КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
      ТЕАТРУ, КIНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ
      іменi І. К. Карпенка-Карого

Офіційний сайт
eng   рус
Вступнику Факультет театрального мистецтва Інститут екранних мистецтв Новини Контакти


         Увага!
Інформація розміщена на сайті www.knutkt.kiev.ua не є офіційною інформацією Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого та є недостовірною. Офіційний сайт нашого університету знаходиться за адресою:
  www.knutkt.com.ua

Повідомлення приймальної комісії


ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ:


До уваги вступників на спеціалізації «Кінотелеоператорство» (денна і заочна форми навчання) і «Фотомистецтво» (заочна форма навчання)

До уваги вступників на спеціалізацію "Режисура балету"

До уваги вступників на спеціалізацію "Режисура цирку"

До уваги вступників 2017 року!

ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

У В А Г А вступникам — іноземцям щодо зміни термінів прийому документів та зарахування

ATTENTION for entrants-foreign citizens, the terms of admission of documents and enrollment have been changed


До уваги вступників 2017 року!

При вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс за будь-якою спеціалізацією/освітньою програмою вступник подає
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
2017 року (або 2016 року)
з Української мови і літератури (базовий рівень складності) та з Історії України.

Вступники, які подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів нижче 100 балів до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ КОШТІВ державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Див. документ "Постанова Кабінету міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658"


У В А Г А вступникам — іноземцям щодо зміни термінів прийому документів та зарахування відповідно до

Наказу Міністерства освіти і науки № 1541 від 01 листопада 2013 року (у редакції наказу МОН від 11 грудня 2015 року № 1272, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 січня 2015 року за № 8/28138).

  1. Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до Університету
    не пізніше 01 (першого) листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.
  2. Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства на денну та заочну форму навчання та вступні випробування (співбесіда) за ступенем бакалавр проходять з 11 липня по 28 липня та з 01 вересня по 01 листопада 2016 року. За ступенем магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст — з 1 липня по 10 липня та з 01 вересня по 01 листопада 2016 року.
  3. Зарахування іноземців та осіб без громадянства на денну та заочну форму навчання за ступенем бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, які успішно пройшли співбесіду зі спеціальності, завершується 15 листопада 2016 року.

ATTENTION for entrants-foreign citizens, the terms of admission of documents and enrollment have been changed according to

The Decree of Ministry of Education and Science No. 1541 from November 1st, 2013 (as revised under the decree of MES of December 11th, 2015 No. 1272, registered with the Ministry of Justice of Ukraine at January 5, 2015 for No. 8/28138)

  1. Foreigners who enter to study to get certain educational-qualification level shall be enrolled to the University no later than 1 (the first) of November under orders of enrollment verified in a Common database.
  2. Admission of documents from foreign citizens and persons without citizenship on full-time and part-time forms of education and entrance tests (interview) for the Bachelor degree take place from 11th of July to 28th of July and from 1st of September to 1st of November, 2016. For Master degree and educational-qualification level of Specialist it takes place from 1st of July to 10th of July and from 1st of September to 1st of November, 2016.
  3. The enrollment of foreign citizens and persons without citizenship on full-time and part-time forms of education for Bachelor degree, Master degree and educational-qualification level of Specialist who has successfully passed the interview on specialty, finishes by 15th of November, 2016.


До уваги вступників на спеціалізацію "Режисура цирку":

шановні вступники, звертаємо Вашу увагу на оновлену сторінку спеціалізації "Режисура цирку":


До уваги вступників на спеціалізацію "Режисура балету":

шановні вступники, звертаємо Вашу увагу на нову інформаційну сторінку спеціалізації "Режисура балету":


До уваги вступників на спеціалізації «Кінотелеоператорство» (денна і заочна форми навчання) і «Фотомистецтво» (заочна форма навчання)

Абітурієнти, які вступають на спеціалізації «Кінотелеоператорство» денна і заочна форми навчання і «Фотомистецтво» заочна форма навчання під час консультації з 03 по 15 липня 2017 року повинні залишити свої фотографії, виконані за програмою творчого конкурсу і отримати талон на фотозйомки для вступного випробування.


   

   Генеральні партнери

Компанія «Інтеко-холдінг»


© 2010 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Розробка сайту bo-co