізація літературного твору.
 17. Творчий склад знімальної групи і роль кожного з її членів.
 18. Роль оператора у створенні фільму.
 19. Художній образ у кіно.
 20. Екранний образ та реальне явище: спільне та відмінності.
 21. Інформаційна та естетична функції кінематографа.
 22. Музика в кіно.
 23. Звук у кіно.
 24. Художник у кіно.
 25. Роль кінодраматурга у створенні фільму.
 26. Основні принципи композиції фільму (експозиція, зав’язка, кульмінація, розв’язка, апофеоз).
 27. Як вирозумієте термін "мізансцена"?
 28. Українська школа ігрового кіно.
 29. Сергій Ейзенштейн – видатний кінорежисер та теоретик кіно.
 30. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінопубліцист.
 31. Поетичне кіно України.
 32. Творчість Сергія Параджанова. Фільм "Тіні забутих предків".
 33. Творчість Юрія Іллєнка. Аналіз його фільму (за вибором абітурієнта).
 34. Монтаж та його роль у кіно.
 35. Ваш улюблений режисер. Аналіз фільму.
 36. Класична українська література. Аналіз улюбленого твору.
 37. Класична зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
 38. Сучасна українська література. Аналіз улюбленого твору.
 39. Сучасна зарубіжна література. Аналіз улюбленого твору.
 40. Живопис класичний та сучасний. Аналіз улюбленого твору.
 41. Ваш улюблений художник. Аналіз картини.
 42. Ваш улюблений композитор. Аналіз твору.
 43. Актор в ігровому фільмі.
 44. Характер героя. Засоби донесення характеру героя до глядача.
 45. Фільми про мистецтво.
 46. Фільми про тварин.
 47. Комп’ютерні технології, їхній вплив на сучасне кіномистецтво.
 48. Розшифруйте термін "Віртуальна реальність".
 49. У чому полягає синтетичність кіно як мистецтва.
 50. Фільми для дітей та юнацтва.
 51. Музика в кіно, музичні фільми.
 52. Монтаж – як ви розумієте цей процес.
 53. Чорно-біле кіно та кольорове (сьогодні).
 54. Функція субтитрів.
 55. "Суб’єктивна" та "об’єктивна" камера.
 56. Перелічити кінофестивалі України.
 57. Жанрові різновиди кіно.
 58. Літературний сценарій фільму.
 59. Етапні ігрові та неігрові фільми розвитку українського кіно.
 60. Видатні постаті режисерів в історії вітчизняного та світового кіно (ігрового та неігрового).
 61. Фотографія і кінокадр - в чому спільність і в чому різниця.
 62. Основні принципи драматургічної побудови фільму.
 63. Де, коли виник кінематограф. Основні історичні етапи становлення нового мистецтва.
 64. Визначні фільми та кіномитці радянської доби.
 65. Першопрохідці кінематографа.
 66. Кінематограф і споріднені мистецтва.
 67. Кінематограф і література.
 68. Кінематограф і театр.
 69. Кінематограф і образотворче мистецтво.
 70. Кінематограф і музика.
 71. Кінематограф і архітектура.
 72. Сучасні форми екранних мистецтв.
 73. Коли і де відбувся перший кінопоказ.
 74. Комедійні фільми радянської доби.
 75. Історичні фільми.
 76. Кінорежисер Ігор Савченко.
 77. Видатні актори українського кіно.
 78. Видатні актори кіно радянської доби.
 79. Видатні актори світового кінематографа.
 80. Наукова фантастика на екрані.
 81. Гостросюжетні фільми.
 82. Короткометражні, повнометражні фільми та серіали.
 83. Українські фільми 70-90-х років.
 84. Кінофільми українського режисера Івана Миколайчука.
 85. Кінофільми українського кінорежисера Леоніда Бикова.
 86. Виховна функція кінематографа.
 87. Феномен Ч.Чапліна.
 88. Українські фільми 90-х – 2000 р.
 89. Роль американського кінематографа в сучасному світі.
 90. Українські фільми 2000-2015 років.
 91. Фільми-казки.
 92. Сучасний український кінематограф.
 93. Роль кінематографа в суспільному житті.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алов А.А., Наумов В.Н. "Статьи, свидетельства, высказывания", М., Искусство, 1989
 2. Балаш Б. "Кино, становление и сущность нового искусства", М., Прогресс, 1968
 3. Бондарчук С.Ф. "Желание чуда", М., Искусство, 1981
 4. Братья Васильевы Собрание сочинений в 3т., М., Искусство, 1981
 5. Вертов Дзига "Статьи. Дневники. Замыслы", М., Искусство, 1966
 6. Герасимов С. Собрание сочинений в 3 т., М., Искусство, 1983
 7. Герасимов С. "Воспитание кинорежиссера", М., 1978
 8. Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К., Мистецтво, 1984
 9. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966
 10. Іллєнко Ю. "Парадигма кіно", К., 1999
 11. Іллєнко М. "Кіно. Шпори для абітурієнтів", К., 2005
 12. Ілляшенко В.В. "Книга режисури", К., "ВІК", 2002
 13. Левчук Т., Ілляшенко В., "Кінорежисура", К., 1981
 14. Кісін В.Б. "Із творчої спадщини", К., "КМ Academia", 1999
 15. Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво", К., Мистецтво 1985
 16. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., -Л., Искусство, 1986
 17. Кулешов Л.В. "Искусство кино", Собр.соч, в Зт., М., Искусство, 1987
 18. Мачерет А.В. "Художественные течения в советском кино", М., Искусство.
 19. Митта А.Н. "Кино между раем и адом", М., "Подкова", 2000
 20. Пудовкин В.И. Собр.соч, в 3 т., М., Искусство, 1975.
 21. Ромм М.И. Избранные произведения в 3 т., М., Искусство, 1980
 22. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т., М., Искусство
 23. Скуратівський В. "Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98
 24. Тарковский А.А. "Лекции по режиссуре", "Искусство кино", № 10//1990
 25. Ширман Р. "Телевізійна режисура", К., 2004
 26. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в 3 т., М., Искусство 1964
 27. Юткевич С.И. Собр.соч. в 3 т. М., Искусство, 1990.

[НАВЕРХ]


Освітньо-професійна програма
«Режисура анімаційного фільму»

[НАВЕРХ]

Творчі випробування мають на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість вступника. Важливе значення має наявність у нього акторських, організаторських та педагогічних здібностей, вміння проаналізувати характер та поведінку героїв анімаційних, кінематографічних і літературних творів. Вступник повинен мати загальне початкове уявлення з анімації та, бажано, навички самостійної роботи в цій галузі.

Однією з специфічних, але основних умов для вступника є вміння малювати приблизно на рівні художньої школи та вміння мислити за допомогою розгорнутого ряду малюнків, по яких можна прочитати сюжет та думку автора, показати серії рисунків за власною придуманою історією. Робота повинна виглядати подібною до коміксу, мати персонажі, розроблені самим автором, розвиток події та власне бачення графічного втілення.

Перший етап творчого конкурсу спеціальність (практично).

Виготовлення детальної розкадровки до анімаційного фільму на одну із запропонованих тем: байка, вірш, казка, анекдот, пісня тощо. Робота виконується протягом 3-х годин (180 хв.) у присутності членів комісії. Матеріал вільний, за бажанням абітурієнта (туш, олівець, фломастер та ін.). Абітурієнту надається папір в необмеженій кількості для роботи. Обов’язкова вимога – разом з роботою здати чернетки.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Спеціальність (практично)

Виготовлення детальної розкадровки до анімаційного фільму

Повне нерозуміння основ розкадровки фільму, відсутність авторського бачення, повне невміння малювати.

Неповне розуміння розкадровки як початкової стадії фільму, погана графічна підготовка.

Розуміння розкадровки як бачення майбутнього фільму. Посередня графічна підготовка. Відсутність яскравого авторського бачення.

Повне розкриття теми в розкадровці. Яскравий авторський підхід до майбутнього фільму. Відмінна графічна підготовка

Другий етап творчого конкурсу спеціальність (усно та письмово).

1. Майстерність актора (письмово).

Виготовлення детальної розкадровки мізансцени, у якій буде зроблено акцент на вирішення суто акторського завдання (на вибір з 2-3 запропонованих комісією сюжетів). Матеріали для виготовлення роботи вільні, за бажанням абітурієнта (туш, олівець, фломастер та ін.), надається лише папір формату А4.

2. Співбесіда (усно).

Співбесіда проводиться з широкого кола питань і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, розуміння ним характеру, завдань і основних елементів обраної професії. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених кафедрою питань для абітурієнтів та на два додаткових питання з боку приймальної комісії. Крім того, на співбесіді може бути обговорена письмова робота вступника, а також дана загальна оцінка творчих даних вступника, які він виявив на всіх етапах іспитів з фаху.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

спеціальність (усно та письмово)

Майстерність актора (письмово)

Невміння розкрити тему та ідею розкадровки мізансцени

Неповне розкриття теми та ідеї розкадровки мізансцени, її невиразність.

Розкриття теми та ідеї розкадровки мізансцени, але відсутність яскравої виразності.

Прояв фантазії та виразності у розкритті теми та ідеї розкадровки мізансцени, наявність яскравої авторської виразності.

Співбесіда (усно).

Відсутність загальних знань з фаху (незадовільні відповіді на питання комісії). Нерозуміння основних історичних та сучасних процесів кінематографу.

Відсутність конкретних відповідей на запитання комісії, лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа.

Чіткі відповіді на запитання як із переліку, так і на додаткові питання комісії, але допущені 1-2 помилки.

Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові питання комісії.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Що таке анімаційний фільм?
 2. Визначні зарубіжні анімаційні фільми.
 3. Визначні українські анімаційні фільми.
 4. Визначні анімаційні фільми радянської доби.
 5. Режисери та художники світової та вітчизняної анімації.
 6. Різниця між авторською та комерційною анімацією.
 7. Ставлення до скульптури, архітектури, фотографії.
 8. Гумор та сатира у світовій та вітчизняній графіці.
 9. Ставлення до бардівської пісні.
 10. Уолт Дісней та його фільми.
 11. Режисери українського анімаційного кіно.
 12. Ставлення до коміксів.
 13. Мальована і об’ємна анімація.
 14. Визначні українські художники.
 15. Анімація та образотворче мистецтво.
 16. Фантазія автора в анімаційному фільмі.
 17. Що таке ідея та тема твору?
 18. Шляхи розвитку анімації.
 19. Зародження кінематографа.
 20. Багатогранність професії режисера анімаційного кіно.
 21. Сценарій – літературна основа майбутнього фільму.
 22. Екранізація літературного твору.
 23. Умовність анімації.
 24. Улюблені анімаційні фільми.
 25. Режисер і художник в анімаційному фільмі.
 26. Художній образ у кіно.
 27. Роль кінодраматурга у створенні фільму.
 28. Основні принципи композиції фільму (експозиція, зав’язка, кульмінація, розв’язка).
 29. Українська школа анімації.
 30. Олександр Довженко – кінорежисер, письменник, кінопубліцист.
 31. Режисер Ю. Норштейн і його фільми.
 32. Ваш улюблений режисер-аніматор. Аналіз фільму.
 33. Класична українська література. Улюблений твір.
 34. Класична зарубіжна література. Улюблений твір.
 35. Сучасна українська література. Улюблений твір.
 36. Сучасна зарубіжна література. Улюблений твір.
 37. Живопис класичний та сучасний. Улюблений твір.
 38. Ваш улюблений художник. Аналіз картини.
 39. Режисери анімаційного кіно: А.Хржановський, М.Котьоночкін, Е.Назаров, О.Татарський.
 40. Ваш улюблений композитор. Аналіз твору.
 41. Жанрові різновиди анімаційного кіно.
 42. Літературний сценарій фільму.
 43. Етапні ігрові та анімаційні фільми в історії кінематографа.
 44. Видатні постаті режисерів в історії вітчизняного та світового кіно (ігрового та анімаційного).
 45. Де, коли виник кінематограф. Основні історичні етапи становлення нового мистецтва.
 46. Першопрохідці кінематографа.
 47. Кінематограф і споріднені мистецтва.
 48. Кінематограф і література.
 49. Кінематограф і образотворче мистецтво.
 50. Сучасні форми екранних мистецтв.
 51. Коли і де відбувся перший кінопоказ.
 52. Сучасний український кінематограф.
 53. Сучасні форми екранних мистецтв.
 54. Природа екранного видовища.
 55. Що таке ідея та тема.
 56. Що таке жанр та стиль.
 57. Що таке фабула та сюжет.
 58. Інформаційна та естетична функції кінематографа.
 59. Звук у кіно.
 60. Художник у кіно.
 61. Як вирозумієте термін "мізансцена"?
 62. Українська школа анімаційного кіно.
 63. Сергій Ейзенштейн – видатний кінорежисер та теоретик кіно.
 64. Поетичне кіно України.
 65. Монтаж та його роль у кіно.
 66. Актор в анімаційному фільмі.
 67. Характер героя. Засоби донесення характеру героя до глядача.
 68. Фільми про мистецтво.
 69. Комп’ютерні технології, їхній вплив на сучасне кіномистецтво.
 70. Розшифруйте термін "Віртуальна реальність".
 71. У чому полягає синтетичність кіно як мистецтва.
 72. Фільми для дітей та юнацтва.
 73. Музика в кіно, музичні фільми.
 74. Перелічити значні світові кінофестивалі.
 75. Етапні ігрові та анімаційні фільми українського кіно.
 76. Фотографія і кінокадр - в чому спільність і в чому різниця.
 77. Визначні фільми та кіномитці радянської доби.
 78. Першопрохідці кінематографа.
 79. Кінематограф і театр.
 80. Кінематограф і музика.
 81. Музика в анімаційному фільмі.
 82. Сучасні форми екранних мистецтв.
 83. Видатні актори українського кіно.
 84. Київська студія анімаційних фільмів.
 85. Кінорежисер В. Пудовкін.
 86. Виховна функція кінематографа.
 87. Феномен Ч.Чапліна.
 88. Фільми-казки.
 89. Роль кінематографа в суспільному житті.
 90. Видатні українські художники-аніматори.
 91. Видатні скульптори світового мистецтва.
 92. Видатні графіки світового мистецтва.
 93. Видатні архітектори світового мистецтва.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Асенин С. Волшебники экрана, М., 1974.
 2. Асенин С. Фантастический мир Карела Зеемана, М., 1979.
 3. Асенин С. Иржи Трынка – тайна кинокуклы. М., 1982.
 4. Арнольд Э. Жизнь и сказка Уолта Диснея, Л., 1968.
 5. Бабаченко Д. Искусство мультипликации, М., 1964.
 6. Гамбург Е. Тайны рисованного мира. М., 1966.
 7. Гамбург Е. Рисованный и кукольный мир, М., 1981.
 8. Гамбург Е., Пекарь В. Художники оживленного рисунка. М., 1984.
 9. Бартон К. Как снимают мультфильмы, М., 1981.
 10. Иванов-Вано И. Рисованный фильм, М., 1980.
 11. Иванов-Вано И. Кадр за кадром, М., 1980
 12. Крижанівський Б. Мальоване кіно України, К., 1968.
 13. Крижанівський Б. Мистецтво мультиплікації, К., 1981.
 14. Мультипанорама: збірник сценаріїв українських мультиплікаційних фільмів (упорядник Крижанівський Б.), К., 1979.
 15. Мультипанорама: 2-й збірник сценаріїв Українських мультиплікаційних фільмів (упорядник Крижанівський Б.) К., 1984.
 16. Сивоконь Е. Если вы любите мультипликацию, К., 1984.
 17. Ширман Н. 300 порад кінолюбителям, К., 1968.
 18. Шупік О. Мистецтво мультиплікації, К., 1983.
 19. Бондарчук С.Ф. Желание чуда, М., Искусство, 1981.
 20. Братья Васильевы Собрание сочинений в 3т., М., Искусство, 1981.
 21. Вертов Дзига Статьи. Дневники. Замыслы, М., Искусство, 1966.
 22. Герасимов С. Собрание сочинений в 3 т., М., Искусство, 1983.
 23. Герасимов С. Воспитание кинорежиссера, М., 1978.
 24. Горпенко В.Г. Пластика фільму, К., Мистецтво, 1984.
 25. Довженко О.П. Твори в 5 т., К., Дніпро, 1966.
 26. Іллєнко Ю. Парадигма кіно, К., 1999.
 27. Іллєнко М. Кіно. Шпори для абітурієнтів, К., 2005.
 28. Ілляшенко В.В. Книга режисури, К., “ВІК”, 2002.
 29. Левчук Т., Ілляшенко В. Кінорежисура, К., 1981.
 30. Кісін В.Б. Із творчої спадщини, К., ”КМ Academia”, 1999.
 31. Корнієнко І.С. Про кіномистецтво, К., Мистецтво 1985.
 32. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., -Л., Искусство, 1986.
 33. Кулешов Л.В. Искусство кино, Собр.соч, в Зт., М., Искусство, 1987.
 34. Митта А.Н. Кино между раем и адом, М., “Подкова”, 2000.
 35. Пудовкин В.И. Собр.соч, в 3 т., М., Искусство, 1975.
 36. Ромм М.И. Избранные произведения в 3 т., М., Искусство, 1980.
 37. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т., М., Искусство.
 38. Скуратівський В. Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя, К., Мистецтво, 1997.
 39. Ширман Р. Телевізійна режисура, К., 2004.
 40. Эйзенштейн С.М., Избранные произведения в 3 т., М., Искусство 1964.
 41. Юткевич С.И. Собр.соч. в 3 т. М., Искусство, 1990.
 42. Хітрук Ф.С. "Прфоесія-аніматор", М., 2007.
 43. Норштейн Ю.Б. "Снег на траве", М., 2008.
 44. Сивоконь Є.Я. "Из невошедшего", К., 2012.

[НАВЕРХ]


Освітньо-професійна програма
«Драматургія кіно і телебачення»

[НАВЕРХ]

Творче випробування складається з двох частин: спеціальність (письмово) та спеціальність (усно) і має на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника певного життєвого досвіду, бажано – досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

Перший етап творчого конкурсу спеціальність (письмово).

Авторський твір на одну із запропонованих комісією тем – написання невеликого кіносценарію (не менше 2-х сторінок). Робота виконується протягом 3-х годин (180 хв.) у присутності членів екзаменаційної комісії. Як за характером, так і за вимогами ця робота аналогічна роботам, що подаються на відбірні консультації.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Спеціальність (письмово)

Відсутність літературних здібностей, авторського бачення теми, повне нерозуміння основ кінодраматургії, невміння розкрити задану тему, бідний словниковий запас.

Літературні здібності посередні, неповне розуміння основ кінодраматургії, часткове розкриття заданої теми, відсутність авторського бачення теми.

Демонстрація літературних здібностей, розуміння основ кінодраматургії, розкриття теми та ідеї, але відсутність яскравого авторського вирішення.

Дуже добрий літературний хист, розуміння основ кінодраматургії, повне розкриття теми та ідеї, уміння оперувати образами, метафорами, деталями, наявність яскравого авторського бачення.

Другий етап творчого конкурсу спеціальність (усно).

Співбесіда проводиться з широкого кола питань, що стосуються обраної професії, і має на меті виявлення рівня загального розвитку вступника, його вміння орієнтуватися в актуальних питаннях соціального та культурного життя країни та світу, знання класичної спадщини та основ сучасного мистецтва. Вступник має відповісти на три питання з переліку затверджених кафедрою питань для абітурієнтів та на два додаткові питання від приймальної комісії. Абітурієнт має обґрунтувати вибір професії, зробити аналіз екзаменаційної письмової роботи, власних творів, наданих на попередній творчий конкурс, виявити здібності до імпровізації, вигадки, образно-візуального мислення, до філософсько-творчого узагальнення художнього матеріалу.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Спеціальність (усно) – співбесіда

Невміння формулювати відповіді на питання комісії та висловлювати власну думку. Повна відсутність загальних знань з фаху, незнання імен визначних кінодраматургів та кінорежисерів, їхніх творів.

Неконкретні відповіді на питання комісії, узагальнені знання та приблизна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кінематографа. Відсутність власної позиції в осмисленні матеріалу.

Чіткі відповіді на питання з переліку і додаткові ‑ від комісії, але допущені 1-2 помилки або неточності. Наявність власної позиції.

Уміння конструювати відповідь максимально стисло та змістовно. Чіткі та ґрунтовні відповіді як на запитання з переліку, так і на додаткові від комісії. Розвинуте асоціативне мислення, широка ерудиція та світогляд. Чітке власне бачення і позиція, що ґрунтується на глибокому осмисленні матеріалу.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Що таке «кінодраматургія»?
 2. Яка роль сценариста в кінопроцесі.
 3. З чого починається робота сценариста.
 4. Що має знати і уміти сценарист, щоб написати хороший сценарій.
 5. Що таке «ідея» драматургічного твору.
 6. Наріжні пункти в структурі сценарію.
 7. Що таке експозиція?
 8. Роль ідеї в побудові драматургічного твору.
 9. Що на вашу думку варто покращити в сучасному вітчизняному кінематографі.
 10. Що таке конфлікт і чому він виступає рушієм сюжету.
 11. Різновиди конфлікту в драматургічному творі.
 12. Чи впливає образотворче мистецтво на роботу драматурга?
 13. Головні кроки до написання сценарію.
 14. Як ви уявляєте роботу сценариста?
 15. Питання по улюбленому роману.
 16. Пріоритетні теми в сучасному кіно і на телебаченні.
 17. Діалог. Роль діалогів у створені образів.
 18. Де може працювати сценарист у сучасному світі?
 19. Відмінні та спільні риси кіно- та теледраматургії.
 20. Жанри в кіно.
 21. Основні жанри телебачення.
 22. Відомі іноземні режисери, сценаристи. Аналіз.
 23. Українське кіно – видатні фільми, відомі митці, сучасний стан.
 24. Кіно радянських часів – чий досвід здається цікавим і чому.
 25. Чим рідниться і чим різниться праця сценариста і прозаїка.
 26. Класика закордонного кіно. Аналіз.
 27. ТВ – ставлення до серіалів, новин, реклами, кліпів та іншої продукції.
 28. Навіщо, на вашу думку, існує кіномистецтво.
 29. Кого знаєте із сучасних українських письменників, кінодраматургів?Що таке «ігрове кіно».
 30. Що таке документалістика.
 31. Які особливі ознаки українського кіно.
 32. Що означає поняття «поетичне кіно».
 33. Хто стояв у витоків українського кінематографу.
 34. Хто, на вашу думку, був новатором в українському кіно і чому саме.
 35. Які документальні фільми ви дивилися і чим вони запам‘яталися.
 36. Стан сучасної вітчизняної кінодокументалістики.
 37. Що таке, на вашу думку, «продюсерське кіно».
 38. Хто в кінопроцесі є найголовнішою постаттю і чому?
 39. Особиста бібліотека – склад, улюблені книжки.
 40. Література про кіно. На що ви звернули увагу, як на «підручник» і чому.
 41. Улюблений поет, письменник. Аналіз.
 42. Поговоримо про Олександра Довженка.
 43. Ваше ставлення до сучасного українського кінематографу.
 44. Ваше ставлення до сучасного зарубіжного кінематографу.
 45. Питання по улюбленому роману. Як би ви екранізували його.
 46. В чому радість і мука праці сценариста?
 47. У чому полягає кінематографічність літературного твору.
 48. Що ви знаєте про свого улюбленого режисера.
 49. Проаналізуйте свій улюблений фільм.
 50. Проаналізуйте свою улюблену телепрограму.
 51. Який жанр в кіно вам подобається найбільше.
 52. Які жанри кіно ви знаєте.
 53. Кіно яких країн здається вам цікавим.
 54. Чим відрізняється сценарій фільму і п’єса для театру
 55. Яких акторів театру і кіно ви знаєте і любите – чому? Українських.
 56. Яких акторів театру і кіно ви знаєте і любите – чому? Зарубіжних.
 57. Чим сценарій фільму відрізняється від художнього твору.
 58. За яким художнім твором в хотіли б зняти фільм.
 59. Літературний твір, як основа сценарію.
 60. Театр. Сучасний стан.
 61. Сучасні п‘єси. Аналіз стану сучасної драматургії.
 62. Зображальне мистецтво – живопис, скульптура. Взаємовплив мистецтв.
 63. Кіно, танець, живопис, театр, музика, скульптура — визначте споріднені види мистецтв. Чому?
 64. Музичні уподобання. Яку б музику обрали для екранізації улюбленого твору.
 65. Роль музики в кіно.
 66. Що таке «амплуа» і чи завжди воно йде на користь актору.
 67. Роль сценариста в кінопроцесі.
 68. Хто зняв перший фільм? Де? Коли?
 69. Роль серіалів в сучасному кінематографі.
 70. Які особливості і відмінності серіалу і художнього фільму.
 71. Що таке «артхаузне кіно»? Приклади.
 72. Особливості артхаузного кіно.
 73. Що таке «прокатне кіно»? Приклади.
 74. Фестивальне кіно і його особливості. Приклади.
 75. Які екранізації художніх творів ви знаєте.
 76. Роль читання у вашій майбутній професії.
 77. Які риси характеру мають бути притаманні сценаристу?
 78. Проаналізуйте ваші враження від улюбленої книги.
 79. Твори яких сучасних авторів, на вашу думку, надаються екранізації і чому саме?
 80. Які українські кіностудії вам відомі?
 81. Роль музики в кіно.
 82. Яке музичне оформлення в якому кінофільмі ви запам‘ятали найбільше і чому?
 83. Яких композиторів, що плідно і успішно працювали в кіно, ви можете назвати?
 84. Роль художника в кіно.
 85. Художнє оформлення фільму. Наведіть вдалі, на вашу думку, приклади роботи художника в кіно.
 86. Як ви розумієте поняття кінематографічне мислення.
 87. Хто знімав перші фільми в Україні? Де?
 88. З чого, на вашу думку, починається робота над сценарієм?
 89. Кінематограф і споріднені мистецтва.
 90. Яких теоретиків кінодраматургії ви знаєте?
 91. Роль кінематографа в суспільному житті.
 92. В чому полягає вихована та ідеологічна функція кінематографу. Що таке пропаганда – добре це чи погано?
 93. Інформаційна та естетична роль кінематографа.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алов А.А., Наумов В.Н. "Статьи, свидетельства, высказывания" – М.: Искусство, 1989.
 2. Большак Л. Науково-популярний кінематограф. Навч. посібник. 1 ч. – К.: КДІТМ. – 1995. – 73 с.
 3. Бондарчук С.Ф. "Желание чуда", М.: Искусство, 1981
 4. Брюховецька Л. Приховані фільми: Укр. кіно 1990-х / Брюховецька Л. – [Б-ка журн. "КіноТеатр"] – К.: АртЕк; 2003. – 384 с.
 5. Вертов Дзига "Статьи. Дневники. Замыслы", М.: Искусство, 1966.
 6. Герасимов С. Собрание сочинений в 3 т., М.: Искусство, 1983.
 7. Горпенко В.Г. "Пластика фільму", К.: Мистецтво, 1984
 8. Госейко Л. Історія українського кінематографа. 1986 – 1995 – К.: KINO-КОЛО, 2005. – 464 с
 9. Довженко О.П. Твори в 5 т., К.: Дніпро, 1966
 10. Довженко О.П. Україна в огні: Кіноповість, щоденник / Довженко О. П. ‑ К.: Рад. письменник, 1990. – 416 c
 11. Іллєнко Ю. "Парадигма кіно", К.:Абрис, 1999
 12. Іллєнко М. "Кіно. Шпори для абітурієнтів", К., 2005
 13. Загданский Е.П. От мысли к образу.- 2-е изд.‑ К.: Мистецтво, 1990. ‑ 161 с.
 14. Левчук Т., Ілляшенко В., "Кінорежисура", К., 1981
 15. Кісін В.Б. “Із творчої спадщини”, К., ”КМ Academia”, 1999
 16. Кісін В. Режисура як мистецтво та професія. Життя. Актор. Образ: Із творчої спадщини ‑ К.: Видавничий дім "КМ Academia", 1999. ‑ 268 с.
 17. Корнієнко І.С. "Про кіномистецтво", К., Мистецтво 1985
 18. Корнієнко І.С. Мистецтво кіно. Принципи і художні засоби ‑ К.: Мистецтво, 1974. ‑ 240 с.
 19. Козинцев Г.М. Собрание сочинений в 5 т., Л., Искусство, 1986
 20. Кракауер З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. ‑ М., 1974. – 186 с.
 21. Кулешов Л.В. "Искусство кино", Собр.соч, в Зт., М., Искусство, 1987.
 22. Мащенко І.Г. Телевізійні аномалії: мас-медійні історії в деталях – К.: ЗАТ "Телекур’єр", 2005. – 216 с.
 23. Миславский В. Н. Кино в Украине (1896 - 1921). Факты. Фильмы. Имена. - Харьков: Торгсинг, 2005. ‑ 576 с.
 24. Миславський В. Н. Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми Миславський В. Н. – Харків, 2007. – 328 с.
 25. Мусієнко О. Українське кіно: тексти і контекст – К.: Глобус-Прес, 2009. – 432 с.
 26. Митта А.Н. “Кино между раем и адом”, М., “Подкова”, 2000.
 27. Пудовкин В.И. Собр.соч, в 3 т., М., Искусство, 1975.
 28. Ромм М.И. Избранные произведения в 3 т., М., Искусство, 1980
 29. Садуль Ж. Всеобщая история кино. – М.: Искусство,
 30. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 т., М., Искусство
 31. Скуратівський В. "Екранні процеси в соціокультурних процесах ХХ сторіччя", К., Мистецтво, 1997-98.
 32. Тарковський А. Закарбований час (Пер. з рос. та упорядник Н.Соболєва) – К.:Альтекспрес,
  2011.‑ 268 с
 33. Тримбач С. Олександр Довженко: Загибель богів. Ідентифікація автора в національному часо-просторі. ‑ Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2007. ‑ 796 с.
 34. Фількевич Г.М. Співдружність муз. Театр – музика – кіно: Монографія – К.: Київськ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка –Карого. – 76 с.
 35. Фрейлих С. Теория кино от Эйзенштейна до Тарковского – М., 1992. ‑ 282 с.
 36. Эйзенштейн С., Избранные произведения в 3 т., М., Искусство 1964
 37. Цвіркунов В. В. Сюжет (деякі питання теорії). – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – 240 с.
 38. Шимон О. Сторінки з історії кіно на Україні ‑ К.: Мистецтво, 1964. – 149 с
 39. Ейзенштейн С. Естетика кіномистецтва. Дослідження, статті, лекції. / Ейзенштейн С. - К.: Мистецтво, 1978. – 310 с..
 40. Юткевич С.И. Собр.соч. в 3 т. М., Искусство, 1990.

[НАВЕРХ]


Освітньо-професійна програма
«Майстерність диктора та ведучого програм телебачення»

[НАВЕРХ]

Вступники повинні мати відповідні сценічні дані, здатність до образного та логічного мислення, творчу уяву, емоційну збудливість та пластичність. Повинні виявити здатність до перевтілення і впливу на глядача. Обов’язковою умовою є відсутність органічних вад мовлення і голосу та фізичних недоліків, достатній рівень фізичного розвитку (з урахуванням віку).

Усі вступники на цю спеціалізацію до подання документів проходять творчі відбірні консультації безпосередньо в Університеті. Для цього вони повинні підготувати репертуар, передбачений Програмами творчих конкурсів, а саме: прозовий твір (уривок тривалістю 3-5 хвилин), монолог з п’єси, байку.

Творчий конкурс передбачає:

Перший етап творчого конкурсу майстерність актора.

Вступник повинен:

– виконати етюд-вправу на запропоновану комісією тему;

– виконати уривок з прозового твору (тривалістю 3-4 хв.) та байку;

– виконати монолог з п’єси.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Виконання літературних творів та етюду

Виконання літературних творів

Виконання власної версії уривку з прозового твору, власної сценічної версії монологу з п’єси та байки. Оцінюється: зовнішність, дикція, голосові дані, чарівливість, мистецький смак, осмисленість виконання, здатність до образного і логічного мислення, відчуття темпоритму, здатність вірити в запропоновані обставини, творча уява, емоційна збудженість, здатність заражати інших своєю творчістю.

Невиразна зовнішність, дефекти фігури, органічні дикційні вади, тьмяний, невиразний, хриплий голос; відсутність чарівливості, нерозвинений мистецький смак, неосмисленість вибору та виконання літературного твору, штучність виконання, незнання української мови, яскраво виражені діалектична говірка або сленг, невивчений напам’ять репертуар; відсутність віри в запропоновані обставини, награш, загальна скутість або надмірна розв’язність, відсутність уяви, відсутність відчуття темпоритму.

Виразна зовнішність за відсутності чарівливості, незначні мовні вади, приємний голос, наявність незначної кількості алогізмів під час виконання літературних творів, нестійкість смакових уподобань, слабко розвинена уява, слабка віра в запропоновані обставини.

Гарні зовнішні дані, відсутність органічних недоліків, відсутність мовних вад, чітка дикція, приємні голосові дані, логічне виконання творів, наявність уяви, відчуття темпоритму та мистецького смаку, нестійка віра в запропоновані обставини.

Виразна зовнішність, чарівливість, відсутність мовних вад, чітка дикція, приємні голосові дані, розвинений мистецький смак, цікавість і осмисленість виконання репертуару, блискуче відчуття темпоритму, чудова пластичність, яскраво розвинена уява, розвинена реактивність, стійка віра в запропоновані обставини.

Виконання етюду

Виконання етюду на просту фізичну дію на запропоновану комісією тему. Оцінюється: здатність до живої органічної дії, гнучкість, швидкість і безпосередність уяви, творча уява, емоційна збудженість, здатність заражати інших своєю творчістю, вміння вірити в запропоновані обставини,
здатність до імпровізаційної дії

Невиразні зовнішні дані, природні вади, повільна і неконтрольована реакція, відсутність віри в запропоновані обставини, награш, відсутність уяви, загальмованість реакцій, відсутність пластичності, тілесний затиск, неорганічність поведінки, нездатність до імпровізації, нездатність виконати завдання комісії.

Посередні зовнішні дані, присутні органічні недоліки; недостатність органічного поводження під час виконання етюду, слабко розвинена уява. Має віру в запропоновані обставини, але не володіє логікою та послідовністю виконання дії, відчувається психо-фізичний затиск, почуває себе розгубленим під час перебування на сценічному майданчику, не володіє об’єктами уваги та органічною правдою. Посередні природні дані, які можна поступово розвинути.

Гарні психо-фізичні природні дані, достовірність, наявність віри в запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, недостатня здатність імпровізаційної дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус як показник внутрішнього психічного самопочуття. Але при виконанні етюду абітурієнт не завжди впевнено користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії, виявляється несміливість, нерішучість при виконанні завдань комісії.

Яскраві психофізичні природні дані, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання, гарний м’язовий тонус як показник внутрішнього психічного самопочуття. При виконанні заданого етюду абітурієнт користується безперервною лінією уваги та чітким виконанням дії. Сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього. Має абсолютну внутрішню переконаність і віру.

Другий етап творчого конкурсу спеціальність (усно).

Складається з двох частин: практичної (виступ перед телекамерою) та теоретичної (співбесіда).

Вступник повинен продемонструвати виступ тривалістю (3-5 хв.) перед телекамерою на запропоновану комісією тему. Виступ повинен базуватися на власних життєвих спостереженнях абітурієнта. Вступник повинен вміло висловлювати власну думку.

Також вступник проходить співбесіду на виявлення загального культурного рівня, обізнаності з питань суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного телевізійного процесу, глибини й чіткості уявлень про обрану спеціальність.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Спеціальність

Практична частина – виступ перед телекамерою

Виступ абітурієнта перед телекамерою на задану комісією тему з метою виявлення телегенічності, вміння висловлювати власну думку, природної мовленнєвої імпровізації, рівня загального розвитку, смаку, відчуття такту, спостережливості та вразливості.

Відсутні зовнішні та внутрішні природні дані, які необхідні для майбутньої професії. Нетелегенічність, відсутність комунікабельності, низький рівень загального розвитку, незнання української мови, яскраво виражені діалектична говірка або сленг, невміння укласти розповідь, нездатність висловити власну думку, відсутність власної позиції, відсутність почуття гумору, відсутність креативності, низький смак у поводженні, відсутність відчуття такту.

Посередня телегенічна зовнішність, незначні мовні вади, приємний голос, середній рівень загального розвитку, наявність комунікабельності, уміння укласти розповідь, уміння сформулювати власну думку, наявність відчуття такту, посередній рівень спостережливості та вразливості.

Приємна телегенічна зовнішність, відсутність мовних вад, чітка дикція, приємні голосові дані, уміння укласти розповідь, уміння сформулювати власну думку, наявність комунікабельності, хороший рівень спостережливості та вразливості, наявність відчуття такту.

Приваблива телегенічна зовнішність, відсутність мовних вад, чітка дикція, приємні голосові дані, уміння укласти розповідь, уміння сформулювати власну думку, наявність комунікабельності, наявність самостійного та критичного мислення, хороша енергетика, органічність поведінки, наявність власної позиції, яскраве відчуття такту, високий рівень спостережливості та вразливості, наявність почуття гумору, присутність смаку у поводженні, виявлення індивідуальності.

Теоретична частина – колоквіум

Колоквіум – співбесіда, що виявляє загальний освітній рівень вступника, знання загальних та спеціальних питань за обраною спеціалізацією. Виявлення світогляду та загальних знань в галузі телебачення, театрального та образотворчого мистецтва

Виставляється абітурієнту у відповіді якого відсутні: знання нормативного матеріалу, також відсутній рівень самостійного та критичного мислення, низький рівень здатності узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється недостатнім рівнем самостійного критичного мислення, знання нормативного матеріалу на низькому рівні, невміння вільно, логічно, послідовно викладати матеріал та узагальнено інтерпретувати відповідь.

Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється достатнім рівнем самостійного та критичного мислення, міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

Виставляється абітурієнту, відповідь якого відрізняється високим рівнем творчого, самостійного та критичного мислення, глибиною та міцністю знань нормативного матеріалу, вмінням вільно, логічно та послідовно викладати матеріал, здатністю узагальнювати та інтерпретувати відповідь.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Які програми УТБ Вам подобаються найбільше? Чому?
 2. Які телеканали УТБ Вам подобаються найбільше? Чому?
 3. Яких телеведучих УТБ Ви знаєте?
 4. Які політичні передачі УТБ Вам подобаються? Чому?
 5. Які спортивні передачі УТБ Вам подобаються? Чому?
 6. Які розважальні передачі УТБ Вам подобаються? Чому?
 7. Які художні передачі УТБ Вам подобаються? Чому?
 8. Яким програмам ТБ Ви надаєте перевагу (вітчизняним, зарубіжним)? Чому?
 9. Чим відрізняються інформаційні програми від розважальних?
 10. Кого з телеведучих новин Ви знаєте?
 11. Кого з телеведучих, які працюють у жанрі «ток-шоу» Ви знаєте?
 12. Кого з телеведучих, які працюють у жанрі освітніх «ток-шоу» Ви знаєте?
 13. Кого з телеведучих, які працюють у жанрі соціальних «ток-шоу» Ви знаєте?
 14. Кого з зарубіжних телеведучих Ви знаєте?
 15. Порівняйте кількох телеведучих українського ТБ?
 16. Кого з тележурналістів українського ТБ Ви знаєте?
 17. Чому, на Вашу думку, на зміну дикторам прийшли телеведучі?
 18. Кого з ведучих інформаційних телепрограм УТБ Ви знаєте?
 19. Які політичні передачі УТБ Ви дивитеся? Чому? Коли почали?
 20. Які розважальні програми УТБ Ви дивитеся? Чому?
 21. Які спортивні програми УТБ Ви вважаєте найкращими? Чому?
 22. Які мистецькі програми УТБ Ви вважаєте вдалими? Чому?
 23. Які дитячі програми УТБ Ви вважаєте вдалими? Чому?
 24. Які юнацькі програми УТБ Ви вважаєте вдалими? Чому?
 25. Які «шоу» УТБ Ви вважаєте найвдалішими? Чому?
 26. Які аналітичні програми УТБ Ви вважаєте вдалими? Чому?
 27. Кого із політичних коментаторів УТБ Ви поважаєте? Чому?
 28. Кого із спортивних коментаторів УТБ Ви знаєте?
 29. Кого із ведучих розважальних програм УТБ Ви знаєте?
 30. Кого із ведучих політичних програм УТБ Ви знаєте?
 31. Які програми УТБ Ви вважаєте найцікавішими? Чому?
 32. Які програми УТБ можна вважати освітніми? Чому?
 33. Які програми УТБ можна назвати інформаційними? Чому?
 34. Які програми УТБ можна назвати розважальними? Чому?
 35. Які програми УТБ можна назвати політичними? Чому?
 36. Які ранкові програми УТБ Ви вважаєте найвдалішими? Чому?
 37. Чи хотіли б Ви взяти участь у програмі УТБ? В якій саме? Чому?
 38. Чи хотіли б Ви взяти участь у «ток-шоу»? В якості кого і чому?
 39. Чи хотіли б Ви взяти участь у програмі «Свобода слова»?
 40. Чи хотіли б Ви взяти участь у програмі «Голос країни»? В якості кого? Чому?
 41. Чим відрізняються політичні «ток-шоу»? Порівняйте кілька телеканалів.
 42. Чим різняться телеканали «Прямий» та «Інтер»?
 43. Проаналізуйте манеру телеведучого програми «За чай.com»?
 44. Уявіть, що ви ведучий авторської програми. Про яку людину ви б хотіли розповісти глядачам?
 45. Про яку найважливішу подію ви хотіли б розповісти в інформаційній програмі?
 46. Що б ви могли сказати про телепрограму «Україна має талант»?
 47. Твори яких сучасних українських художників Ви знаєте?
 48. Хто така Катерина Білокур? Тетяна Яблонська?
 49. В яких картинних галереях ви були?
 50. Твори яких сучасних українських письменників ви знаєте?
 51. Який національний склад громадян України?
 52. Якими мовами транслюються телепередачі на території України?
 53. Які українські театри Вам відомі?
 54. У кого з історичних особистостей України Ви б хотіли взяти інтерв’ю?
 55. Твори яких сучасних музикантів Ви слухаєте?
 56. Чим відрізняються телепередачі, які йдуть в ефір «наживо» від інших передач?
 57. Які денні програми УТБ Ви дивитеся?
 58. Яка різниця між професіями телеведучого та актора?
 59. Які театральні вистави Вам подобаються? Чим?
 60. Які фільми Олександра Довженка Ви бачили?
 61. Фільми яких українських режисерів Вам відомі?
 62. Назвіть імена акторів, які успішно виступають у ролі телеведучих.
 63. Фільми яких сучасних кінорежисерів Вам подобаються?
 64. Які серіали Вам подобаються і чому?
 65. Які вади телебачення ви примітили?
 66. Які епізоди з історії Вашого міста Вам видаються найяскравішими?
 67. Які видатні люди народилися у Вашому місті, селі, області?
 68. Імена яких українських оперних співаків Ви знаєте?
 69. Коли ви були в оперному театрі?
 70. Імена яких театральних акторів Вам відомі?
 71. Які розважальні програми УТБ Ви знаєте?
 72. Які телеканали доступні для широкого кола глядачів у Вашому місті, селі?
 73. Яких телепередач, на Вашу думку, не вистачає на УТБ? Чому?
 74. Яких телеведучих сьогодні бракує на УТБ?
 75. Ведучим яких програм ТБ Ви хотіли б бути?
 76. Які програми УТБ, на Вашу думку, мають найбільший вплив на глядачів?
 77. Які програми ТБ, на Вашу думку, справляють негативний вплив на аудиторію?
 78. Які програми УТБ, на Вашу думку, найпопулярніші? Чому?
 79. Чиї імена Ви вважали б гідними для програми «100 видатних українців»?
 80. Які епізоди з історії українського ТБ Вам відомі?
 81. Які епізоди з історії українського кіно Вам відомі ?
 82. Які епізоди з історії українського театру Вам відомі?
 83. Якими рисами характеру, на Вашу думку, має володіти телеведучий?
 84. Які здібності та освітній рівень треба мати для роботи телеведучим?
 85. Що найголовніше в професії телеведучого?
 86. Чий образ телеведучого, на Вашу думку, найбільше співпадає з темою передачі?
 87. Яким Ви бачите майбутнє УТБ? Чому?
 88. Які передачі (програми) Ви хотіли б створити в майбутньому? Чому?
 89. Які професії на телебаченні Вам відомі?
 90. Яке місце у переліку фахівців, що працюють над передачею, належить телеведучому? Чому?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Азаріна В. Від задуму до екрану. М., 1995.
 2. Авраменко О. 100 експрес-уроків української. К.: Книголав, 2016.
 3. Береза Т. Гарна мова – одним словом: словник вишуканої української мови. – Львів:
 4. Апріорі, 2015
 5. Борецький Р. Телевізійна програма. М., 1967.
 6. Борецький Р. Телебачення на роздоріжжі. М., 1998.
 7. Борецький Р., Кузнецов Г. Журналіст ТВ: за кадром і в кадрі, М. 1990.
 8. Борецький Р. У Бермудському трикутнику ТБ. М., 1999.
 9. Вертов Д. Статті. Щоденники. Задуми. М., 1966.
 10. Вільчек В. Під знаком ТБ. М., 1987.
 11. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Секреты развития психики. – СПб: прайм-Еврознак, 2003.
 12. Голдовський М. Людина крупним планом. М., 1981.
 13. Голдовський М. Творчість і техніка. М., 1986.
 14. Голядкин Н. ТВ-інформація в США. М., 1995.
 15. Дробашенко С. Простір екранного документа. М., 1986.
 16. Навчальний посібник. – Рівне, 2006.
 17. Крип’якевич Н. Історія української культури – К., 2000.
 18. Культура української мови /За ред. В.М. Русанівського. - К.: Либідь.-1990.
 19. Кузнєцов Г. Так працюють журналісти ТБ. М., 2000..
 20. Керівництво для творців передач Бі-бі-сі. М., 1995.
 21. Отт У. Питання + відповідь = інтерв'ю. М., 1991.
 22. Почепцов Г. Від Facebook’у і гламуру до Wikileaks: медіакомунікації. – К.: Спадщина, 2012
 23. Саппак В. Телебачення і ми. М., 1988.
 24. Словник труднощів української мови. – Х.: Торсінг плюс, 2012.
 25. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: Вагриус, 2003.
 26. Синіцин Є. Я веду репортаж. М., 1983.
 27. Юровський А. Телебачення - пошуки і рішення М., 1983.

[НАВЕРХ]Освітньо-професійна програма «Режисура телебачення»

[НАВЕРХ]

Вступні творчі випробування носять комплексний характер і мають на меті виявити здатність до образного, літературного, екранного мислення, громадянську зрілість, спостережливість та емоційну збудливість. Важливе значення має наявність у вступника акторських, організаторських та педагогічних здібностей, певного життєвого досвіду, бажано − досвіду роботи в кіно, на телебаченні.

Перший етап творчого конкурсу майстерність актора (усно):

виконання літературних творів (за власним вибором): вірш, байка, прозовий твір (уривок тривалість 3-5 хвилин), монолог з п’єси. Оцінюється як вибір творів (в тому числі літературний смак, начитаність, коло літературних інтересів вступника), так і якість виконання. Монолог повинен бути «зіграний», а не прочитаний.

Вступник має бути готовим, на прохання комісії, стисло та вичерпно обґрунтувати, чому ним обрано саме такий репертуар, пояснити своє тлумачення.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Перше випробування – майстерність актора

Оцінюється розуміння змісту того, що виконується, уміння віднайти і реалізувати у виконанні концепцію твору, багатство уяви, міру емоційної схвильованості; при виконанні монологу оцінюється також здатність абітурієнта до перевтілення, спроможність до спостереження і концентрації уваги, здатність до імпровізації.

Має мовні вади, які не підлягають виправленню, невпевнено знає текст, не вміє запропонувати власне виконавське вирішення; виявляє відсутність розуміння завдань виразності при оперуванні тим чи іншим художнім текстом.

Має незначні мовні вади, але дикція чітка. Розуміє зміст тексту, але припускається помилок при трактуванні, нечітко вибудовує виконання композиційно, скований у прояві фізичної дії.

Відсутність мовних вад, чітка дикція. Розуміння твору з точки зору надзавдання, концепції, вміння точно визначити кульмінаційний момент твору. Але має місце відсутність орієнтації на спілкування з партнером та глядачем.

Відсутність мовних вад, чітка дикція. Чітке розуміння концептуального спрямування твору, емоційної логіки та композиційної побудови. Уміння вибудувати взаємини з партнерами та глядачами. Переконлива схвильованість вибраним літературним матеріалом. Вміння застосовувати розмаїту палітру засобів виразності при здійсненні виконавського надзавдання. Вияв належного мистецького смаку. Спостережливість, вміння імпровізувати.

Другий етап творчого конкурсу спеціальність (усно).

Складається з двох частин:

практичної:

– вступник повинен виконати (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) сценічний етюд, пластичну композицію із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення. Допускається попередня підготовка постановки режисерського етюду;

– знайти екранне (пластичне) вирішення для запропонованого літературного уривку, вірша, картини, пісні, музичного твору тощо;

– уміти із запропонованих фотографій скласти фотофільм на запропоновану тему.

теоретичної:

– пройти співбесіду на виявлення обізнаності з питань загального культурного рівня, суспільно-політичного життя, літератури й мистецтва, сучасного кінотелевізійного процесу, ЗМІ, глибини й чіткості уявлень про обрану спеціальність.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Друге випробування

Практична частина:

Виконання (імпровізаційно чи на запропоновану комісією тему) сценічного етюду, пластичної композиції із залученням виконавцями інших вступників, з використанням при цьому елементів сценічного оформлення; знайти екранне (пластичне) вирішення для запропонованого літературного уривку, вірша, картини, пісні, музичного твору тощо.

Творча безпорадність при виконанні запропонованого завдання. Відсутність навичок пластичного мислення, брак композиційного чуття, нерозуміння засад роботи з виконавцями.

Слабка творча уява, відсутність уміння розбудувати дію на майданчику, нерозвинуте відчуття мистецької умовності, неточна робота з виконавцями.

Уміння формулювати пластичну концепцію, але брак цілісного її здійснення. Приблизність у постановці творчих завдань виконавцям

Уміння віднаходити точне і оригінальне концептуальне вирішення завдання. Володіння необхідними навичками ритмічної розбудови дії. Прояв натхнення у роботі з виконавцями. Наявність творчої фантазії та мистецької уяви. Вияв належних організаційних здібностей. Схильність до імпровізації.

Теоретична частина:

Виявлення здібностей та загального культурного рівня вступника, обізнаності в питаннях літератури і мистецтва, знання класичної спадщини і кращих зразків сучасного мистецтва, сучасного кінотелевізійного процесу, ЗМІ, уявлень про обрану професію

Низький загальнокультурний рівень. Слабка обізнаність у питаннях літератури та мистецтва, відсутність уявлень про професію, брак інтересу до сучасного телевізійного процесу, ЗМІ, випадковість мотивації вибору професії. Невміння сформулювати думку.

Наявність певного, але дуже поверхового загальнокультурного рівня, слабка і хаотична обізнаність у питаннях літератури та мистецтва; брак справжньої зацікавленості в особливостях сучасного кінотелевізійного процесу. Непереконлива мотивація вибору професії. Нечіткість у висловлюваннях власних думок.

Належні знання нормативного матеріалу, необхідний загальнокультурний рівень, уміння формулювати і послідовно викладати свої думки. Обмеженість в опануванні мистецькою культурною спадщиною, недостатня зацікавленість у сучасному кінотелевізійному процесі. Обмежений діапазон творчої уяви, певна обмеженість мислення.

Вияв широких і системних знань у царині культури, літератури, мистецтва; знання класичної спадщини;знання і розуміння проблематики сучасного кінотелевізійного процесу. Оригінальність та винахідливість власних думок, належного образно-пластичного мислення. Наявність і достатній прояв необхідних організаційних здібностей. Переконлива мотивація вибору професії.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Розуміння режисури як професії.
 2. Чому обрано саме цю професію?
 3. Розуміння особливостей екранної режисури.
 4. Розуміння етичних вимог до особи режисера.
 5. Які знання необхідні режисерові?
 6. Особливості ерудиції екранного режисера.
 7. Відомі театральні режисери.
 8. Відомі режисери кіно.
 9. Михайло Ромм про професію режисера.
 10. Улюблені кінофільми.
 11. Улюблений кіноактор (актриса).
 12. Які із кінофільмів переглянутих у цьому році запам’яталися , і чим?
 13. Які із переглянутих нещодавно кінофільмів не сподобалися, і чому?
 14. Останній переглянутий сучасний документальний фільм.
 15. Останній переглянутий сучасний ігровий фільм.
 16. Улюблений театр.
 17. Остання переглянута театральна вистава. Про що у ній йшлося?
 18. Що запам’яталося після останніх відвідин музею?
 19. Яку п’єсу хотілося б здійснити як режисеру на сцені?
 20. Який літературний твір хотілося б втілити на екрані?
 21. Про що хотілося б відзняти документальну телепрограму?
 22. Основна життєва тема для особистої творчості.
 23. Улюблений письменник.
 24. Улюблений поет.
 25. Відомі сучасні українські театри.
 26. Відомі сучасні зарубіжні театри.
 27. Станіславський. Творча біографія митця.
 28. Український драматичний театр. Видатні режисери.
 29. Режисер Лесь Курбас.
 30. Український драматичний театр. Видатні актори.
 31. Сергій Ейзенштейн. Розповідь про творчість.
 32. Сергій Ейзенштейн. Які фільми переглянуто?
 33. Олександр Довженко. Біографія. Розповідь про творчість.
 34. Творчість А. Тарковського.
 35. Будь-який фільм Е. Рязанова.
 36. Будь-який фільм Ф.Фелліні.
 37. Будь-який фільм А. Хічкока.
 38. Будь-який фільм Леоніда Бикова.
 39. Будь-який фільм українського поетичного кіно.
 40. Будь-який фільм Сергія Параджанова.
 41. Шекспір. Будь-який твір: п’єса, сонет.
 42. Мольєр. «Хворий, та й годі!»
 43. П.- О. Бомарше. «Одруження Фігаро»
 44. Лопе де Вега. «Фуенте Овехуна».
 45. О. Пушкін. Маленькі трагедії.
 46. Ю. Лермонтов «Маскарад»
 47. О.Грибоєдов. «Горе від розуму»
 48. Островський «Гроза»
 49. А.Чехов. «Три сестри»
 50. Василь Шукшин як письменник і актор.
 51. Тарас Шевченко «Назар Стодоля».
 52. Леся Українка. Драматургія.
 53. Іван Франко. «Украдене щастя».
 54. Карпенко- Карий. «Хазяїн»
 55. Старицький. «За двома зайцями».
 56. Сьогоденні телеканали України. Їх особливості.
 57. Улюблений телеканал.
 58. Перегляду яких телепрограм віддається перевага
 59. Які телепрограми не сприймаються особисто?
 60. Спроба аналізу різниці кіно і телепродукції.
 61. Як розуміти: телебачення як засіб масової інформації та комунікації?
 62. Чого на особистий погляд не вистачає сучасному УТБ?
 63. Режисерське бачення. Приклади в кіно та телебаченні.
 64. Актор – інструмент чи співавтор режисера?
 65. Режисер та оператор – особливості співтворчості.
 66. Чи існує прогрес у мистецтві?
 67. Документальний кінематограф, що ви про це знаєте?
 68. Найвідоміші мистецькі музеї світу.
 69. Музика: її роль у вашому житті.
 70. Види і жанри в екранному мистецтві. Приклади.
 71. Національна опера України. Особистий досвід.
 72. Відомі театральні режисери: Мейерхольд, Вахтангов, Товстоногов.
 73. Епоха українського бароко.
 74. Феномен довготривалості серіалу.
 75. Карта Києва як довідник з історії мистецтва.
 76. Які молодіжні програми УТБ Ви вважаєте найбільш вдалими? Чому?
 77. Які шоу-програми УТБ Ви вважаєте найбільш вдалими? Чому?
 78. Які аналітичні програми УТБ Ви вважаєте найбільш вдалими?
 79. Кого із спортивних коментаторів УТБ Ви знаєте?
 80. Кого із ведучих розважальних програм УТБ Ви знаєте?
 81. Кого із ведучих політичних програм Ви знаєте?
 82. Які програми УТБ Ви вважаєте найбільш цікавими? Чому?
 83. Які програми УТБ можна вважати освітніми? Чому?
 84. Які програми УТБ можна назвати інформаційними? Чому?
 85. Які програми УТБ можна назвати розважальними? Чому?
 86. Які програми УТБ можна назвати політичними? Чому?
 87. Класичний живопис. Епоха Відродження.
 88. Класичний живопис. Імпресіоністи
 89. Класичний живопис. 20 століття
 90. Яких телепередач, на Вашу думку, не вистачає на УТБ? Чому?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Довженко О.П. Твори в 5 т. – К.: Дніпро, 1966.
 2. Станіславський К.С. «Моє життя у мистецтві».
 3. Кісін В.Б. «Із творчої спадщини». – К: КМ Academia, 1999.
 4. Ромм М.И. «Избранные произведения в 3 т.» – М.: Искусство, 1980.
 5. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены», або «О профессии режиссера».
 6. Саппак Вл. Телевидение и мы: 4 беседы. – М., 1988.
 7. Франк Г. «Карта Птолемея». «Искусство», 1975.
 8. Ілляшенко В. «Теорія смислів світового кіно». – Київ,2007.
 9. Шкляревський Г. «Вікно у реальність. Режисура аудіовізуальних мистецтв». – Київ, 2014.
 10. Питер Уорд. «Композиция кадра в кино и на ТВ». Изд-во ГИТР, 2005.
 11. Фрумкин Т. М. «Телевизионная режиссура. Введение в профессию». Изд-во Академический проект, 2009.
 12. Андрей Ангелов. «Практическая режиссура кино». Изд-во Delux, 2013.
 13. Анашкина Н.А. «Режиссура телевизионной рекламы». Изд-во Юнити-Дана, 2008.
 14. Скуратівський В.Л. «Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття. Генеза, структура, функція» І та ІІ частина. – Київський державний інститут театрального мистецтва, 1997.
 15. Ширман Р.Н. «Телевізійна режисура». Телелерадіокур’єр, Київ, 2004.

[НАВЕРХ]


Освітньо-професійна програма «Звукорежисура»

[НАВЕРХ]

За даною освітньо-професійною програмою приймаються особи, які мають повну музичну освіту або закінчили приватний музичний коледж, дитячу музичну академію, музичне училище, консерваторію або мають неповну музичну освіту (незакінчена музична семирічна школа). Вступники мають бути творчо обдарованими, наділеними розвинутим творчим баченням, фантазією, музичною пам’яттю, володіти хорошими фізичними даними.

Творче випробування повинне визначити рівень теоретичної та практичної підготовки вступника, а також виявити наявність розвинутого слуху, професійної пам’яті на звукові та зорові компоненти кіно- і телефільму, виявити здібності вступника до роботи звукорежисером.

Перший етап творчого конкурсу – перевірка музичних та творчих даних.

Вступникам пропонується написати музичний диктант (8 тактів, до 2 ключових знаків), а також:

– пройти перевірку слухових даних: визначення на слух інтервалів, акордів (тризвуку мажорний та мінорний, їх обернення; домінансептакорд, його обернення) ;

– виконати музичний твір за власним вибором, спів з супроводом або без, гра на будь-якому музичному інструменті;

– виконати невеликі за обсягом літературні твори (байку, вірш, уривок з прози) за власним вибором.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Перевірка музичних та творчих даних

Перевірка музичних даних: написання музичного диктанту (одноголосся, вісім тактів, до двох ключових знаків)

Не написав.

Написав з великою кількістю помилок.

Одна дві незначні помилки.

Без помилок за короткий час.

Перевірка слухових даних: визначення на слух інтервалів (до октави), акордів (тризвуки мажорний та мінорний, їх обертання; домінант-септакорд його обертання).

Не визначив.

Не визначив більшу частину інтервалів та акордів.

Визначив з незначними помилками.

Все визначив.

Виконання однієї-двох музичних п’єс (за власним вибором):

Виконав на низькому виконавському рівні.

Виконав на посередньому рівні з помилками.

Виконав з відчуттям стилю музики і без значної кількості помилок.

Виконав з відчуттям стилю музики без помилок.

Спів.

Не чітке інтонування.

Деякі хиби в інтонуванні, без відчуття стилю

Чисте інтонування мелодії, виконання з розумінням стилю музики.

Артистичне виконання з розумінням стилю музики.

Читання напам’ять вірша, байки, уривку з прози (за власним вибором)

Не прочитав, або прочитав не виразно, не осмислено, без відтворення образів.

Прочитав з помилками, але виявив своє ставлення до змісту твору.

Прочитав осмислено, проте не достатньо вміло виділив авторську мову та мову персонажів, без досить впевненого визначення його теми та ідеї.

Прочитав впевнено, вміло виділив тему та ідею твору, володіє знаннями віршування, виявив своє ставлення до змісту твору за допомогою засобів художньої виразності.

Другий етап творчого конкурсуспівбесіда.

Це професійно зорієнтовані завдання у вигляді переліку вправ, що засвідчують професійну придатність вступника до навчання за обраною освітньо-професійною програмою:

– виконання звукорежисерського етюду тривалістю 4-5 хв. з музично-шумовим оформленням, яке представив вступник за власним вибором;

– співбесіда, що виявляє загальноосвітній і культурний рівень вступника (у галузі літератури, музики, театру, кіно і телебачення) та світогляд вступника (у галузі мистецтв, які співіснують у кіно і телебаченні: театр, живопис);

– відповіді на декілька питань з фізики за розділами: «Механіка», «Основи електродинаміки», «Коливання та хвилі».

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Співбесіда

Виконання творчого етюду (одиночного чи із залученням інших вступників) з використанням фонограм (носії – CD, чи аудіокасета)

Не виконав.

Виконав без належного музично-шумового супроводу.

Виконав з відтворенням звукової партитури на художньому рівні, але не в повному обсязі.

Артистичне виконання етюду за власним оригінальним сценарієм з цікавим музично-шумовим оформленням.

Відповідь на декілька питань з літератури і мистецтва

Відсутність загальних знань з питань мистецтва.

Не чіткі відповіді, проте присутній мінімум ерудиції з питань кіно-телемистецтва.

Більш чіткі відповіді на коло питань з кіно-телемистецтва, та наявність ерудиції в галузі мистецтва.

Впевнені і чіткі відповіді на запропоновані питання мистецтва (музики, літератури, кіно).

Відповідь на декілька питань з фізики: основні явища і закони фізики, основні поняття фізики, додаткові питання з розділів “Механіка“, ”Основи електродинаміки”,
“Коливання та хвилі”.

Неправильна відповідь на всі питання.

Не чітка відповідь і неправильна на додаткове питання.

Чітка відповідь на питання, окрім додаткового.

Впевнена і чітка відповідь на всі питання.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Зофья Лисса. Естетика кіно музики.
 2. Корганов Т. Фролов . Кіно і музика.
 3. Мееерзон Б.Я. Основы звукорежисури и оборудование студий звукозаписи.
 4. Глухов А. Основи звукового вещания.
 5. Никалмин В.А. Цифровая звукозапись.
 6. Никалмин В.А. Форматы звукозаписи.
 7. Никалмин В. А. «Система пространственного звучання».
 8. Медведев Е. Трусова .Секреты виртуального звука.
 9. Севашко Л. Звукорежисура.
 10. Римський - Корсаков «Электроакустика».
 11. Ньюэлл Ф. «Project –студии».
 12. Маньковский В.С. «Основы звукооператорской работы».
 13. Нисбетт А. «Звуковая студия. Техника и методы использования».
 14. Ковалгин Ю. А. «Стереофония».
 15. Алдошина И.А. Вологди Э.И. «Електроакустика и звуковое вещание».
 16. Козюренко «Звукорежисура театра».
 17. Алдошина И.А. «История пространственного звука».
 18. Альошина И.А. « Многоканальные пространственные системы рекомендации международных стандартов».
 19. Чернецький М. «Психоакустические процессоры – что это такое».


Освітньо-професійна програма «Кінооператорство»

[НАВЕРХ]

Творче випробування носить комплексний характер. Це професійно зорієнтовані завдання у вигляді переліку вправ на елементи творчого бачення.

Перший етап творчого конкурсу спеціальність (практично)

Головним принципом у цій частині випробування є виявлення у вступника творчих здібностей, певної реакції на явища, розкриття авторського задуму, композиційного мислення, відчуття світла і кольору, володіння фотографічною технікою і технологічними процесами. Дане випробування складається із зйомок у фотопавільйоні і на натурі на цифрових носіях або негативній плівці 35 мм.

Робота у фотопавільйоні має за мету виявити вміння знімати гіпсові бюсти та портрети з трьома різновидами освітлення – світлотіньового, тонального і ефектного. Робота на натурі дає змогу виявити здатність зйомок жанрових знімків, пейзажу, тематичного фоторепортажу. На етапі побудови композиції кадру вступник вибирає необхідну оптику, її фокусну відстань, розраховує глибину різкозображувального простору, відповідно дистанції до об’єкту зйомки, визначає ракурс. Під час зйомки у павільйоні вступник повинен виявити своє вміння роботи із освітлювальними приладами, за допомогою яких він продемонструє своє творче рішення запропонованих завдань, здатність співвідносити світло і тінь на об’єкті та моделювати ефект освітлення.

Фотороботи, відзняті у павільйоні на цифрових носіях і відібрані вступником для подачі (15 кадрів) повинні продемонструвати виконане завдання: гіпсовий бюст і натюрморт у павільйоні (по три знімки з різним характером освітлення).

Фотороботи, відзняті на натурі з використанням цифрової технології повинні продемонструвати виконане завдання:

– жанрові сюжети на натурі (три знімки);

– портретні композиції (два знімки);

– тематичний або подієвий фоторепортаж на натурі (пять знімків).

Виконані фотороботи повинні розкрити авторський задум того чи іншого знімку. Вступник повинен чітко і переконливо пояснити вибір композиції, прийомів зйомки, його світло і тональне вирішення.

Специфіка майбутньої фахової діяльності вимагає наявності у вступників як художніх, так і технічних даних.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Творча фотозйомка

Виконується цифровою фотокамерою. До обов’язкової програми входять: гіпсовий бюст у фотопавільйоні (3 знімки); натюрморт у фотопавільйоні (2 знімки); жанрові сюжети на натурі (4 знімки); тематичний або подійний фоторепортаж на натурі (4 знімки);
портретна композиція на натурі (2 знімки).

Відсутність візуального бачення та фотографічних здібностей. Повне нерозуміння поставленого завдання щодо роботи зі світлом при зйомці портретів і гіпсових моделей у павільйоні.

Неповний перелік зазначених видів фоторобіт. Невміння розкрити авторський задум представлених знімків. Необґрунтований вибір та одноманітність прийомів зйомки, світлового і тонального рішення фоторобіт.

Наявність (за переліком) усіх фотознімків. Розуміння поставленого завдання з одним, або двома порушеннями побудови фотознімку.

Максимальна кількість (за переліком) представлених фоторобіт. Повне розуміння поставленого завдання. Різноманітність прийомів фотозйомки. Відповідність вимогам композиційного та світлового рішення фотознімку.

Другий етап творчого конкурсу спеціальність (теоретично)

Теоретична частина має за мету виявити знання з історії розвитку фотографії, кінематографу і живопису. Вступник повинен дати відповідь на питання, які стосуються:

– фотографічних плівочних і цифрових процесів, матеріалів та апаратури у чорно-білій та кольоровій фотографії;

– розділів з фізики: «оптика», «світло», «електрика» (за програмою середньої школи).

Вступник має бути ознайомлений з визначними творами вітчизняного фото та кіномистецтва, повинен знати роботи провідних вітчизняних та зарубіжних кінооператорів, характерні риси їх творчості, виявити обізнаність у галузі образотворчого мистецтва.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Спеціальність усно

Екзаменаційна картка:

Питання №1. Основні відомості щодо фотографічних процесів, матеріалів та апаратури у чорно-білий та кольоровій фотографії.

Питання №2. Основні відомості з розділів курсу фізики «Оптика», «Світло», «Електрика в обсязі середньої школи.».

Питання №3. Основні відомості з історії розвитку фотографії, кінематографу, живопису.

Відсутність загальних знань у галузі фото процесів і матеріалів. Відсутність знань основних положень у розділах курсу фізики «Оптика», «Світло», «Електрика». Відсутність загальних знань з історії і розвитку кіно фотомистецтва і живопису.

Відсутність конкретних відповідей на запитання, що подані у переліку. Лише загальна уява про основні історичні та сучасні процеси розвитку кіно фотомистецтва і живопису. Невпевнені відповіді на запитання щодо розділів курсу фізики «Оптика», «Світло», «Електрика» та фотографічних процесів і матеріалів

Надані чіткі відповіді на питання за переліком, але допущені 1-2 помилки.

Розуміння основних законів фізики у розділах «Оптика», «Світло», «Електрика», але нечітке формулювання теоретичних положень. Загальна обізнаність в галузі історії та теорії кінофотопроцесів, але невміння виділити характерні риси творчості видатних кінооператорів.

Впевнені відповіді на поставлені запитання. Безпомилкове формулювання основних положень фізики у розділах «Оптика», «Світло», «Електрика». Досконалий аналіз творчості видатних кінофотомитців. Ґрунтовні зання образотворчого мистецтва.

КОЛО ПИТАНЬ ДО СПІВБЕСІДИ

 1. Побудова кольорових негативних фотоплівок.
 2. Образотворче мистецтво епохи Відродження. Основні майстри.
 3. Передача тональної перспективи чорно-білого та кольорового фотознімку.
 4. Видатні майстри портретного живопису.
 5. Негативний процес у фотографії.
 6. Тональна перспектива та фактори, які її визначають.
 7. Зйомка натюрморту. Завдання та техніка зйомки натюрморту.
 8. Живопис та графіка Тараса Шевченка.
 9. Спектральний склад світла при природному та штучному освітлені та його значення при фотозйомці на чорно-білій та кольоровій плівці.
 10. Творчість майстрів фотографії А. Родченко, А. Кареліна, С. Левицького.
 11. Позитивний процес у фотографії.
 12. Образотворчі засоби фотомистецтва. Наведіть приклади зі своїх фоторобіт.
 13. Особливості проведення зйомки під час туману і дощу. Наведіть приклади із своїх робіт чи робіт фотомайстрів.
 14. Фотометричні величини.
 15. Суть хімічної дії світла та його використання у фотографії.
 16. Творчість кінооператорів Д. Демуцького, Ю. Єкельчика,
 17. Технічна побудова плівкового фотоапарата.
 18. Ракурс – визначення, застосування при зйомці.
 19. Особливості та техніка зйомки у вечері, вночі.
 20. Творчість кінооператорів А. Головні, А. Москвіна
 21. Методи визначення експозиції при зйомці на натурі.
 22. Пентопризма та її призначення у фотоапараті.
 23. Творчість кінооператорів В. Юсова, С. Урусевського.
 24. Методи визначення експозиції при зйомці на натурі.
 25. Російський живопис 2-ї половини XIX ст. (Репін, Суріков, Шишкін).
 26. Спеціальні види зйомки у фотографії.
 27. Особливості та техніка зйомки під час руху при фотографуванні різних сюжетів (наведіть приклади).
 28. Композиція, зображальна і технічна функція освітлення під час фотозйомки.
 29. Просвітлення фотографічної лінзи.
 30. Фотографічний спосіб одержання зображення. Можливості і сфери застосування фотографії. Документальна суть фотографії.
 31. Глибина різко-зображувального простору на фотознімку. Гіперфокальна відстань.
 32. Лінійна перспектива та фактори, які її визначають.
 33. Масштаб зображення на фотознімку.
 34. Основні етапи розвитку фотографічного мистецтва XIX і початку XX ст.
 35. Характеристика творчості провідних майстрів того часу.
 36. Особливості зйомки спортивних сюжетів та об'єктів, що швидко пересуваються.
 37. Кольорова фотографія. Технічні і творчо-мальовничі можливості кольорової фотографії.
 38. Типи об'єктивів у сучасних фотографічних апаратах.
 39. Світло в природі. Основні елементи побудови світлового малюнка.
 40. Особливості зйомки в горах. Умови освітлення та методика зйомки.
 41. Художньо-пластичні можливості фотографії. Художній образ і засоби його виразності.
 42. Основні фактори освітлення об'єкту та техніка зйомки при визначенні експозиційного режиму зйомки.
 43. Основні етапи становлення та розвитку вітчизняної школи операторського мистецтва. Творчість провідних операторів.
 44. Умови освітлення та техніка натурної зйомки в похмуру погоду.
 45. Образотворчі засоби фотографії. Жанри фотографії.
 46. Методика визначення експозиції під час зйомки об’єктів з великим інтервалом яскравості.
 47. Спектральний склад світла. Типи спектрів.
 48. Дзеркальний плівковий фотоапарат.
 49. Творчість кінооператора Ю. Іллєнка.
 50. Методика визначення експозиції під час зйомки об’єктів з великим інтервалом яскравості.
 51. Спектральний склад світла. Типи спектрів.
 52. Цифровий електронний фотоапарат.
 53. «Золотий перетин».
 54. Матриця ПЗС (ССD)
 55. Фотопортрет при штучному освітленні.
 56. Матриця КМОП (СМОS).
 57. Фотопортрет при натурному освітленні.
 58. Фотозатвор.
 59. Документальний фотопортрет.
 60. Обробка цифрового електронного зображення (PHOTOSHOP).
 61. Професія – кінооператор.
 62. Переваги і недоліки плівкових і цифрових фотоапаратів.
 63. Особливості освітлення в інтер’єрі.
 64. Світлознімальні фільтри.
 65. Живопис постімпресіоністів.
 66. Сферична аберація в лінзах.
 67. Види аберацій в лінзах та їх усунення.
 68. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод.
 69. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури.
 70. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.
 71. Закони відбивання світла. Побудова зображень, що дає плоске дзеркало.
 72. Фотометричні величини.
 73. Яскравість джерела світла. Яскравість освітлених поверхонь.
 74. Сила світла і освітленість поверхонь. Закони освітленості.
 75. Світлова енергія. Світловий потік.
 76. Змінний електричний струм. Закон Ома для кола змінного струму.
 77. Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці.
 78. Явище самоіндукції. Закон самоіндукції. Індуктивність
 79. Електричне поле в діелектриках.
 80. Інтерференція світла та її практичне застосування.
 81. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дають лінзи.
 82. Дифракція світла.
 83. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показник заломлення. Повне внутрішнє відбивання.
 84. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Закон Ома для повного кола.
 85. Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. Варіанти з'єднання конденсаторів.
 86. Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів.
 87. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принципи суперпозиції полів.
 88. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.
 89. Спектральний склад світла. Типи спектрів.
 90. Магнітне поле. Магнітна індукція.
 91. Магнітний потік. Явища електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції.
 92. Закон відбивання світла. Побудова зображень, що дає сферичне дзеркало.
 93. Принцип дії генератора постійного струму.
 94. Електричне поле в діелектриках.
 95. Принцип дії генератора постійного струму.
 96. Принцип дії генератора змінного струму.
 97. Лінза. Оптична сила лінзи. Побудова зображень, що дає розсіювальна лінза.
 98. Послідовне та паралельне з’єднання провідників.
 99. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота і період електромагнітних коливань (формула Тампсона).
 100. Живопис імпресіоністів, основні представники.
 101. Голандський живопис XYII ст.. ТворчістьРембранта.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Головня А.Д., Дыко Л.П. Фотокомпозиция. – "Искусство", 1962.
 2. Дыко Л.П., Иофис Е.А. Фотография, ее техника и искусство. – Искусство, 1960.
 3. Морозов С.А. Фотография как искусство. – Знание – 1970.
 4. Морозов С.А. Советская художественная фотография. – Искусство – 1958.
 5. Общий курс фотографии / ред. М.М. Шахрова. – Высшая школа – 1976.
 6. Соколов А., Когин П.А. Фотоаппараты и оптика. – Искусство – 1958.
 7. Ильин Р.Н. Фотографирование при естественном освещении. – Искусство – 1970.
 8. Симонов А.Г. Фотографирование при искусственном освещении. –Искусство – 1959.
 9. Иванов-Алилуев С.К. Фотосъемка пейзажа. – Искусство – 1958.
 10. Косматов Л. Свет в интерьере. – Искусство – 1973.
 11. Гальперин А. Определение фотографической экспозиции. – Искусство – 1955.
 12. Гальперин А. Глубина резкоизображаемого пространства при кино- и фото съемке. – Искусство – 1958.
 13. Мархилезик К. И., Яштольд-Говорко В.А. Фотографическая химия. –Искусство – 1958.
 14. Головня А.Д. Мастерство кинооператора. – Искусство – 1965.
 15. Горданов В.В. Записки кинооператора. – Искусство – 1979.
 16. История советского кино. В 4-х томах. – Искусство – 1973.
 17. Кинословарь. В 2-х томах. Советская энциклопедия – 1966.
 18. Волков-Ланит Л. Александр Родченко. – Искусство – 1968.
 19. Десять операторских биографий. Сборник (А.А.Левицкий, Э.К,Тиссе, А.Д.Головня, А.Н.Москвин, Д.П.Демуцкий, М.П.Магидсон, Б.И.Волчек, А.В.Гальперин, Л.В.Косматов, П.Урусевский). – Искусство – 1964.
 20. Кохно Л. Данило Порфирович Демуцкий. – Мистецтво – 1965.
 21. Меркель М. В сто сорок солнц... – Искусство – 1968.
 22. Ильин Р. Юрий Экельчик – Искусство – 1962.
 23. Кинооператор Андрей Москвин. Сборник. – Искусство – 1971.
 24. Морозов С.А. Искусство видеть. – Искусство – 1963.
 25. Журналы: «Світло й тінь», «Фотография», «Техника кино и телевидения» та ін..
 26. Фізика / Підручник, средня школа. Розділи: «Оптика», «Світло», «Електрика».
 27. Панфiлов М.Д. Короткий словник кiнолюбителя. – Мистецтво – Київ, 1971.
 28. История русского искусства. – Академия художеств СССР – 1961.
 29. Альбоми репродукцій.
 30. История искусства зарубежных стран.
 31. ФотоКиноТехника в книгах издательства «Мир»:
  • Л.Гонт. Экспозиция в фотографии.
  • Р.Рессинг. Увеличение фотоснимка.
  • Э.Хокинс, Д.Зйвон. Фотография. Техника и искусство.
  • К.Престон-Мзфем. Фотографирование живой природы.
  • Р.Хеймен. Светофильтры.
  • З.Митчел. Фотография.
  • Д.Килпатрик. Свет и освещение.
  • Дж.Уэйд. Техника пейзажной фотографии.
  • Л.Пренгель. Практика цветной фотографии.
  • Дж.Хеджкоу. Фотография.
  • М.Лзнгфорд. Фотолабораторные работы.
 32. Джон Хеджко. Как делать фотографии hi класса. – Изд.: «Омега» – 2004.
 33. Ли Фрост. Фотография. Вопросы и ответы. – Изд.: «Арт – родник» – 2004.
 34. Ли Фрост. Черно – белая фотография. – Изд.: «Арт – родник» – 2004.
 35. Тим Дейли. Основы фотографии. – Изд.: «Арт – родник» – 2004.
 36. О.Л. Голубева. Основы композиции. – М.: – Изобразительное искусство – 2001.

[НАВЕРХ]


Освітньо-професійна програма «Кінознавство»

[НАВЕРХ]

Оцінювання знань вступників носить комплексний характер та складається з двох випробувань. Завданням вступного випробування є:

– оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки абітурієнтів;

– виявлення рівня й глибини практичних умінь і навичок щодо професійних функцій кінознавця,

– визначення здатності застосування вступниками набутих знань, умінь і навичок

Перший етап творчого конкурсу спеціальність (письмово)

Написання рецензії на ігровий фільм, перегляд якого влаштовується безпосередньо перед вступним випробуванням. Представляється 3 фільми (як правило, це стрічки вітчизняні, створені видатними українськими режисерами). Метою письмової роботи є визначення здатності вступника до логічного і доказового викладання своїх думок, вміння проаналізувати конкретний фільм як художню цілісність, акцентуючи увагу на його компонентах.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Спеціальність (письмово)

Написання рецензії на ігровий фільм, перегляд якого влаштовується безпосередньо перед вступним випробуванням

Повна відсутність уявлення про кіно-телепроцес як такий. Нездатність логічно і доказово викласти свої думки, неспроможність проаналізувати основні компоненти фільму і кінотвір як певну естетичну цінність. Хиби стилю при викладенні своєї думки, збіднена мова.

Неспроможність поставити фільм, що запропоновано для рецензування, в певній жанрово-стилістичний ряд. Аналіз окремих компонентів, неспроможність скласти їх в єдину мистецьку цілісність. Погана здатність логічно і доказово викласти свої думки. Обмежений словниковий запас. Певна сума механічно завчених знань, що не завжди доречно використовуються.

Загальні знання про певні закономірності розвитку кіно як мистецтва. Здатність їх використання при аналізі конкретного фільму. Вміння вибудовувати літературну форму рецензії, грамотно викласти свої думки. Проте певна поверховість у виявленні авторського задуму. Обмеженість аргументації в доведенні своєї позиції щодо оцінки екранного твору.

Вміння проаналізувати конкретний фільм як художню цілісність, акцентувати увагу на його компонентах. Дати трактування режисерському задуму і засобів його втілення . Аргументовано довести, чи вдалось авторам досягти своєї мети. Здатність продемонструвати стилістично грамотно викласти свої думки.

Другий етап творчого конкурсу – спеціальність (співбесіда)

Складається з виявлення вступником загальних знань про основні тенденції в сучасному кінопроцесі; уявлення про історичні етапи в розвитку кіномистецтва, його жанрово-стильові особливості, вміння характеризувати найважливіші творчі постаті у світовому та вітчизняному кіно, взаємозв’язки та взаємодію кіно і телебачення, їх відмінності та спільні риси.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Спеціальність (співбесіда)

Виявлення вступником загальних знань про основні тенденції в сучасному кінопроцесі; уявлення про історичні етапи в розвитку кіномистецтва, його жанрово-стильові особливості; вміння характеризувати найважливіші творчі постаті у світовому та вітчизняному кіно, характеризувати взаємозв’язки і взаємодію кіно і телебачення,
їх відмінні і спільні риси.

Відсутність елементарних знань з питань історії і теорії кіномистецтва. Повна відсутність уявлення про телебачення як процес, його специфічні особливості. Невміння сформулювати свою думку, збіднена мова. Відсутність мінімальної аргументації при розгляді мистецького твору. Необізнаність із наріжною базою джерел кінознавчої науки.

Приблизне уявлення про загальну картину сучасного кіномистецтва. Відсутність аналітичного інструментарію при розгляді як певних жанрово-стильових напрямків, так і доробку режисерів або конкретних фільмів. Неспроможність оцінити телепродукцію, її естетичний рівень. Відсутність аргументованості у власній позиції. Збіднений науково-понятійний апарат кінознавчої науки.

При загальному вірному уявленні про явища і процеси, що відбуваються в кіномистецтві, вступник не завжди може точно виявити місце того чи іншого митця в ньому, визначити його творчий внесок у кіномистецтво.

Аналізуючи конкретний мистецький твір, вступник не уявляє його як мистецьку цілісність, звертаючи увагу лише на окремі його компоненти. Абітурієнт демонструє наявність загального уявлення про певні закономірності розвитку телебачення та ЗМІ.

Переконливе уявлення про кіно- і телепроцес, його закономірності. Вміння проаналізувати як конкретний фільм, так той чи інший мистецький напрям, визначити роль і місце конкретного кіномитця, простежити еволюцію його творчості. Вміння здійснювати професійний аналіз конкретної телепродукції, чітко визначити концепцію певної передачі або каналу. Свою точку зору абітурієнт доводить, вдаючись до переконливої і послідовної аргументації. Мова образна і грамотна. Абітурієнт демонструє обізнаність з понятійно-категоріальним апаратом кінознавчої науки.

КОЛО ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

 1. Структурна модель кінознавчої науки.
 2. Рецензія. Види рецензії.
 3. Теорія кіномистецтва: коло проблем.
 4. 6.Історія кіномистецтва. Провідні історики світового, вітчизняного кінематографу.
 5. Кінематограф в системі інших видів мистецтва.
 6. Зображально-виразні засоби кіномистецтва.
 7. Види і жанри кінематографу.
 8. Документальне кіно. Кого з режисерів ви знаєте?
 9. Ваше уявлення про завдання кінокритики. Провідні критики сучасного українського кінознавства.
 10. Науково-популярне кіно. Які фільми ви дивились?
 11. Анімаційний фільм і його особливості.
 12. Художній (ігровий ) фільм: провідні теми, жанри.
 13. Екранізація (художні особливості, приклади).
 14. Кінорежисер як автор фільму (головні функції і завдання).
 15. Сценарій – літературна основа фільму (Кого зі сценаристів ви знаєте?)
 16. Операторська майстерність в кіно. (Кого з операторів ви знаєте?)
 17. Творчість актора в кіно (розповідь про представника даної професії).
 18. Олександра Довженко – його місце в кіно.
 19. Фільми Сергія Ейзенштейна.
 20. Творчість Л. Кулєшова
 21. Фільми В. Пудовкіна
 22. Радянський кінематограф 30-х рр.. Провідні режисери, фільми.
 23. Фільми Ігоря Савченка.
 24. Поетичне кіно України, його представники.
 25. Творчість Івана Миколайчука.
 26. Творчість Юрія Іллєнка.
 27. Фільми Леоніда Осики.
 28. Фільми Кіри Муратової.
 29. Фільми Романа Балаяна.
 30. Творчість Леоніда Бикова.
 31. Ваші роздуми з приводу сучасного стану вітчизняного кінематографу.
 32. Фільми М. Хуциєва
 33. Фільми А. Тарковського.
 34. Творчість В. Шукшина.
 35. Сучасний кінематограф Росії: провідні режисери, фільми.
 36. Яких західних режисерів ви знаєте? Їхні фільми.
 37. Сучасний кінематограф США. (Кого з режисері ви знаєте, найбільш відомі фільми).
 38. Специфіка телебачення.
 39. Форми телевізійних програм.
 40. Чим відрізняється телефільм від кінофільму. Психологія сприйняття.
 41. Особливості відео творчості.
 42. Види реклами на телебаченні, її функції.
 43. Форми існування кіно на телебаченні.
 44. Роль ведучого в структурі телепрограм (назвіть найбільш відомі імена українського, російського телебачення)
 45. Назвіть найбільш популярні телепередачі на українському телебаченні.
 46. Інформаційна і культурно-просвітницька роль телебачення в суспільстві.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

 1. Аристарко Г. История теорий кино. М.: Искусство, 1966.
 2. Арнхейм Р. Кино как искусство. М.: ИЛ, 1960.
 3. Базен А. Что такое кино? М. Искусство, 1972.
 4. Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс. 1968.
 5. Делез Ж. Кино «Ад Маргинем» - М., 2004.
 6. Зміна парадигми: 3б. статей. – К., 1995.
 7. Карцева Е. Вестерн. Эволюция жанра. М.: Искусство, 1976.
 8. Кракауер 3. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974.
 9. Краснова Г. Кино ФРГ. М. – Искусство, 1987.
 10. Мусієнко О.С. Новаторські течії у французькому кінематографі. – К.,2005.
 11. Режиссерская энциклопедия кино США. М.: Материк , 2000.
 12. Режиссерская энциклопедия кино Европы. М.: Материк, 2002.
 13. Режиссерская энциклопедия стран Азии, Африки, Австралии и Латинской Америки. М.: Материк, 2001.
 14. Садуль Ж. Всеобщая история кино. – Т. Саппак В. С. Телевидение и мы. – М., 1968.
 15. Теплиц Е. Кино и телевидиние В США., Сб. – М., 1966.
 16. Брюховецька Л.І. Молоді режисери українського кіно .К., 1987
 17. Встреча с Х музой. М.: 1981., в 2 томах
 18. Гинзбург С. Очерки теории кино . М., 1974
 19. Госейко Л. Історія українського кінематографа .К. 2000
 20. Журнал “Кино. Телевидение. Видео.”
 21. Журнал „Кіно-Театр”
 22. Киноэнкциклопедический словарь (гл. ред. С.Юткевич) М., 1986
 23. Корнієнко І.С. Мистецтво кіно . К., 1974
 24. Корнієнко І.С. Кіно радянської України. К., 1976
 25. Конієнко І.С. Про кіномистецтво 1 і 2 том
 26. Лемещева Л. Украинское кино: проблемы одного поколения. М., 1987.
 27. Нечай О.Ф. Фильм у нас дома .Минск 1971
 28. Сборник “Тележурналистика.”
 29. Сборник “Журналістика на телебаченні”
 30. Саппак В. Телевидение и мы. М. 1961
 31. Слободян В.Р. Актор і кіно. К., 1975
 32. Фрадкин Л. Второе рождение .М., 1967
 33. Юренев Р.Н. Краткая история советского кино М., 1979
 34. Борецький Р.А. Беседы об истории телевидения. – Икар, 2-11.
 35. Брюховецька Л. Кіномистецтво. – К.. 2009.
 36. Брюховецька Л. Кіносвіт Юрія Ілленка. – К., 2010.
 37. Вайсфельд И. Кино как вид искусства. – М., 1983.
 38. Довженко в воспоминаниях современников. – М., 1982.
 39. Зубавіна І.Б. Українське кіно незалежної України – К., 2007.
 40. Кино: Энцеклопедический словар. – М., 1986.
 41. Копылова Р. Кинематограф плюс телевидение. – М., 1977.
 42. Миславський В. Кінословник. Харків, 2007.
 43. Мусієнко О.С. Українське кіно: тексти і контекст. – 2009.
 44. Поетичне кіно: заборонена школа. – К., 2001.
 45. Слободян В. Р. Актор і кіно. – 1975.
 46. ТВ – времена перемен. – Икар, 2010.
 47. Тримбач С. Олександр Довженко. Загибель богів.
 48. Фількевич Г.М. Співдружність муз. – К., 2005.
 49. Фрадкин Л. Второе рождение. – М., 1967.

[НАВЕРХ]


Освітньо-професійна програма
«Організація кінотелевиробництва»

[НАВЕРХ]

Завданням вступного випробування є: оцінка теоретичної та практичної підготовки вступника; виявлення ним рівня й глибини практичних умінь і навичок щодо професійних функцій організатора кінотелевиробництва; визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок.

До вступника висуваються такі вимоги:

– вміти розв’язувати логічні завдання;

– безпомилково аналізувати конкретні ситуації, пов’язані з сучасним кінопроцесом;

– орієнтуватися у проблемах сучасної економіки та права, актуальних проблемах розвитку кіно та телевізійного виробництва як у нашій країні, так і за її межами;

– мати високий загальний культурний рівень та професійну обдарованість.

Перший етап творчого конкурсу – логіка та аналіз конкретних ситуацій (усно), має на меті виявити знання з логіки та вміння проаналізувати конкретну ситуацію, пов’язану з сучасним кінематографічним процесом та діяльністю кінознімальних груп.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Логіка та аналіз конкретних ситуацій

Виявлення розуміння ситуацій, пов’язаних із сучасним кінопроцесом та діяльністю знімальних груп, здатності до розв’язку абстрактних математичних задач.

Повна відсутність уявлення про кінопроцес як такий. Нездатність логічно і доказово викласти свої думки, повна відсутність організаторських здібностей, що проявляється у відповіді на питання з аналізу конкретних ситуацій, не розвинене логічне мислення. Допущено ряд суттєвих помилок.

Нечіткі відповіді на питання, які пов’язані з сучасним станом кіновиробництва, діяльністю кіно продюсера. Неконкретні відповіді на завдання з логіки. Певна обмеженість мислення, невміння чітко викласти свою думку.

Надані вірні відповіді, проте нечітке їх формулювання. Загальна обізнаність та цілеспрямованість вступника, орієнтація на творчий пошук. Вміння орієнтуватися в конкретній ситуації, проте не завжди чіткі висновки.

Впевнені відповіді на поставлені запитання. Вміння розв’язувати логічні завдання. Безпомилковий багатоваріантний аналіз конкретних ситуацій, пов’язаних з сучасним кіно процесом. Вступник має перспективи професійної діяльності.

Другий етап творчого конкурсу зі спеціальності (співбесіда)

Складається з виявлення вступником загальних знань про основні тенденції в сучасному кінопроцесі; уявлення про історичні етапи в розвитку кінотелемистецтва, в тому числі в Україні, виявлення загального культурного рівня вступника, вміння орієнтуватися в проблемах сучасної економіки та права, знання стану національної кіноіндустрії.

Критерії оцінювання:

За 200-бальною шкалою

1-99
(
незадовільно)

100-139
(
задовільно)

140-179
(
добре)

180-200
(
відмінно)

Спеціальність (співбесіда)

Виявлення абітурієнтом загальних знань про основні тенденції в сучасному кінопроцесі; уявлення про історичні етапи в розвитку кіномистецтва, виявлення загального культурного рівня вступника, вміння орієнтуватися в питаннях сучасної ринкової економіки та права

Відсутність елементарних знань з питань кіномистецтва, невміння сформулювати свою думку, збіднена мова. Повністю відсутнє уявлення щодо проблем сучасної економіки та права, стан української кінематографії.

Приблизне уявлення про загальну картину сучасного кіномистецтва. Відсутність аналітичного інструментарію при розгляді питань, що подані в переліку. Лише загальна уява про основні процеси розвитку кіномистецтва, кіноіндустрії.

Загальна обізнаність в галузі кінематографії, історії кіно, театру, живопису, музики та у проблемах сучасної економіки і прав, проте допущено 2 помилки. Не досить чітке уявлення про місце в системі кінематографа професії, яку вибрав вступник.

Безпомилкові відповіді та вміння орієнтуватись у проблемах сучасної економіки та права, актуальних проблемах розвитку кіно та телевізійного виробництва як у нашій країні, так і за її межами. Високий загальний культурний рівень вступника та професійна обдарованість.

КОЛО ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ

 1. Назвіть головні завдання творчої групи на етапі підготовки до зйомок.
 2. Що таке презентація?
 3. Ваше розуміння професії телепродюсера та кінопродюсера
 4. Чому делегування обов’язків підвищує ефективність роботи команди над проектом?
 5. Що таке кіно ринок, телеринок?
 6. Назвіть причини за якими контроль емоцій є ефективним способом вирішення конкретних ситуацій.
 7. Джерела фінансування телеканалів.
 8. Вкажіть можливі способи розширення Вашого кола знайомств в аудіовізуальній сфері.
 9. Риси характеру, необхідні продюсеру?
 10. Що таке демонстраційний ролик? Як він може допомогти продюсеру?
 11. Назвіть ключові посади у будь-якому проекті.
 12. Назвіть лідерські якості продюсера і поясніть, яким чином кожна з них впливає на результат при створенні проекту.
 13. Розшифруйте поняття «паблік рілейшнз».
 14. Вкажіть позитивні і негативні моменти, з якими доводиться стикатися при створенні власного продюсерського центру?
 15. Кінореклама, її функції та засоби використання.
 16. Навіщо потрібне страхування при створенні кінофільму?
 17. Складіть список професійних завдань, які Ви ставите перед собою на майбутнє.
 18. Опишіть тему майбутнього фільму, продюсером якого Ви хотіли б стати.
 19. Вплив, кола знайомств і потрібні люди. Кого Ви знаєте - важливіше за те, що знаєте?
 20. Назвіть можливі джерела фінансування вашого проекту.
 21. В яких трьох областях юрист може виявитися Вам корисним?
 22. Які професійні спілки Ви знаєте?
 23. Телебачення - це мистецтво, чи лише - ремесло? Чи є телебачення просто віддзеркаленням нашої культури, або воно безпосередньо впливає на її формування?
 24. Як Ви побудуєте свою роботу над проектом, щоб зацікавити телеканали в його придбанні?
 25. Наскільки важливо в продюсуванні вміння працювати в команді?
 26. Творчість Ю.Г.Іллєнка.
 27. Розшифруйте поняття «екранні мистецтва».
 28. Творчість О.П. Довженка.
 29. Назвіть джерела, з яких Ви можете почерпнути ідеї майбутнього фільму.
 30. Роль засобів масової інформації у суспільстві.
 31. Права та обов’язки громадян України.
 32. Творчість Л.Ф.Бикова.
 33. Які міжнародні кінофестивалі Ви знаєте? Назвіть найпрестижніші з них.
 34. Яка роль продюсера у створенні кінопроекту?
 35. Творчість С.Й.Параджанова.
 36. Що таке інфляція? Чи впливає вона на рівень життя громадян?
 37. Яких Ви знаєте сучасних українських кіноакторів, кінорежисерів?
 38. Що впливає на імідж ділової людини, кінотелепродюсера?
 39. Які загрози існують сьогодні для цивілізованого світу?
 40. Авторське кіно, його роль в кінопроцесі.
 41. Хто є авторами фільму.
 42. Творчість Л.Осики.
 43. На Ваш погляд, з якими найбільш серйозними проблемами може зіткнутися продюсер?
 44. Творчість Т. Левчука.
 45. Творчість Р. Балаяна.
 46. Кого Ви знаєте з відомих кіноакторів які стали кінорежисерами.
 47. Які закони України регулюють відносини в галузі кінематографії та телебачення?
 48. Що Ви знаєте про кіноіндустрію США, Росії, Європейських країн.
 49. Яких іноземних кінорежисерів Ви знаєте? Які фільми з їхнього доробку Ви вважаєте найкращими та невдалими?
 50. Як Ви розумієте поняття «Національний фільм», «Національна телепродукція».
 51. Якою на Вашу думку має бути державна політика стосовно національного кінематографу і телебачення?
 52. Що таке планові і фактичні витрати?
 53. Беручись за роботу над проектом, на яке питання важливо отримати відповідь у першу чергу?
 54. Які технології в аудіовізуальній сфері Вам відомі?
 55. Яку роль, на Вашу думку, відіграє реклама на телебаченні.
 56. Творчість К.Муратової
 57. Творчість І.Миколайчука.
 58. Яка різниця між фізичною та юридичною особою?
 59. Як Ви можете створити рекламу своєму проекту? А собі, як продюсеру?
 60. В чому схожість та відмінності понять: «арт-хаус», «андеграунд», «блокбастер».
 61. Що означає «формат» телеканалу?
 62. Де і коли з’явився термін «незалежний» продюсер.
 63. Кого історично вважають «основоположниками» кінематографа?
 64. Які категорії продюсерів Ви знаєте?
 65. Яку функцію виконують консультанти при написанні сценарію?
 66. Які види та жанри фільмів Ви знаєте?
 67. Хто, на Вашу думку, головний на знімальному майданчику: режисер, продюсер, оператор, актор або хтось інший.
 68. Що таке право: Правова держава? Які функції виконує право в суспільстві?
 69. В чому на Вашу думку полягають проблеми сучасного українського кінематографа.
 70. Якому жанру кіномистецтва Ви надаєте перевагу? Чому?
 71. Що таке Конституція і чим вона відрізняється від інших законів держави? Коли прийнята Конституція України?
 72. Який вид кінематографу на Ваш погляд повинна підтримувати держава?
 73. Що Ви знаєте про українське неігрове кіно.
 74. Охарактеризуйте поняття «четверта влада».
 75. Які вітчизняні кіностудії Ви знаєте.
 76. Які кінокомпанії складають основу Голівуду.
 77. Які ваші варіанти при виборі місця зйомки? У чому полягають переваги і недоліки кожного з них?
 78. Яким особисто Ви бачите майбутнє телебачення з точки зору:
  a) технологічної;
  b) творчої;
  c) економічної
 79. Назвіть якості висококласного продюсера і обґрунтуйте їх важливість.
 80. Складіть короткий опис цілей і завдань, які Ви перед собою ставите, працюючи над проектом.
 81. Чому юридично оформлені документи важливі для продюсера?
 82. Які переваги надає продюсеру участь у кінофестивалях?
 83. Чому важливо захищати ідею юридично? Як це можна зробити?
 84. Назвіть чинники, які можуть вплинути на бюджет фільму?
 85. Назвіть склад знімальної групи.
 86. Як би Ви вважали за краще працювати: самостійно? з партнером? або в команді? Чому?
 87. Які чинники можуть завадити проведенню зйомок?
 88. Які поради Ви можете дати стажерам знімальної групи?
 89. Що допоможе Вам залишатися урівноваженим в стресових ситуаціях неминучих у вашій роботі?
 90. Які причини можуть привести до невдалого прокату кінофільму?
 91. Творчість С.Бондарчука.
 92. Творчість М.Донського
 93. Творчість І.Кавалерідзе.
 94. За яких умов Ви можете відмовитесь від виробництва фільму.
 95. Що, на Вашу думку, означає «вдалий проект».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Основи продюсерства. Аудіовізуальна сфера. Підручник для вузів. Під редакцією Г. П .Іванова, П. К. Огурчикова, В. І . Сидоренко. – М. ЮНІТІ-ДАНА – 2003.
 2. Сидоренко В. І. Професія – продюсер кіно і телебачення. – М. – ЮНІТІ-ДАНА – 2010.
 3. Кокарев І. Є. Кіно як бізнес. – Мінськ – 1991.
 4. Криштул Б. І. Професія – директор фільму. – М.: Кіноцентр – 1990.
 5. Розенталь А.М. Створення кіно й відеофільмів від А до Я. – Тріумф – 2003.
 6. Огурчиков П.К. Майстерність продюсера кіно і телебачення. – М. – 2008.
 7. Вартанова Є. Медіа економіка зарубіжних країн. – М. – 2003.
 8. Богданов М. А. Про творчість художника в кінофільмі. – М. – ВГИК, 1976.
 9. Розенталь А. Створення кіно і відеофільмів як захопливий бізнес. – М.– 2000.
 10. Чуковська О.Є. Аудіовізуальний бізнес. Договірне регулювання. – М. – 1999.
 11. Закони України: «Про кінематографію», «Про телебачення і радіомовлення», «Про авторське право і суміжні права», «Про рекламу».
 12. Покропивний С.Ф. Бізнес – пан: Технологія розробки та обґрунтування. – К. – 2002.
 13. Горюнова Г.Н. Організація виробництва фільмів. М. – 1983.
 14. Кокошкін В.К. Основи підприємницької діяльності в кінематографії.
 15. «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників кінематографії».

[НАВЕРХ]


 
  

   Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co